หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ตาก เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 102 66 68.75% 8 8.33% 9 9.38% 13 13.54% 96
2 โรงเรียนอนุบาลตาก 59 42 77.78% 8 14.81% 2 3.7% 2 3.7% 54
3 โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 49 30 61.22% 9 18.37% 5 10.2% 5 10.2% 49
4 โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 31 21 72.41% 3 10.34% 2 6.9% 3 10.34% 29
5 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มััธโนทัย 41 20 50% 14 35% 3 7.5% 3 7.5% 40
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 29 16 55.17% 8 27.59% 4 13.79% 1 3.45% 29
7 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 26 14 56% 5 20% 3 12% 3 12% 25
8 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 21 13 65% 4 20% 1 5% 2 10% 20
9 โรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคม 25 11 47.83% 8 34.78% 0 0% 4 17.39% 23
10 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 22 11 61.11% 3 16.67% 2 11.11% 2 11.11% 18
11 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 22 10 47.62% 7 33.33% 3 14.29% 1 4.76% 21
12 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 18 10 55.56% 3 16.67% 4 22.22% 1 5.56% 18
13 โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 18 10 62.5% 1 6.25% 2 12.5% 3 18.75% 16
14 โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 19 9 47.37% 6 31.58% 4 21.05% 0 0% 19
15 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 18 9 50% 3 16.67% 0 0% 6 33.33% 18
16 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 14 8 57.14% 4 28.57% 1 7.14% 1 7.14% 14
17 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 12 8 72.73% 1 9.09% 2 18.18% 0 0% 11
18 โรงเรียนวังหวายวิทยาคม 15 7 46.67% 4 26.67% 2 13.33% 2 13.33% 15
19 โรงเรียนบ้านยางโองนอก 18 6 35.29% 8 47.06% 2 11.76% 1 5.88% 17
20 โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 21 6 30% 7 35% 4 20% 3 15% 20
21 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย 18 6 35.29% 7 41.18% 2 11.76% 2 11.76% 17
22 โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 21 6 28.57% 6 28.57% 2 9.52% 7 33.33% 21
23 โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 12 6 50% 4 33.33% 0 0% 2 16.67% 12
24 โรงเรียนบ้านดงลาน 10 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
25 โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม 12 6 54.55% 3 27.27% 0 0% 2 18.18% 11
26 โรงเรียนบ้านห้วยพลู 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
27 โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
28 โรงเรียนบ้านใหม่ 8 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
29 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
30 โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม 12 5 41.67% 3 25% 2 16.67% 2 16.67% 12
31 โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม 11 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
32 โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม 10 5 50% 2 20% 1 10% 2 20% 10
33 โรงเรียนบ้านท่าไผ่ 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
34 โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม 16 5 31.25% 1 6.25% 3 18.75% 7 43.75% 16
35 โรงเรียนบ้านลานสาง 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
36 โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วน 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
37 โรงเรียนอนุบาลร่มฉัตร 10 4 44.44% 5 55.56% 0 0% 0 0% 9
38 โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา 9 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 9
39 โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง 9 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
40 โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่102 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
41 โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ 8 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
42 โรงเรียนศรีวิทยา 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
43 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ 6 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
44 โรงเรียนบ้านมูเซอ 13 3 25% 5 41.67% 2 16.67% 2 16.67% 12
45 โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง 8 3 37.5% 5 62.5% 0 0% 0 0% 8
46 โรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
47 โรงเรียนบ้านแม่สลิด 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
48 โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง 9 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
49 โรงเรียนบ้านสามเงา 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
50 โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม 10 3 30% 1 10% 2 20% 4 40% 10
51 โรงเรียนตากกวง 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
52 โรงเรียนบ้านใหม่เสรีธรรม 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
53 โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
54 โรงเรียนสว่างวิทยา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
55 โรงเรียนบ้านหนองบัวใต้ 6 3 50% 0 0% 3 50% 0 0% 6
56 โรงเรียนธรรมราชานุสรณ์ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
57 โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
58 โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
59 โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
60 โรงเรียนบ้านสันกลาง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
61 โรงเรียนพลูหลวงวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
62 โรงเรียนบ้านหนองร่ม 10 2 20% 6 60% 2 20% 0 0% 10
63 โรงเรียนชูวิชาราษฏร์ 7 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
64 โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน 7 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
65 โรงเรียนบ้านสันป่าป๋วย 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
66 โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
67 โรงเรียนบ้านวังโพ 10 2 22.22% 0 0% 2 22.22% 5 55.56% 9
68 โรงเรียนบ้านหนองแขม 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
69 โรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
70 โรงเรียนบ้านสบยม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
71 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
72 โรงเรียนบ้านโสมง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
73 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย 11 1 10% 4 40% 2 20% 3 30% 10
74 โรงเรียนประชาพัฒนา 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
75 โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
76 โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
77 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
78 โรงเรียนบ้านน้ำด้วน 5 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
79 โรงเรียนบ้านวังตำลึง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
80 โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
81 โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
82 โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
83 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
84 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
85 โรงเรียนบ้านหนองชะลาบ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
86 โรงเรียนบ้านท้องฟ้า 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
87 โรงเรียนบ้านประดาง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
88 โรงเรียนบ้านลานเต็ง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
89 โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
90 โรงเรียนบ้านคลองสัก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
91 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
92 โรงเรียนบ้านทุ่งกง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
93 โรงเรียนบ้านท่าปุยตก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
94 โรงเรียนบ้านปากวัง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
95 โรงเรียนเสริมปัญญา 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
96 โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย 5 0 0% 2 40% 0 0% 3 60% 5
97 โรงเรียนบ้านดงยาง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
98 โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
99 โรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อ 7 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 5 71.43% 7
100 โรงเรียนบ้านนาโบสถ์ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
101 โรงเรียนบ้านตลุกป่าตาล 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนบ้านป่ายางใต้ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนบ้านอูมวาบ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนวัดพระธาตุน้อย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนบ้านเกาะลาน 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
106 โรงเรียนบ้านนาตาโพ 3 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
107 โรงเรียนบ้านวังประจบ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
108 โรงเรียนบ้านท่าเล่ 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
109 โรงเรียนบ้านห้วยเหลือง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]