หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 072 โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 31 127 63
2 091 โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ 8 19 8
3 037 โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง 3 4 3
4 025 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 0 0 0
5 062 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ 6 32 13
6 087 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 12 22 13
7 003 โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม 1 3 1
8 042 โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน 7 16 7
9 061 โรงเรียนชูวิชาราษฏร์ 7 17 9
10 100 โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม 12 19 15
11 110 โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 21 42 35
12 002 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 102 368 160
13 019 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 26 110 52
14 013 โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม 12 15 13
15 020 โรงเรียนบ้านคลองสัก 1 1 1
16 030 โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย 5 6 5
17 089 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง 1 3 2
18 068 โรงเรียนบ้านฉลอม 0 0 0
19 038 โรงเรียนบ้านชะลาด 0 0 0
20 018 โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง 9 24 14
21 064 โรงเรียนบ้านดงยาง 2 4 3
22 085 โรงเรียนบ้านดงลาน 10 17 12
23 022 โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง 8 13 12
24 007 โรงเรียนบ้านตลุกป่าตาล 1 15 3
25 107 โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วน 6 14 10
26 059 โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 49 86 69
27 106 โรงเรียนบ้านทุ่งกง 1 3 2
28 065 โรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะ 2 7 3
29 104 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ 2 6 4
30 096 โรงเรียนบ้านท่าปุยตก 1 3 2
31 031 โรงเรียนบ้านท่าเล่ 2 3 2
32 088 โรงเรียนบ้านท่าไผ่ 8 23 15
33 026 โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง 9 22 12
34 071 โรงเรียนบ้านท้องฟ้า 2 4 4
35 083 โรงเรียนบ้านนาตาโพ 3 6 6
36 109 โรงเรียนบ้านนาโบสถ์ 2 7 2
37 049 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 18 35 18
38 028 โรงเรียนบ้านน้ำด้วน 5 7 5
39 105 โรงเรียนบ้านประดาง 2 5 4
40 081 โรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล 8 21 14
41 046 โรงเรียนบ้านปากวัง 1 3 1
42 094 โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 21 32 22
43 093 โรงเรียนบ้านป่ายางใต้ 1 1 1
44 032 โรงเรียนบ้านมูเซอ 13 23 15
45 053 โรงเรียนบ้านยางโองนอก 18 33 18
46 024 โรงเรียนบ้านลานมะคร้อ 0 0 0
47 033 โรงเรียนบ้านลานสาง 7 15 7
48 006 โรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อ 7 11 8
49 016 โรงเรียนบ้านลานเต็ง 2 2 2
50 108 โรงเรียนบ้านวังตำลึง 3 3 3
51 111 โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น 4 10 8
52 012 โรงเรียนบ้านวังประจบ 1 2 1
53 004 โรงเรียนบ้านวังม่วง 0 0 0
54 084 โรงเรียนบ้านวังโพ 10 15 11
55 079 โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่102 8 16 12
56 045 โรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน 0 0 0
57 112 โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ 6 9 8
58 097 โรงเรียนบ้านสบยม 2 6 4
59 015 โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 4 6 4
60 052 โรงเรียนบ้านสันกลาง 3 3 3
61 075 โรงเรียนบ้านสันป่าป๋วย 4 9 7
62 092 โรงเรียนบ้านสามเงา 5 6 5
63 010 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 4 9 5
64 005 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ 3 3 3
65 056 โรงเรียนบ้านหนองชะลาบ 2 4 4
66 009 โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา 9 18 10
67 041 โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ 4 8 8
68 029 โรงเรียนบ้านหนองบัวใต้ 6 7 6
69 102 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 2 8 2
70 017 โรงเรียนบ้านหนองร่ม 10 21 12
71 086 โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา 4 12 5
72 034 โรงเรียนบ้านหนองแขม 3 7 3
73 035 โรงเรียนบ้านห้วยนึ่ง 0 0 0
74 069 โรงเรียนบ้านห้วยพลู 9 24 14
75 036 โรงเรียนบ้านห้วยเหลือง 1 2 1
76 050 โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน 4 8 5
77 077 โรงเรียนบ้านอูมวาบ 1 2 1
78 048 โรงเรียนบ้านเกาะลาน 2 3 2
79 027 โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน 4 8 7
80 023 โรงเรียนบ้านเนินมะลื่น 0 0 0
81 063 โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ 3 6 5
82 051 โรงเรียนบ้านแม่สลิด 6 9 6
83 008 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 14 32 21
84 011 โรงเรียนบ้านโพรงตะเข้ 0 0 0
85 076 โรงเรียนบ้านโสมง 2 6 4
86 070 โรงเรียนบ้านใหม่ 8 16 13
87 090 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 22 37 30
88 101 โรงเรียนบ้านใหม่เสรีธรรม 5 15 10
89 044 โรงเรียนประชาพัฒนา 6 31 9
90 103 โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม 10 29 15
91 054 โรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคม 25 40 25
92 080 โรงเรียนวังหวายวิทยาคม 15 42 25
93 040 โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม 0 0 0
94 057 โรงเรียนวัดพระธาตุน้อย 1 3 2
95 095 โรงเรียนวัดสามเงา 0 0 0
96 060 โรงเรียนศรีวิทยา 6 12 8
97 058 โรงเรียนสว่างวิทยา 4 6 6
98 014 โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม 11 27 15
99 082 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 21 37 31
100 078 โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม 16 25 16
101 001 โรงเรียนอนุบาลตาก 59 147 91
102 074 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย 11 16 11
103 021 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 18 43 32
104 043 โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง 3 4 3
105 098 โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า 9 16 15
106 073 โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 19 42 27
107 099 โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 18 36 28
108 039 โรงเรียนเด่นวิทยา 0 0 0
109 055 โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม 10 21 10
110 047 โรงเรียนเสริมปัญญา 4 7 5
111 117 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีฯ 0 0 0
112 114 โรงเรียนตากกวง 6 12 9
113 118 โรงเรียนธรรมราชานุสรณ์ 4 27 12
114 115 โรงเรียนพลูหลวงวิทยา 3 13 5
115 120 โรงเรียนอนุบาลร่มฉัตร 10 56 22
116 116 โรงเรียนอนุบาลห์สีอักษร 0 0 0
117 119 โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 12 21 18
118 113 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มััธโนทัย 41 60 45
119 121 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 22 51 34
120 122 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย 18 38 27
121 123 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 6 22 6
122 124 โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ 2 4 3
123 125 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 29 82 48
รวม 1072 2569 1536
4105

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]