สรุปเหรียญรางวัล สพป. ตาก เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ตากสินราชานุสรณ์ 66 8 9 13 83
2 อนุบาลตาก 42 8 2 2 52
3 บ้านตากประถมวิทยา 30 9 5 5 44
4 ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 21 3 2 3 26
5 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มััธโนทัย 20 14 3 3 37
6 ราชประชานุเคราะห์ 55 16 8 4 1 28
7 ทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 14 5 3 3 22
8 หมู่บ้านตัวอย่าง 13 4 1 2 18
9 ยางโองน้ำวิทยาคม 11 8 0 4 19
10 เทศบาล 1 กิตติขจร 11 3 2 2 16
11 บ้านใหม่สามัคคี 10 7 3 1 20
12 อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 10 3 4 1 17
13 เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 10 1 2 3 13
14 เขื่อนภูมิพล 9 6 4 0 19
15 บ้านน้ำดิบ 9 3 0 6 12
16 บ้านโป่งแดง 8 4 1 1 13
17 ชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 8 1 2 0 11
18 วังหวายวิทยาคม 7 4 2 2 13
19 บ้านยางโองนอก 6 8 2 1 16
20 ตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 6 7 4 3 17
21 เทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย 6 7 2 2 15
22 บ้านป่ายางตะวันตก 6 6 2 7 14
23 อนุบาลเพ็ชระ 6 4 0 2 10
24 บ้านดงลาน 6 4 0 0 10
25 น้ำดิบพิทยาคม 6 3 0 2 9
26 บ้านห้วยพลู 6 3 0 0 9
27 อนุบาลวังเจ้า 6 3 0 0 9
28 บ้านใหม่ 6 0 0 1 6
29 เทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 6 0 0 0 6
30 ดงซ่อมพิทยาคม 5 3 2 2 10
31 หนองเสือพิทยาคม 5 3 1 1 9
32 ผาผึ้งวิทยาคม 5 2 1 2 8
33 บ้านท่าไผ่ 5 2 0 1 7
34 หินลาดนาไฮวิทยาคม 5 1 3 7 9
35 บ้านลานสาง 5 1 1 0 7
36 บ้านตะเคียนด้วน 5 1 0 0 6
37 อนุบาลร่มฉัตร 4 5 0 0 9
38 บ้านหนองนกปีกกา 4 4 0 1 8
39 บ้านชะลาดระฆัง 4 3 2 0 9
40 บ้านวังไคร้มิตรภาพที่102 4 3 1 0 8
41 ชุมชนชลประทานรังสรรค์ 4 3 0 0 7
42 ศรีวิทยา 4 2 0 0 6
43 ชุมชนบ้านแม่ยะ 4 0 0 1 4
44 บ้านมูเซอ 3 5 2 2 10
45 บ้านตลุกกลางทุ่ง 3 5 0 0 8
46 บ้านปากทางเขื่อนภูมิพล 3 3 2 0 8
47 บ้านแม่สลิด 3 3 0 0 6
48 บ้านท่าไม้แดง 3 2 0 1 5
49 บ้านสามเงา 3 2 0 0 5
50 เด่นไม้ซุงวิทยาคม 3 1 2 4 6
51 ตากกวง 3 1 0 2 4
52 บ้านใหม่เสรีธรรม 3 1 0 1 4
53 บ้านสะแกเครือ 3 1 0 0 4
54 สว่างวิทยา 3 1 0 0 4
55 บ้านหนองบัวใต้ 3 0 3 0 6
56 ธรรมราชานุสรณ์ 3 0 1 0 4
57 บ้านเกาะอ้ายด้วน 3 0 0 1 3
58 บ้านวังน้ำเย็น 3 0 0 1 3
59 ชุมชนบ้านป่ามะม่วง 3 0 0 0 3
60 พลูหลวงวิทยา 3 0 0 0 3
61 บ้านสันกลาง 3 0 0 0 3
62 บ้านหนองร่ม 2 6 2 0 10
63 ชูวิชาราษฏร์ 2 2 2 1 6
64 ชุมชนวัดสันป่าลาน 2 2 0 2 4
65 บ้านสันป่าป๋วย 2 1 0 0 3
66 อนุบาลรอดบำรุง 2 1 0 0 3
67 บ้านวังโพ 2 0 2 5 4
68 บ้านหนองแขม 2 0 0 1 2
69 บ้านสบยม 2 0 0 0 2
70 บ้านหนองปลาไหล 2 0 0 0 2
71 บ้านโสมง 2 0 0 0 2
72 บ้านทุ่งกระเชาะ 2 0 0 0 2
73 อนุบาลบ้านท่าปุย 1 4 2 3 7
74 ประชาพัฒนา 1 3 1 1 5
75 บ้านห้วยแม่บอน 1 3 0 0 4
76 บ้านศรีคีรีรักษ์ 1 2 2 1 5
77 บ้านหนองกระทุ่ม 1 2 1 0 4
78 บ้านแม่พะยวบ 1 2 0 0 3
79 บ้านวังตำลึง 1 2 0 0 3
80 บ้านน้ำด้วน 1 2 0 0 3
81 บ้านหนองบัวเหนือ 1 1 2 0 4
82 บ้านหนองเชียงคา 1 1 1 1 3
83 บ้านหนองกระโห้ 1 1 0 0 2
84 บ้านท่าตะคร้อ 1 0 1 0 2
85 บ้านหนองชะลาบ 1 0 1 0 2
86 บ้านท้องฟ้า 1 0 0 1 1
87 บ้านลานเต็ง 1 0 0 1 1
88 บ้านประดาง 1 0 0 1 1
89 บ้านคลองสัก 1 0 0 0 1
90 ชุมชนบ้านไม้งาม 1 0 0 0 1
91 บ้านคลองไม้แดง 1 0 0 0 1
92 บ้านทุ่งกง 1 0 0 0 1
93 บ้านท่าปุยตก 1 0 0 0 1
94 บ้านปากวัง 1 0 0 0 1
95 เสริมปัญญา 0 3 1 0 4
96 บ้านคลองห้วยทราย 0 2 0 3 2
97 บ้านดงยาง 0 2 0 0 2
98 เทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ 0 2 0 0 2
99 บ้านลานห้วยเดื่อ 0 1 1 5 2
100 บ้านนาโบสถ์ 0 1 1 0 2
101 บ้านตลุกป่าตาล 0 1 0 0 1
102 บ้านป่ายางใต้ 0 1 0 0 1
103 บ้านอูมวาบ 0 1 0 0 1
104 วัดพระธาตุน้อย 0 1 0 0 1
105 บ้านเกาะลาน 0 0 1 1 1
106 บ้านนาตาโพ 0 0 1 0 1
107 บ้านวังประจบ 0 0 1 0 1
108 บ้านท่าเล่ 0 0 0 2 0
109 บ้านห้วยเหลือง 0 0 0 1 0
รวม 542 252 103 127 1,024