สรุปเหรียญรางวัล สพป. ตาก เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ตากสินราชานุสรณ์ 66 8 9 13 83
2 อนุบาลตาก 39 6 2 2 47
3 บ้านตากประถมวิทยา 26 8 5 5 39
4 ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 21 3 2 3 26
5 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มััธโนทัย 20 14 3 3 37
6 หมู่บ้านตัวอย่าง 13 4 1 2 18
7 ทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 12 4 3 3 19
8 ยางโองน้ำวิทยาคม 11 8 0 4 19
9 ราชประชานุเคราะห์ 55 11 5 4 1 20
10 เทศบาล 1 กิตติขจร 11 3 2 2 16
11 บ้านใหม่สามัคคี 10 7 3 1 20
12 เขื่อนภูมิพล 9 6 4 0 19
13 บ้านน้ำดิบ 9 3 0 6 12
14 เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 9 1 2 3 12
15 วังหวายวิทยาคม 7 4 2 2 13
16 บ้านโป่งแดง 7 4 1 1 12
17 อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 7 3 4 1 14
18 บ้านยางโองนอก 6 8 2 1 16
19 ตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 6 7 3 3 16
20 เทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย 6 7 2 2 15
21 บ้านป่ายางตะวันตก 6 6 2 7 14
22 อนุบาลเพ็ชระ 6 4 0 2 10
23 บ้านดงลาน 6 4 0 0 10
24 บ้านห้วยพลู 6 3 0 0 9
25 อนุบาลวังเจ้า 6 3 0 0 9
26 เทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 6 0 0 0 6
27 ดงซ่อมพิทยาคม 5 3 2 2 10
28 น้ำดิบพิทยาคม 5 3 0 2 8
29 ผาผึ้งวิทยาคม 5 2 1 2 8
30 หนองเสือพิทยาคม 5 2 1 1 8
31 หินลาดนาไฮวิทยาคม 5 1 3 7 9
32 อนุบาลร่มฉัตร 4 5 0 0 9
33 บ้านหนองนกปีกกา 4 4 0 1 8
34 บ้านชะลาดระฆัง 4 3 2 0 9
35 ชุมชนชลประทานรังสรรค์ 4 3 0 0 7
36 ชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 4 1 2 0 7
37 ชุมชนบ้านแม่ยะ 4 0 0 1 4
38 บ้านมูเซอ 3 5 2 2 10
39 บ้านตลุกกลางทุ่ง 3 5 0 0 8
40 บ้านปากทางเขื่อนภูมิพล 3 3 2 0 8
41 บ้านวังไคร้มิตรภาพที่102 3 3 1 0 7
42 บ้านแม่สลิด 3 3 0 0 6
43 บ้านท่าไผ่ 3 2 0 1 5
44 ศรีวิทยา 3 2 0 0 5
45 บ้านสามเงา 3 2 0 0 5
46 เด่นไม้ซุงวิทยาคม 3 1 2 4 6
47 บ้านลานสาง 3 1 1 0 5
48 ตากกวง 3 1 0 2 4
49 บ้านสะแกเครือ 3 1 0 0 4
50 สว่างวิทยา 3 1 0 0 4
51 บ้านหนองบัวใต้ 3 0 3 0 6
52 ธรรมราชานุสรณ์ 3 0 1 0 4
53 บ้านเกาะอ้ายด้วน 3 0 0 1 3
54 บ้านวังน้ำเย็น 3 0 0 1 3
55 พลูหลวงวิทยา 3 0 0 0 3
56 บ้านสันกลาง 3 0 0 0 3
57 บ้านหนองร่ม 2 6 2 0 10
58 ชูวิชาราษฏร์ 2 2 2 1 6
59 ชุมชนวัดสันป่าลาน 2 2 0 2 4
60 บ้านท่าไม้แดง 2 2 0 1 4
61 บ้านใหม่เสรีธรรม 2 1 0 1 3
62 บ้านสันป่าป๋วย 2 1 0 0 3
63 อนุบาลรอดบำรุง 2 1 0 0 3
64 บ้านวังโพ 2 0 2 5 4
65 บ้านใหม่ 2 0 0 1 2
66 บ้านหนองแขม 2 0 0 1 2
67 บ้านหนองปลาไหล 2 0 0 0 2
68 บ้านโสมง 2 0 0 0 2
69 บ้านทุ่งกระเชาะ 2 0 0 0 2
70 บ้านตะเคียนด้วน 2 0 0 0 2
71 อนุบาลบ้านท่าปุย 1 4 2 3 7
72 บ้านห้วยแม่บอน 1 3 0 0 4
73 บ้านหนองกระทุ่ม 1 2 1 0 4
74 บ้านแม่พะยวบ 1 2 0 0 3
75 บ้านวังตำลึง 1 2 0 0 3
76 บ้านน้ำด้วน 1 2 0 0 3
77 บ้านศรีคีรีรักษ์ 1 1 2 1 4
78 บ้านหนองบัวเหนือ 1 1 2 0 4
79 บ้านหนองเชียงคา 1 1 1 1 3
80 บ้านหนองกระโห้ 1 1 0 0 2
81 บ้านท่าตะคร้อ 1 0 1 0 2
82 บ้านหนองชะลาบ 1 0 1 0 2
83 บ้านท้องฟ้า 1 0 0 1 1
84 บ้านลานเต็ง 1 0 0 1 1
85 บ้านประดาง 1 0 0 1 1
86 ชุมชนบ้านป่ามะม่วง 1 0 0 0 1
87 บ้านคลองสัก 1 0 0 0 1
88 บ้านสบยม 1 0 0 0 1
89 ชุมชนบ้านไม้งาม 1 0 0 0 1
90 บ้านคลองไม้แดง 1 0 0 0 1
91 บ้านทุ่งกง 1 0 0 0 1
92 บ้านท่าปุยตก 1 0 0 0 1
93 บ้านปากวัง 1 0 0 0 1
94 เสริมปัญญา 0 3 1 0 4
95 ประชาพัฒนา 0 3 0 1 3
96 บ้านคลองห้วยทราย 0 2 0 3 2
97 บ้านดงยาง 0 2 0 0 2
98 เทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ 0 2 0 0 2
99 บ้านลานห้วยเดื่อ 0 1 1 5 2
100 บ้านนาโบสถ์ 0 1 1 0 2
101 บ้านตลุกป่าตาล 0 1 0 0 1
102 บ้านป่ายางใต้ 0 1 0 0 1
103 บ้านอูมวาบ 0 1 0 0 1
104 วัดพระธาตุน้อย 0 1 0 0 1
105 บ้านเกาะลาน 0 0 1 1 1
106 บ้านนาตาโพ 0 0 1 0 1
107 บ้านวังประจบ 0 0 1 0 1
108 บ้านท่าเล่ 0 0 0 2 0
109 บ้านห้วยเหลือง 0 0 0 1 0
รวม 499 242 101 127 969