สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ตาก เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ตากสินราชานุสรณ์ 33 24 13 70 66 8 9 13 83
2 อนุบาลตาก 33 11 4 48 42 8 2 2 52
3 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มััธโนทัย 15 9 7 31 20 14 3 3 37
4 บ้านตากประถมวิทยา 11 12 13 36 30 9 5 5 44
5 ราชประชานุเคราะห์ 55 8 4 4 16 16 8 4 1 28
6 ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 7 7 2 16 21 3 2 3 26
7 อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 7 2 4 13 10 3 4 1 17
8 ทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 6 4 5 15 14 5 3 3 22
9 หมู่บ้านตัวอย่าง 6 3 2 11 13 4 1 2 18
10 เทศบาล 1 กิตติขจร 5 7 0 12 11 3 2 2 16
11 บ้านน้ำดิบ 5 0 2 7 9 3 0 6 12
12 บ้านใหม่ 5 0 1 6 6 0 0 1 6
13 บ้านป่ายางตะวันตก 4 3 2 9 6 6 2 7 14
14 เขื่อนภูมิพล 4 2 4 10 9 6 4 0 19
15 ตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 4 1 3 8 6 7 4 3 17
16 เทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 4 1 0 5 6 0 0 0 6
17 บ้านดงลาน 4 0 1 5 6 4 0 0 10
18 เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 3 3 3 9 10 1 2 3 13
19 บ้านใหม่สามัคคี 3 2 6 11 10 7 3 1 20
20 ดงซ่อมพิทยาคม 3 0 2 5 5 3 2 2 10
21 บ้านเกาะอ้ายด้วน 3 0 0 3 3 0 0 1 3
22 ชุมชนบ้านป่ามะม่วง 3 0 0 3 3 0 0 0 3
23 บ้านโป่งแดง 2 7 1 10 8 4 1 1 13
24 บ้านห้วยพลู 2 3 0 5 6 3 0 0 9
25 อนุบาลเพ็ชระ 2 2 0 4 6 4 0 2 10
26 บ้านยางโองนอก 2 1 3 6 6 8 2 1 16
27 พลูหลวงวิทยา 2 1 0 3 3 0 0 0 3
28 หินลาดนาไฮวิทยาคม 2 0 1 3 5 1 3 7 9
29 บ้านสบยม 2 0 0 2 2 0 0 0 2
30 บ้านหนองปลาไหล 2 0 0 2 2 0 0 0 2
31 บ้านโสมง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
32 หนองเสือพิทยาคม 1 4 3 8 5 3 1 1 9
33 น้ำดิบพิทยาคม 1 4 2 7 6 3 0 2 9
34 ยางโองน้ำวิทยาคม 1 3 6 10 11 8 0 4 19
35 วังหวายวิทยาคม 1 3 4 8 7 4 2 2 13
36 ชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 1 3 2 6 8 1 2 0 11
37 ผาผึ้งวิทยาคม 1 3 0 4 5 2 1 2 8
38 ชุมชนชลประทานรังสรรค์ 1 3 0 4 4 3 0 0 7
39 บ้านตะเคียนด้วน 1 2 2 5 5 1 0 0 6
40 บ้านชะลาดระฆัง 1 2 2 5 4 3 2 0 9
41 บ้านวังไคร้มิตรภาพที่102 1 2 2 5 4 3 1 0 8
42 บ้านวังโพ 1 2 1 4 2 0 2 5 4
43 บ้านท่าไผ่ 1 2 0 3 5 2 0 1 7
44 บ้านหนองนกปีกกา 1 1 2 4 4 4 0 1 8
45 ศรีวิทยา 1 1 2 4 4 2 0 0 6
46 ชุมชนบ้านแม่ยะ 1 1 1 3 4 0 0 1 4
47 บ้านมูเซอ 1 1 1 3 3 5 2 2 10
48 บ้านท่าไม้แดง 1 1 1 3 3 2 0 1 5
49 เสริมปัญญา 1 1 1 3 0 3 1 0 4
50 ตากกวง 1 1 0 2 3 1 0 2 4
51 บ้านลานสาง 1 0 3 4 5 1 1 0 7
52 บ้านแม่สลิด 1 0 2 3 3 3 0 0 6
53 บ้านหนองบัวใต้ 1 0 1 2 3 0 3 0 6
54 บ้านสะแกเครือ 1 0 0 1 3 1 0 0 4
55 บ้านสันป่าป๋วย 1 0 0 1 2 1 0 0 3
56 บ้านท้องฟ้า 1 0 0 1 1 0 0 1 1
57 บ้านลานเต็ง 1 0 0 1 1 0 0 1 1
58 บ้านคลองสัก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 บ้านศรีคีรีรักษ์ 0 3 0 3 1 2 2 1 5
60 บ้านใหม่เสรีธรรม 0 2 2 4 3 1 0 1 4
61 บ้านแม่พะยวบ 0 2 1 3 1 2 0 0 3
62 ประชาพัฒนา 0 2 0 2 1 3 1 1 5
63 บ้านหนองเชียงคา 0 2 0 2 1 1 1 1 3
64 อนุบาลวังเจ้า 0 1 4 5 6 3 0 0 9
65 บ้านปากทางเขื่อนภูมิพล 0 1 3 4 3 3 2 0 8
66 เด่นไม้ซุงวิทยาคม 0 1 2 3 3 1 2 4 6
67 บ้านลานห้วยเดื่อ 0 1 2 3 0 1 1 5 2
68 อนุบาลร่มฉัตร 0 1 1 2 4 5 0 0 9
69 บ้านสามเงา 0 1 1 2 3 2 0 0 5
70 ธรรมราชานุสรณ์ 0 1 1 2 3 0 1 0 4
71 บ้านสันกลาง 0 1 1 2 3 0 0 0 3
72 ชุมชนวัดสันป่าลาน 0 1 1 2 2 2 0 2 4
73 บ้านทุ่งกระเชาะ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
74 บ้านหนองบัวเหนือ 0 1 1 2 1 1 2 0 4
75 สว่างวิทยา 0 1 0 1 3 1 0 0 4
76 บ้านวังน้ำเย็น 0 1 0 1 3 0 0 1 3
77 บ้านวังตำลึง 0 1 0 1 1 2 0 0 3
78 บ้านหนองกระโห้ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
79 บ้านท่าตะคร้อ 0 1 0 1 1 0 1 0 2
80 บ้านประดาง 0 1 0 1 1 0 0 1 1
81 เทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย 0 0 2 2 6 7 2 2 15
82 บ้านตลุกกลางทุ่ง 0 0 1 1 3 5 0 0 8
83 ชูวิชาราษฏร์ 0 0 1 1 2 2 2 1 6
84 อนุบาลบ้านท่าปุย 0 0 1 1 1 4 2 3 7
85 บ้านห้วยแม่บอน 0 0 1 1 1 3 0 0 4
86 ชุมชนบ้านไม้งาม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
87 บ้านคลองไม้แดง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
88 บ้านทุ่งกง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
89 บ้านท่าเล่ 0 0 1 1 0 0 0 2 0
90 บ้านหนองร่ม 0 0 0 0 2 6 2 0 10
91 อนุบาลรอดบำรุง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
92 บ้านหนองแขม 0 0 0 0 2 0 0 1 2
93 บ้านหนองกระทุ่ม 0 0 0 0 1 2 1 0 4
94 บ้านน้ำด้วน 0 0 0 0 1 2 0 0 3
95 บ้านหนองชะลาบ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
96 บ้านท่าปุยตก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
97 บ้านปากวัง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
98 บ้านคลองห้วยทราย 0 0 0 0 0 2 0 3 2
99 บ้านดงยาง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
100 เทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
101 บ้านนาโบสถ์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
102 บ้านตลุกป่าตาล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
103 บ้านป่ายางใต้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
104 บ้านอูมวาบ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
105 วัดพระธาตุน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
106 บ้านเกาะลาน 0 0 0 0 0 0 1 1 1
107 บ้านนาตาโพ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
108 บ้านวังประจบ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
109 บ้านห้วยเหลือง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 221 177 152 550 542 252 103 127 897