สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ตาก เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ตากสินราชานุสรณ์ 33 24 13 70 66 8 9 13 83
2 อนุบาลตาก 30 10 3 43 39 6 2 2 47
3 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มััธโนทัย 15 9 7 31 20 14 3 3 37
4 บ้านตากประถมวิทยา 7 12 12 31 26 8 5 5 39
5 ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 7 7 2 16 21 3 2 3 26
6 หมู่บ้านตัวอย่าง 6 3 2 11 13 4 1 2 18
7 อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 6 0 4 10 7 3 4 1 14
8 เทศบาล 1 กิตติขจร 5 7 0 12 11 3 2 2 16
9 ทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 5 3 4 12 12 4 3 3 19
10 บ้านน้ำดิบ 5 0 2 7 9 3 0 6 12
11 บ้านป่ายางตะวันตก 4 3 2 9 6 6 2 7 14
12 เขื่อนภูมิพล 4 2 4 10 9 6 4 0 19
13 ตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 4 1 2 7 6 7 3 3 16
14 เทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 4 1 0 5 6 0 0 0 6
15 บ้านดงลาน 4 0 1 5 6 4 0 0 10
16 บ้านใหม่สามัคคี 3 2 6 11 10 7 3 1 20
17 ราชประชานุเคราะห์ 55 3 1 4 8 11 5 4 1 20
18 ดงซ่อมพิทยาคม 3 0 2 5 5 3 2 2 10
19 บ้านเกาะอ้ายด้วน 3 0 0 3 3 0 0 1 3
20 เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 2 3 3 8 9 1 2 3 12
21 บ้านห้วยพลู 2 3 0 5 6 3 0 0 9
22 อนุบาลเพ็ชระ 2 2 0 4 6 4 0 2 10
23 บ้านยางโองนอก 2 1 3 6 6 8 2 1 16
24 พลูหลวงวิทยา 2 1 0 3 3 0 0 0 3
25 หินลาดนาไฮวิทยาคม 2 0 1 3 5 1 3 7 9
26 บ้านใหม่ 2 0 0 2 2 0 0 1 2
27 บ้านหนองปลาไหล 2 0 0 2 2 0 0 0 2
28 บ้านโสมง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
29 บ้านโป่งแดง 1 7 1 9 7 4 1 1 12
30 น้ำดิบพิทยาคม 1 4 2 7 5 3 0 2 8
31 หนองเสือพิทยาคม 1 4 2 7 5 2 1 1 8
32 ยางโองน้ำวิทยาคม 1 3 6 10 11 8 0 4 19
33 วังหวายวิทยาคม 1 3 4 8 7 4 2 2 13
34 ผาผึ้งวิทยาคม 1 3 0 4 5 2 1 2 8
35 ชุมชนชลประทานรังสรรค์ 1 3 0 4 4 3 0 0 7
36 บ้านชะลาดระฆัง 1 2 2 5 4 3 2 0 9
37 บ้านวังโพ 1 2 1 4 2 0 2 5 4
38 บ้านหนองนกปีกกา 1 1 2 4 4 4 0 1 8
39 บ้านวังไคร้มิตรภาพที่102 1 1 2 4 3 3 1 0 7
40 ชุมชนบ้านแม่ยะ 1 1 1 3 4 0 0 1 4
41 บ้านมูเซอ 1 1 1 3 3 5 2 2 10
42 เสริมปัญญา 1 1 1 3 0 3 1 0 4
43 ตากกวง 1 1 0 2 3 1 0 2 4
44 บ้านแม่สลิด 1 0 2 3 3 3 0 0 6
45 บ้านหนองบัวใต้ 1 0 1 2 3 0 3 0 6
46 บ้านสะแกเครือ 1 0 0 1 3 1 0 0 4
47 บ้านสันป่าป๋วย 1 0 0 1 2 1 0 0 3
48 บ้านท้องฟ้า 1 0 0 1 1 0 0 1 1
49 บ้านลานเต็ง 1 0 0 1 1 0 0 1 1
50 ชุมชนบ้านป่ามะม่วง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
51 บ้านคลองสัก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
52 บ้านสบยม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
53 บ้านแม่พะยวบ 0 2 1 3 1 2 0 0 3
54 บ้านศรีคีรีรักษ์ 0 2 0 2 1 1 2 1 4
55 บ้านหนองเชียงคา 0 2 0 2 1 1 1 1 3
56 อนุบาลวังเจ้า 0 1 4 5 6 3 0 0 9
57 บ้านปากทางเขื่อนภูมิพล 0 1 3 4 3 3 2 0 8
58 ศรีวิทยา 0 1 2 3 3 2 0 0 5
59 เด่นไม้ซุงวิทยาคม 0 1 2 3 3 1 2 4 6
60 บ้านใหม่เสรีธรรม 0 1 2 3 2 1 0 1 3
61 บ้านลานห้วยเดื่อ 0 1 2 3 0 1 1 5 2
62 อนุบาลร่มฉัตร 0 1 1 2 4 5 0 0 9
63 บ้านสามเงา 0 1 1 2 3 2 0 0 5
64 ธรรมราชานุสรณ์ 0 1 1 2 3 0 1 0 4
65 บ้านสันกลาง 0 1 1 2 3 0 0 0 3
66 ชุมชนวัดสันป่าลาน 0 1 1 2 2 2 0 2 4
67 บ้านท่าไม้แดง 0 1 1 2 2 2 0 1 4
68 บ้านทุ่งกระเชาะ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
69 บ้านหนองบัวเหนือ 0 1 1 2 1 1 2 0 4
70 บ้านท่าไผ่ 0 1 0 1 3 2 0 1 5
71 สว่างวิทยา 0 1 0 1 3 1 0 0 4
72 บ้านวังน้ำเย็น 0 1 0 1 3 0 0 1 3
73 บ้านวังตำลึง 0 1 0 1 1 2 0 0 3
74 บ้านหนองกระโห้ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
75 บ้านท่าตะคร้อ 0 1 0 1 1 0 1 0 2
76 บ้านประดาง 0 1 0 1 1 0 0 1 1
77 ประชาพัฒนา 0 1 0 1 0 3 0 1 3
78 เทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย 0 0 2 2 6 7 2 2 15
79 ชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 0 0 2 2 4 1 2 0 7
80 บ้านลานสาง 0 0 2 2 3 1 1 0 5
81 บ้านตลุกกลางทุ่ง 0 0 1 1 3 5 0 0 8
82 ชูวิชาราษฏร์ 0 0 1 1 2 2 2 1 6
83 บ้านตะเคียนด้วน 0 0 1 1 2 0 0 0 2
84 อนุบาลบ้านท่าปุย 0 0 1 1 1 4 2 3 7
85 บ้านห้วยแม่บอน 0 0 1 1 1 3 0 0 4
86 ชุมชนบ้านไม้งาม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
87 บ้านคลองไม้แดง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
88 บ้านทุ่งกง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
89 บ้านท่าเล่ 0 0 1 1 0 0 0 2 0
90 บ้านหนองร่ม 0 0 0 0 2 6 2 0 10
91 อนุบาลรอดบำรุง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
92 บ้านหนองแขม 0 0 0 0 2 0 0 1 2
93 บ้านหนองกระทุ่ม 0 0 0 0 1 2 1 0 4
94 บ้านน้ำด้วน 0 0 0 0 1 2 0 0 3
95 บ้านหนองชะลาบ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
96 บ้านท่าปุยตก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
97 บ้านปากวัง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
98 บ้านคลองห้วยทราย 0 0 0 0 0 2 0 3 2
99 บ้านดงยาง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
100 เทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
101 บ้านนาโบสถ์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
102 บ้านตลุกป่าตาล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
103 บ้านป่ายางใต้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
104 บ้านอูมวาบ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
105 วัดพระธาตุน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
106 บ้านเกาะลาน 0 0 0 0 0 0 1 1 1
107 บ้านนาตาโพ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
108 บ้านวังประจบ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
109 บ้านห้วยเหลือง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 193 160 144 497 499 242 101 127 842