หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ระหว่าง วันที่ 14 - 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนภัทรวิทยา เยอแซฟ ชั้น 1 ห้อง ม.6/2 14 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนภัทรวิทยา เยอแซฟ ชั้น 1 ห้อง ม6/1 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรวิทยา เยอแซฟ ชั้น 1 ห้อง ป.2/1 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนภัทรวิทยา ลานมาลีอา หน้าอาคารเยอเเซฟ 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนภัทรวิทยา ลานมาลีอา หน้าอาคารเยอแซฟ 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรวิทยา ลานมาลีอา หน้าอาคารเยอแซฟ 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนภัทรวิทยา ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง 1 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนภัทรวิทยา ห้องคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง 2 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนภัทรวิทยา หอประชุมใหญ่ 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนภัทรวิทยา หอประชุมใหญ่ 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนภัทรวิทยา หอประชุมใหญ่ 14 ก.ย. 2556 13.00-16.30
-
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนภัทรวิทยา หอประชุมใหญ่ 14 ก.ย. 2556 13.00-16.30
-
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนภัทรวิทยา เยอแซฟ ชั้น 1 ห้อง ป.2/2 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนภัทรวิทยา เยอแซฟ ชั้น 1 ห้อง ป.2/3 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรวิทยา เยอแซฟ ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนภัทรวิทยา เยอแซฟ ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนภัทรวิทยา เยอแซฟ ชั้น 1 ห้อง ป.1/3 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรวิทยา เยอแซฟ ชั้น 1 ห้อง ห้องสอนศาสนา 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนภัทรวิทยา เยอแซฟ ชั้น 2 ห้อง ป.6/3 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนภัทรวิทยา เยอแซฟ ชั้น 2 ห้อง ป.6/2 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
21 723 ประกวดโครงการคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนภัทรวิทยา 14 ก.ย. 2556
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]