หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ตาก เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 52 35 67.31% 11 21.15% 3 5.77% 3 5.77% 52
2 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 62 33 55% 11 18.33% 8 13.33% 8 13.33% 60
3 โรงเรียนแม่สอด 52 28 53.85% 12 23.08% 5 9.62% 7 13.46% 52
4 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 42 25 60.98% 10 24.39% 4 9.76% 2 4.88% 41
5 โรงเรียนบ้านแม่ตาว 42 22 53.66% 10 24.39% 4 9.76% 5 12.2% 41
6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 39 22 62.86% 4 11.43% 4 11.43% 5 14.29% 35
7 โรงเรียนบ้านหนองบัว 28 22 81.48% 4 14.81% 0 0% 1 3.7% 27
8 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 46 21 46.67% 13 28.89% 5 11.11% 6 13.33% 45
9 โรงเรียนอรุณเมธา 33 20 62.5% 7 21.88% 2 6.25% 3 9.38% 32
10 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 24 18 81.82% 2 9.09% 1 4.55% 1 4.55% 22
11 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 30 17 58.62% 6 20.69% 3 10.34% 3 10.34% 29
12 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 31 17 60.71% 5 17.86% 2 7.14% 4 14.29% 28
13 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 41 16 42.11% 15 39.47% 3 7.89% 4 10.53% 38
14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ 41 16 42.11% 14 36.84% 6 15.79% 2 5.26% 38
15 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 37 16 44.44% 10 27.78% 5 13.89% 5 13.89% 36
16 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล 34 16 51.61% 6 19.35% 5 16.13% 4 12.9% 31
17 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 60 16 76.19% 3 14.29% 1 4.76% 1 4.76% 21
18 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 24 15 65.22% 4 17.39% 2 8.7% 2 8.7% 23
19 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 21 15 71.43% 4 19.05% 2 9.52% 0 0% 21
20 โรงเรียนบ้านแแม่ระเมิง 22 15 71.43% 4 19.05% 2 9.52% 0 0% 21
21 โรงเรียนบ้านปูเต้อ 21 14 66.67% 5 23.81% 1 4.76% 1 4.76% 21
22 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 29 13 50% 7 26.92% 2 7.69% 4 15.38% 26
23 โรงเรียนบ้านท่าอาจ 27 13 52% 5 20% 4 16% 3 12% 25
24 โรงเรียนบ้านปางส้าน 22 13 65% 4 20% 1 5% 2 10% 20
25 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 18 13 76.47% 2 11.76% 1 5.88% 1 5.88% 17
26 โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก 22 12 63.16% 4 21.05% 1 5.26% 2 10.53% 19
27 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 19 12 63.16% 2 10.53% 3 15.79% 2 10.53% 19
28 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 20 11 55% 3 15% 4 20% 2 10% 20
29 โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 17 10 62.5% 4 25% 2 12.5% 0 0% 16
30 โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 20 10 55.56% 1 5.56% 3 16.67% 4 22.22% 18
31 โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 12 10 83.33% 0 0% 0 0% 2 16.67% 12
32 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 25 9 37.5% 4 16.67% 5 20.83% 6 25% 24
33 โรงเรียนภัทรวิทยา 20 9 45% 4 20% 3 15% 4 20% 20
34 โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด 16 9 56.25% 4 25% 1 6.25% 2 12.5% 16
35 โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ 21 9 64.29% 2 14.29% 2 14.29% 1 7.14% 14
36 โรงเรียนบ้านแม่สละ 20 9 64.29% 2 14.29% 1 7.14% 2 14.29% 14
37 โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 12 9 81.82% 1 9.09% 0 0% 1 9.09% 11
38 โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 23 8 38.1% 6 28.57% 1 4.76% 6 28.57% 21
39 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 15 8 53.33% 5 33.33% 1 6.67% 1 6.67% 15
40 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 18 8 44.44% 4 22.22% 2 11.11% 4 22.22% 18
41 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 15 8 53.33% 4 26.67% 0 0% 3 20% 15
42 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 14 8 61.54% 3 23.08% 1 7.69% 1 7.69% 13
43 โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา 16 8 50% 2 12.5% 0 0% 6 37.5% 16
44 โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 13 8 61.54% 1 7.69% 3 23.08% 1 7.69% 13
45 โรงเรียนบ้านห้วยบง 19 7 50% 6 42.86% 1 7.14% 0 0% 14
46 โรงเรียนบ้านอู่หู่ 14 7 50% 4 28.57% 2 14.29% 1 7.14% 14
47 โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 14 7 50% 3 21.43% 2 14.29% 2 14.29% 14
48 โรงเรียนบ้านยะพอ 11 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
49 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 10 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
50 โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ 13 7 63.64% 0 0% 2 18.18% 2 18.18% 11
51 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 9 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
52 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า 9 7 87.5% 0 0% 0 0% 1 12.5% 8
53 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 18 6 37.5% 8 50% 2 12.5% 0 0% 16
54 โรงเรียนบ้านแม่กาษา 30 6 20.69% 7 24.14% 9 31.03% 7 24.14% 29
55 โรงเรียนบ้านแม่ปะ 14 6 42.86% 4 28.57% 1 7.14% 3 21.43% 14
56 โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ 11 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
57 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
58 โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
59 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 13 6 46.15% 1 7.69% 4 30.77% 2 15.38% 13
60 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
61 โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ 10 5 50% 4 40% 0 0% 1 10% 10
62 โรงเรียนบ้านปะหละทะ 10 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
63 โรงเรียนบ้านค้างภิบาล 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
64 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 12 5 45.45% 2 18.18% 1 9.09% 3 27.27% 11
65 โรงเรียนบ้านน้ำหอม 10 5 50% 2 20% 1 10% 2 20% 10
66 โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 12 5 41.67% 2 16.67% 0 0% 5 41.67% 12
67 โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
68 โรงเรียนญาณวิศิษฎ์ 13 4 30.77% 5 38.46% 1 7.69% 3 23.08% 13
69 โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ 13 4 30.77% 4 30.77% 3 23.08% 2 15.38% 13
70 โรงเรียนบ้านไม้กะพง 9 4 44.44% 2 22.22% 3 33.33% 0 0% 9
71 โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
72 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 9 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
73 โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
74 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
75 โรงเรียนสันถวไมตรีศึกษา 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
76 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
77 โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
78 โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง 7 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
79 โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ 8 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
80 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
81 โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ 9 4 50% 0 0% 4 50% 0 0% 8
82 โรงเรียนบ้านปูแป้ 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
83 โรงเรียนบ้านช่องแคบ 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
84 โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ 7 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
85 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
86 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
87 โรงเรียน ตชด.บ้านแม่กลองใหญ่ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
88 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 8 2 25% 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 8
89 โรงเรียนตชด.บ้านถ้ำเสือ 8 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 8
90 โรงเรียนบ้านแม่พลู 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
91 โรงเรียนตชด.บ้านแม่ออกฮู 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
92 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม 7 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
93 โรงเรียนบ้านป่าไร่ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
94 โรงเรียนบ้านถ้ำผาโด้ 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
95 โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
96 โรงเรียนบ้านแม่ละเมา 11 2 18.18% 1 9.09% 4 36.36% 4 36.36% 11
97 โรงเรียนบ้านวังผา 8 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 4 50% 8
98 โรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
99 โรงเรียนบ้านจกปก 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
100 โรงเรียนบ้านสามหมื่น 6 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
101 โรงเรียนคริสเตียนแม่หละโกร 5 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
102 โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน 5 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
103 โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 7 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
105 โรงเรียนบ้านมอเกอ 7 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 7
106 โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ 7 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 3 42.86% 7
107 โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
108 โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
109 โรงเรียนบ้านพะละ 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
110 โรงเรียน ตชด.เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (บ้านหม่องกั๊วะ จังหวัดตาก) 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
111 โรงเรียนตชด.บ้านมอเกอร์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
112 โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ 6 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
113 โรงเรียนบ้านธงชัย 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
114 โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียน ตชด.ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
116 โรงเรียนปรีชาญาณศึกษา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
117 โรงเรียนศิริวรรณศึกษา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
118 โรงเรียนอนุบาลการุณย์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
119 โรงเรียนไทยราษฎร์คีรีสาขาบ้านสามยอดดอย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
120 โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู 6 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
121 โรงเรียนอิสลามศึกษา 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
122 โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา(วัดดอนมูล) 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
123 โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
124 โรงเรียน ตชด.จุฬา – ธรรมศาสตร์3 5 0 0% 1 25% 0 0% 3 75% 4
125 โรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย 5 0 0% 0 0% 3 60% 2 40% 5
127 โรงเรียน ศกร.ตชด.บ.แม่อมยะ 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
128 โรงเรียน ตชด.เทคนิคอาสา 1 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
129 โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
130 โรงเรียนบ้านเซอทะ 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
131 โรงเรียนบ้านแม่โพ 4 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
132 โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
133 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
134 โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
135 โรงเรียนอนุบาล 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]