สรุปเหรียญรางวัล สพป. ตาก เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ป่าไม้อุทิศ 4 35 11 3 3 49
2 บ้านเจดีย์โคะ 33 11 8 8 52
3 แม่สอด 28 12 5 7 45
4 ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 27 3 1 1 31
5 ชุมชนบ้านท่าสองยาง 25 10 4 2 39
6 บ้านแม่ตาว 22 10 4 5 36
7 ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 22 4 4 5 30
8 บ้านหนองบัว 22 4 0 1 26
9 บ้านแม่โกนเกน 21 13 5 6 39
10 อรุณเมธา 20 7 2 3 29
11 บ้านร่มเกล้า 2 18 2 1 1 21
12 ชุมชนบ้านพบพระ 17 6 3 3 26
13 ชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 17 5 2 4 24
14 บ้านห้วยนกกก 16 15 3 4 34
15 ไทยรัฐวิทยา ๖๑ 16 14 6 2 36
16 บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 16 10 5 5 31
17 ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล 16 6 5 4 27
18 รวมไทยพัฒนา 2 15 4 2 2 21
19 บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 15 4 2 0 21
20 บ้านแแม่ระเมิง 15 4 2 0 21
21 บ้านปูเต้อ 14 5 1 1 20
22 บ้านแม่ระมาดน้อย 13 7 2 4 22
23 บ้านท่าอาจ 13 5 4 3 22
24 บ้านปางส้าน 13 4 1 2 18
25 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 13 2 1 1 16
26 บ้านห้วยกะโหลก 12 4 1 2 17
27 บ้านแม่อุสุวิทยา 12 2 3 2 17
28 บ้านป่าคาใหม่ 11 3 4 2 18
29 บ้านห้วยนกแล 10 4 2 0 16
30 บ้านแม่จะเราสองแคว 10 1 3 4 14
31 บ้านแม่อมกิ 10 0 0 2 10
32 ชุมชนบ้านอุ้มผาง 9 4 5 6 18
33 ภัทรวิทยา 9 4 3 4 16
34 บ้านห้วยปลาหลด 9 4 1 2 14
35 บ้านสันป่าไร่ 9 2 2 1 13
36 บ้านแม่สละ 9 2 1 2 12
37 บ้านวาเล่ย์ 9 1 0 1 10
38 บ้านขะเนจื้อ 8 6 1 6 15
39 รวมไทยพัฒนา 4 8 5 1 1 14
40 รวมไทยพัฒนา 3 8 4 2 4 14
41 ราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 8 4 0 3 12
42 บ้านวังตะเคียน 8 3 1 1 12
43 ท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา 8 2 0 6 10
44 ห้วยน้ำนักวิทยา 8 1 3 1 12
45 บ้านห้วยบง 7 6 1 0 14
46 บ้านอู่หู่ 7 4 2 1 13
47 ไทยราษฎร์คีรี 7 3 2 2 12
48 บ้านยะพอ 7 3 0 0 10
49 บ้านร่มเกล้า 4 7 2 0 1 9
50 บ้านแม่ตาวแพะ 7 0 2 2 9
51 เซนต์โยเซฟแม่ระมาด 7 0 1 0 8
52 บ้านแม่กื้ดสามท่า 7 0 0 1 7
53 รวมไทยพัฒนา 5 6 8 2 0 16
54 บ้านแม่กาษา 6 7 9 7 22
55 บ้านแม่ปะ 6 4 1 3 11
56 บ้านห้วยม่วง 6 2 1 0 9
57 บ้านแม่ปะใต้ 6 2 1 0 9
58 บ้านป่าไร่เหนือ 6 2 0 0 8
59 รวมไทยพัฒนา 1 6 1 4 2 11
60 บ้านต้นผึ้ง 6 1 0 1 7
61 บ้านแม่ตาวใต้ 5 4 0 1 9
62 บ้านปะหละทะ 5 3 1 0 9
63 บ้านค้างภิบาล 5 3 1 0 9
64 บ้านกล้อทอ 5 2 1 3 8
65 บ้านน้ำหอม 5 2 1 2 8
66 บ้านแม่วะหลวง 5 2 0 5 7
67 บ้านห้วยไม้แป้น 5 1 1 0 7
68 ญาณวิศิษฎ์ 4 5 1 3 10
69 บ้านพะเด๊ะ 4 4 3 2 11
70 บ้านไม้กะพง 4 2 3 0 9
71 บ้านแม่กุเหนือ 4 2 2 0 8
72 บ้านห้วยหินฝน 4 2 1 1 7
73 บ้านน้ำดิบ 4 2 1 1 7
74 วัดสว่างอารมณ์ 4 2 0 1 6
75 สันถวไมตรีศึกษา 4 2 0 1 6
76 บ้านร่มเกล้า 3 4 2 0 0 6
77 บ้านปรอผาโด้ 4 1 1 1 6
78 บ้านแม่กุหลวง 4 1 0 2 5
79 บ้านแม่สละเหนือ 4 1 0 1 5
80 สามัคคีวิทยา 4 1 0 0 5
81 บ้านนุเซะโปล้ 4 0 4 0 8
82 บ้านปูแป้ 3 3 1 0 7
83 บ้านช่องแคบ 3 2 1 0 6
84 บ้านแม่กลองใหม่ 3 2 0 1 5
85 รวมไทยพัฒนา 6 3 2 0 1 5
86 บ้านแม่ตื่น 3 1 0 1 4
87 ตชด.บ้านแม่กลองใหญ่ 3 1 0 0 4
88 บ้านหัวฝาย 2 4 1 1 7
89 ตชด.บ้านถ้ำเสือ 2 3 3 0 8
90 บ้านแม่พลู 2 3 0 1 5
91 ตชด.บ้านแม่ออกฮู 2 2 2 0 6
92 บ้านทุ่งมะขามป้อม 2 2 1 0 5
93 บ้านป่าไร่ 2 2 0 1 4
94 บ้านถ้ำผาโด้ 2 2 0 0 4
95 บ้านแม่กลองเก่า 2 2 0 0 4
96 บ้านแม่ละเมา 2 1 4 4 7
97 บ้านวังผา 2 1 1 4 4
98 อนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 2 1 1 0 4
99 บ้านจกปก 2 1 0 0 3
100 บ้านสามหมื่น 2 0 2 1 4
101 คริสเตียนแม่หละโกร 2 0 2 0 4
102 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน 2 0 1 0 3
103 บ้านทีกะเป่อ 2 0 0 0 2
104 บ้านหนองหลวง 1 4 1 0 6
105 บ้านมอเกอ 1 3 2 1 6
106 บ้านขุนห้วยแม่ท้อ 1 3 0 3 4
107 กลาโหมราชเสนา 1 2 0 1 3
108 บ้านพะละ 1 1 2 0 4
109 บ้านขุนห้วยนกแล 1 1 2 0 4
110 ตชด.เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (บ้านหม่องกั๊วะ จังหวัดตาก) 1 1 0 0 2
111 ตชด.บ้านมอเกอร์ 1 1 0 0 2
112 บ้านทุ่งถ้ำ 1 0 2 0 3
113 บ้านธงชัย 1 0 1 1 2
114 ปรีชาญาณศึกษา 1 0 0 0 1
115 ศิริวรรณศึกษา 1 0 0 0 1
116 อนุบาลการุณย์ 1 0 0 0 1
117 บ้านแม่ปะเหนือ 1 0 0 0 1
118 ตชด.ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร 1 0 0 0 1
119 ไทยราษฎร์คีรีสาขาบ้านสามยอดดอย 1 0 0 0 1
120 บ้านแม่ออกผารู 0 2 2 0 4
121 อิสลามศึกษา 0 2 0 0 2
122 ธรรมวัตรวิทยา(วัดดอนมูล) 0 1 2 0 3
123 บ้านแม่ตาวใหม่ 0 1 1 2 2
124 ตชด.จุฬา – ธรรมศาสตร์3 0 1 0 3 1
125 บ้านขุนห้วยช่องแคบ 0 1 0 0 1
126 ชุมชนบ้านแม่กุน้อย 0 0 3 2 3
127 ศกร.ตชด.บ.แม่อมยะ 0 0 2 0 2
128 บ้านแม่กลองน้อย 0 0 1 1 1
129 ตชด.เทคนิคอาสา 1 0 0 1 1 1
130 บ้านม่อนหินเหล็กไฟ 0 0 1 0 1
131 บ้านแม่โพ 0 0 1 0 1
132 บ้านเซอทะ 0 0 1 0 1
133 บ้านห้วยโป่ง 0 0 1 0 1
134 บ้านหมื่นฤาชัย 0 0 0 1 0
135 อนุบาล 0 0 0 0 0
รวม 918 382 202 202 1,704