สรุปเหรียญรางวัล สพป. ตาก เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ป่าไม้อุทิศ 4 31 9 2 3 42
2 แม่สอด 28 12 5 7 45
3 บ้านเจดีย์โคะ 28 8 7 8 43
4 ชุมชนบ้านท่าสองยาง 25 10 4 2 39
5 ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 22 4 4 5 30
6 บ้านหนองบัว 22 4 0 1 26
7 บ้านแม่โกนเกน 21 10 4 5 35
8 บ้านร่มเกล้า 2 18 2 1 1 21
9 ชุมชนบ้านพบพระ 17 6 3 3 26
10 บ้านห้วยนกกก 16 15 3 4 34
11 ไทยรัฐวิทยา ๖๑ 16 14 6 2 36
12 บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 16 10 5 5 31
13 ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล 16 6 5 4 27
14 รวมไทยพัฒนา 2 15 4 2 2 21
15 บ้านแแม่ระเมิง 15 4 2 0 21
16 ชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 15 3 2 4 20
17 บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 14 4 2 0 20
18 บ้านแม่ระมาดน้อย 13 7 2 4 22
19 บ้านท่าอาจ 13 5 4 3 22
20 บ้านปางส้าน 13 4 1 2 18
21 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 13 2 1 1 16
22 อรุณเมธา 12 4 1 3 17
23 บ้านห้วยกะโหลก 12 4 1 2 17
24 บ้านปูเต้อ 12 4 1 1 17
25 บ้านแม่อุสุวิทยา 12 2 3 2 17
26 บ้านแม่ตาว 11 7 3 4 21
27 บ้านป่าคาใหม่ 11 3 4 2 18
28 บ้านห้วยนกแล 10 4 2 0 16
29 ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 10 2 1 0 13
30 บ้านแม่จะเราสองแคว 10 1 3 4 14
31 บ้านแม่อมกิ 10 0 0 2 10
32 ชุมชนบ้านอุ้มผาง 9 4 5 6 18
33 ภัทรวิทยา 9 4 3 4 16
34 บ้านห้วยปลาหลด 9 4 1 2 14
35 บ้านแม่สละ 9 2 1 2 12
36 บ้านขะเนจื้อ 8 6 1 6 15
37 รวมไทยพัฒนา 3 8 4 2 4 14
38 ราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 8 4 0 3 12
39 บ้านวังตะเคียน 8 3 1 1 12
40 บ้านสันป่าไร่ 8 2 1 1 11
41 ท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา 8 2 0 6 10
42 ห้วยน้ำนักวิทยา 8 1 3 1 12
43 บ้านวาเล่ย์ 8 1 0 1 9
44 บ้านห้วยบง 7 6 1 0 14
45 รวมไทยพัฒนา 4 7 5 1 1 13
46 บ้านอู่หู่ 7 4 2 1 13
47 บ้านยะพอ 7 3 0 0 10
48 บ้านร่มเกล้า 4 7 2 0 1 9
49 บ้านแม่ตาวแพะ 7 0 2 2 9
50 เซนต์โยเซฟแม่ระมาด 7 0 1 0 8
51 บ้านแม่กื้ดสามท่า 7 0 0 1 7
52 รวมไทยพัฒนา 5 6 8 2 0 16
53 บ้านแม่กาษา 6 7 9 7 22
54 บ้านแม่ปะ 6 4 1 3 11
55 ไทยราษฎร์คีรี 6 3 2 2 11
56 บ้านห้วยม่วง 6 2 1 0 9
57 บ้านแม่ปะใต้ 6 2 1 0 9
58 บ้านป่าไร่เหนือ 6 2 0 0 8
59 รวมไทยพัฒนา 1 6 1 4 2 11
60 บ้านต้นผึ้ง 6 1 0 1 7
61 บ้านแม่ตาวใต้ 5 4 0 1 9
62 บ้านปะหละทะ 5 3 1 0 9
63 บ้านค้างภิบาล 5 3 1 0 9
64 บ้านกล้อทอ 5 2 1 3 8
65 บ้านน้ำหอม 5 2 1 2 8
66 บ้านแม่วะหลวง 5 2 0 5 7
67 ญาณวิศิษฎ์ 4 5 1 3 10
68 บ้านพะเด๊ะ 4 4 3 2 11
69 บ้านไม้กะพง 4 2 3 0 9
70 บ้านแม่กุเหนือ 4 2 2 0 8
71 บ้านห้วยหินฝน 4 2 1 1 7
72 บ้านน้ำดิบ 4 2 1 1 7
73 สันถวไมตรีศึกษา 4 2 0 1 6
74 บ้านร่มเกล้า 3 4 2 0 0 6
75 บ้านแม่กุหลวง 4 1 0 2 5
76 บ้านแม่สละเหนือ 4 1 0 1 5
77 บ้านปรอผาโด้ 4 1 0 1 5
78 บ้านห้วยไม้แป้น 4 1 0 0 5
79 บ้านนุเซะโปล้ 4 0 4 0 8
80 บ้านช่องแคบ 3 2 1 0 6
81 บ้านแม่กลองใหม่ 3 2 0 1 5
82 รวมไทยพัฒนา 6 3 2 0 1 5
83 บ้านแม่ตื่น 3 1 0 1 4
84 ตชด.บ้านแม่กลองใหญ่ 3 1 0 0 4
85 บ้านหัวฝาย 2 4 1 1 7
86 ตชด.บ้านถ้ำเสือ 2 3 3 0 8
87 บ้านแม่พลู 2 3 0 1 5
88 ตชด.บ้านแม่ออกฮู 2 2 2 0 6
89 บ้านทุ่งมะขามป้อม 2 2 1 0 5
90 บ้านป่าไร่ 2 2 0 1 4
91 บ้านปูแป้ 2 2 0 0 4
92 บ้านถ้ำผาโด้ 2 2 0 0 4
93 บ้านแม่กลองเก่า 2 2 0 0 4
94 บ้านแม่ละเมา 2 1 4 4 7
95 บ้านวังผา 2 1 1 4 4
96 อนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 2 1 1 0 4
97 วัดสว่างอารมณ์ 2 1 0 1 3
98 บ้านจกปก 2 1 0 0 3
99 บ้านสามหมื่น 2 0 2 1 4
100 คริสเตียนแม่หละโกร 2 0 2 0 4
101 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน 2 0 1 0 3
102 สามัคคีวิทยา 2 0 0 0 2
103 บ้านทีกะเป่อ 2 0 0 0 2
104 บ้านหนองหลวง 1 4 1 0 6
105 บ้านมอเกอ 1 3 2 1 6
106 บ้านขุนห้วยแม่ท้อ 1 3 0 3 4
107 บ้านพะละ 1 1 2 0 4
108 บ้านขุนห้วยนกแล 1 1 2 0 4
109 ตชด.เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (บ้านหม่องกั๊วะ จังหวัดตาก) 1 1 0 0 2
110 ตชด.บ้านมอเกอร์ 1 1 0 0 2
111 บ้านทุ่งถ้ำ 1 0 2 0 3
112 บ้านธงชัย 1 0 1 1 2
113 ปรีชาญาณศึกษา 1 0 0 0 1
114 ศิริวรรณศึกษา 1 0 0 0 1
115 อนุบาลการุณย์ 1 0 0 0 1
116 บ้านแม่ปะเหนือ 1 0 0 0 1
117 ตชด.ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร 1 0 0 0 1
118 ไทยราษฎร์คีรีสาขาบ้านสามยอดดอย 1 0 0 0 1
119 บ้านแม่ออกผารู 0 2 2 0 4
120 อิสลามศึกษา 0 2 0 0 2
121 ธรรมวัตรวิทยา(วัดดอนมูล) 0 1 2 0 3
122 บ้านแม่ตาวใหม่ 0 1 1 2 2
123 ตชด.จุฬา – ธรรมศาสตร์3 0 1 0 3 1
124 กลาโหมราชเสนา 0 1 0 1 1
125 บ้านขุนห้วยช่องแคบ 0 1 0 0 1
126 ชุมชนบ้านแม่กุน้อย 0 0 3 2 3
127 ศกร.ตชด.บ.แม่อมยะ 0 0 2 0 2
128 บ้านแม่กลองน้อย 0 0 1 1 1
129 ตชด.เทคนิคอาสา 1 0 0 1 1 1
130 บ้านม่อนหินเหล็กไฟ 0 0 1 0 1
131 บ้านแม่โพ 0 0 1 0 1
132 บ้านเซอทะ 0 0 1 0 1
133 บ้านห้วยโป่ง 0 0 1 0 1
134 บ้านหมื่นฤาชัย 0 0 0 1 0
135 อนุบาล 0 0 0 0 0
รวม 857 360 193 199 1,609