สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ตาก เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเจดีย์โคะ 17 5 5 27 33 11 8 8 52
2 ป่าไม้อุทิศ 4 14 12 6 32 35 11 3 3 49
3 อรุณเมธา 10 7 2 19 20 7 2 3 29
4 บ้านแม่ตาว 10 6 8 24 22 10 4 5 36
5 ชุมชนบ้านท่าสองยาง 8 7 9 24 25 10 4 2 39
6 บ้านแม่อุสุวิทยา 8 2 1 11 12 2 3 2 17
7 บ้านห้วยนกแล 8 1 1 10 10 4 2 0 16
8 ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 7 4 1 12 22 4 4 5 30
9 บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 6 3 4 13 15 4 2 0 21
10 รวมไทยพัฒนา 2 6 2 5 13 15 4 2 2 21
11 รวมไทยพัฒนา 4 6 1 1 8 8 5 1 1 14
12 แม่สอด 5 6 3 14 28 12 5 7 45
13 บ้านป่าคาใหม่ 5 5 3 13 11 3 4 2 18
14 ชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 5 4 6 15 17 5 2 4 24
15 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 5 2 5 12 13 2 1 1 16
16 บ้านหนองบัว 4 7 3 14 22 4 0 1 26
17 ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 4 6 2 12 16 3 1 1 20
18 บ้านแม่โกนเกน 4 4 6 14 21 13 5 6 39
19 รวมไทยพัฒนา 3 4 4 0 8 8 4 2 4 14
20 บ้านร่มเกล้า 2 4 3 6 13 18 2 1 1 21
21 ราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 4 3 2 9 8 4 0 3 12
22 บ้านท่าอาจ 4 2 2 8 13 5 4 3 22
23 บ้านแม่ปะ 4 1 1 6 6 4 1 3 11
24 บ้านแม่กื้ดสามท่า 4 0 0 4 7 0 0 1 7
25 บ้านปูเต้อ 3 5 0 8 14 5 1 1 20
26 บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 3 2 4 9 16 10 5 5 31
27 ห้วยน้ำนักวิทยา 3 2 1 6 8 1 3 1 12
28 บ้านร่มเกล้า 4 3 2 1 6 7 2 0 1 9
29 บ้านห้วยบง 3 1 1 5 7 6 1 0 14
30 บ้านวาเล่ย์ 3 1 0 4 9 1 0 1 10
31 ชุมชนบ้านพบพระ 2 7 6 15 17 6 3 3 26
32 บ้านแแม่ระเมิง 2 6 3 11 15 4 2 0 21
33 บ้านขะเนจื้อ 2 4 1 7 8 6 1 6 15
34 บ้านห้วยม่วง 2 3 1 6 6 2 1 0 9
35 บ้านแม่อมกิ 2 3 0 5 10 0 0 2 10
36 ชุมชนบ้านอุ้มผาง 2 2 3 7 9 4 5 6 18
37 เซนต์โยเซฟแม่ระมาด 2 2 1 5 7 0 1 0 8
38 บ้านปางส้าน 2 1 5 8 13 4 1 2 18
39 บ้านแม่วะหลวง 2 1 2 5 5 2 0 5 7
40 บ้านสันป่าไร่ 2 1 1 4 9 2 2 1 13
41 บ้านวังตะเคียน 2 1 1 4 8 3 1 1 12
42 รวมไทยพัฒนา 5 2 1 1 4 6 8 2 0 16
43 บ้านห้วยปลาหลด 2 0 1 3 9 4 1 2 14
44 บ้านแม่ตาวแพะ 2 0 1 3 7 0 2 2 9
45 สามัคคีวิทยา 2 0 1 3 4 1 0 0 5
46 บ้านห้วยนกกก 1 6 2 9 16 15 3 4 34
47 รวมไทยพัฒนา 1 1 4 0 5 6 1 4 2 11
48 บ้านแม่กาษา 1 3 3 7 6 7 9 7 22
49 ภัทรวิทยา 1 3 2 6 9 4 3 4 16
50 ท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา 1 2 2 5 8 2 0 6 10
51 บ้านแม่กุเหนือ 1 2 0 3 4 2 2 0 8
52 บ้านแม่กุหลวง 1 2 0 3 4 1 0 2 5
53 ไทยราษฎร์คีรี 1 1 3 5 7 3 2 2 12
54 บ้านห้วยไม้แป้น 1 1 2 4 5 1 1 0 7
55 ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล 1 1 1 3 16 6 5 4 27
56 วัดสว่างอารมณ์ 1 1 1 3 4 2 0 1 6
57 บ้านยะพอ 1 1 0 2 7 3 0 0 10
58 บ้านป่าไร่เหนือ 1 0 3 4 6 2 0 0 8
59 ไทยรัฐวิทยา ๖๑ 1 0 2 3 16 14 6 2 36
60 บ้านน้ำหอม 1 0 2 3 5 2 1 2 8
61 บ้านแม่สละเหนือ 1 0 1 2 4 1 0 1 5
62 บ้านนุเซะโปล้ 1 0 1 2 4 0 4 0 8
63 บ้านปูแป้ 1 0 1 2 3 3 1 0 7
64 บ้านแม่ตาวใต้ 1 0 0 1 5 4 0 1 9
65 บ้านช่องแคบ 1 0 0 1 3 2 1 0 6
66 บ้านมอเกอ 1 0 0 1 1 3 2 1 6
67 บ้านทุ่งถ้ำ 1 0 0 1 1 0 2 0 3
68 บ้านห้วยกะโหลก 0 4 2 6 12 4 1 2 17
69 ญาณวิศิษฎ์ 0 4 0 4 4 5 1 3 10
70 บ้านอู่หู่ 0 2 1 3 7 4 2 1 13
71 กลาโหมราชเสนา 0 2 0 2 1 2 0 1 3
72 บ้านแม่จะเราสองแคว 0 1 2 3 10 1 3 4 14
73 บ้านกล้อทอ 0 1 2 3 5 2 1 3 8
74 บ้านแม่สละ 0 1 1 2 9 2 1 2 12
75 บ้านต้นผึ้ง 0 1 1 2 6 1 0 1 7
76 บ้านไม้กะพง 0 1 1 2 4 2 3 0 9
77 บ้านห้วยหินฝน 0 1 1 2 4 2 1 1 7
78 บ้านหัวฝาย 0 1 1 2 2 4 1 1 7
79 บ้านน้ำดิบ 0 1 0 1 4 2 1 1 7
80 บ้านแม่กลองใหม่ 0 1 0 1 3 2 0 1 5
81 บ้านถ้ำผาโด้ 0 1 0 1 2 2 0 0 4
82 บ้านแม่ละเมา 0 1 0 1 2 1 4 4 7
83 บ้านสามหมื่น 0 1 0 1 2 0 2 1 4
84 บ้านพะละ 0 1 0 1 1 1 2 0 4
85 ปรีชาญาณศึกษา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
86 บ้านแม่ปะใต้ 0 0 2 2 6 2 1 0 9
87 บ้านปะหละทะ 0 0 2 2 5 3 1 0 9
88 สันถวไมตรีศึกษา 0 0 2 2 4 2 0 1 6
89 รวมไทยพัฒนา 6 0 0 2 2 3 2 0 1 5
90 ตชด.บ้านแม่กลองใหญ่ 0 0 2 2 3 1 0 0 4
91 บ้านแม่พลู 0 0 2 2 2 3 0 1 5
92 ตชด.บ้านแม่ออกฮู 0 0 2 2 2 2 2 0 6
93 อนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 0 0 2 2 2 1 1 0 4
94 บ้านป่าไร่ 0 0 1 1 2 2 0 1 4
95 บ้านแม่กลองเก่า 0 0 1 1 2 2 0 0 4
96 บ้านวังผา 0 0 1 1 2 1 1 4 4
97 บ้านจกปก 0 0 1 1 2 1 0 0 3
98 บ้านหนองหลวง 0 0 1 1 1 4 1 0 6
99 บ้านขุนห้วยแม่ท้อ 0 0 1 1 1 3 0 3 4
100 ศิริวรรณศึกษา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
101 อนุบาลการุณย์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
102 บ้านแม่กลองน้อย 0 0 1 1 0 0 1 1 1
103 บ้านม่อนหินเหล็กไฟ 0 0 1 1 0 0 1 0 1
104 บ้านแม่ระมาดน้อย 0 0 0 0 13 7 2 4 22
105 บ้านค้างภิบาล 0 0 0 0 5 3 1 0 9
106 บ้านพะเด๊ะ 0 0 0 0 4 4 3 2 11
107 บ้านร่มเกล้า 3 0 0 0 0 4 2 0 0 6
108 บ้านปรอผาโด้ 0 0 0 0 4 1 1 1 6
109 บ้านแม่ตื่น 0 0 0 0 3 1 0 1 4
110 ตชด.บ้านถ้ำเสือ 0 0 0 0 2 3 3 0 8
111 บ้านทุ่งมะขามป้อม 0 0 0 0 2 2 1 0 5
112 คริสเตียนแม่หละโกร 0 0 0 0 2 0 2 0 4
113 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน 0 0 0 0 2 0 1 0 3
114 บ้านทีกะเป่อ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
115 บ้านขุนห้วยนกแล 0 0 0 0 1 1 2 0 4
116 ตชด.เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (บ้านหม่องกั๊วะ จังหวัดตาก) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
117 ตชด.บ้านมอเกอร์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
118 บ้านธงชัย 0 0 0 0 1 0 1 1 2
119 บ้านแม่ปะเหนือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
120 ตชด.ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
121 ไทยราษฎร์คีรีสาขาบ้านสามยอดดอย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
122 บ้านแม่ออกผารู 0 0 0 0 0 2 2 0 4
123 อิสลามศึกษา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
124 ธรรมวัตรวิทยา(วัดดอนมูล) 0 0 0 0 0 1 2 0 3
125 บ้านแม่ตาวใหม่ 0 0 0 0 0 1 1 2 2
126 ตชด.จุฬา – ธรรมศาสตร์3 0 0 0 0 0 1 0 3 1
127 บ้านขุนห้วยช่องแคบ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
128 ชุมชนบ้านแม่กุน้อย 0 0 0 0 0 0 3 2 3
129 ศกร.ตชด.บ.แม่อมยะ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
130 ตชด.เทคนิคอาสา 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
131 บ้านเซอทะ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
132 บ้านแม่โพ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
133 บ้านห้วยโป่ง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
134 บ้านหมื่นฤาชัย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
135 อนุบาล 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 226 195 181 602 907 382 202 202 1,491