สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ตาก เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ป่าไม้อุทิศ 4 11 10 6 27 31 9 2 3 42
2 บ้านเจดีย์โคะ 11 5 5 21 28 8 7 8 43
3 ชุมชนบ้านท่าสองยาง 8 7 9 24 25 10 4 2 39
4 บ้านแม่อุสุวิทยา 8 2 1 11 12 2 3 2 17
5 บ้านห้วยนกแล 8 1 1 10 10 4 2 0 16
6 ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 7 4 1 12 22 4 4 5 30
7 บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 6 3 3 12 14 4 2 0 20
8 รวมไทยพัฒนา 2 6 2 5 13 15 4 2 2 21
9 แม่สอด 5 6 3 14 28 12 5 7 45
10 บ้านป่าคาใหม่ 5 5 3 13 11 3 4 2 18
11 ชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 5 3 5 13 15 3 2 4 20
12 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 5 2 5 12 13 2 1 1 16
13 รวมไทยพัฒนา 4 5 1 1 7 7 5 1 1 13
14 บ้านหนองบัว 4 7 3 14 22 4 0 1 26
15 อรุณเมธา 4 5 1 10 12 4 1 3 17
16 รวมไทยพัฒนา 3 4 4 0 8 8 4 2 4 14
17 บ้านร่มเกล้า 2 4 3 6 13 18 2 1 1 21
18 ราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 4 3 2 9 8 4 0 3 12
19 บ้านท่าอาจ 4 2 2 8 13 5 4 3 22
20 บ้านแม่ปะ 4 1 1 6 6 4 1 3 11
21 บ้านแม่กื้ดสามท่า 4 0 0 4 7 0 0 1 7
22 บ้านแม่โกนเกน 3 4 4 11 21 10 4 5 35
23 บ้านแม่ตาว 3 2 5 10 11 7 3 4 21
24 บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 3 2 4 9 16 10 5 5 31
25 ห้วยน้ำนักวิทยา 3 2 1 6 8 1 3 1 12
26 บ้านร่มเกล้า 4 3 2 1 6 7 2 0 1 9
27 บ้านห้วยบง 3 1 1 5 7 6 1 0 14
28 ชุมชนบ้านพบพระ 2 7 6 15 17 6 3 3 26
29 บ้านแแม่ระเมิง 2 6 3 11 15 4 2 0 21
30 บ้านขะเนจื้อ 2 4 1 7 8 6 1 6 15
31 บ้านห้วยม่วง 2 3 1 6 6 2 1 0 9
32 บ้านปูเต้อ 2 3 0 5 12 4 1 1 17
33 บ้านแม่อมกิ 2 3 0 5 10 0 0 2 10
34 ชุมชนบ้านอุ้มผาง 2 2 3 7 9 4 5 6 18
35 ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 2 2 1 5 10 2 1 0 13
36 เซนต์โยเซฟแม่ระมาด 2 2 1 5 7 0 1 0 8
37 บ้านปางส้าน 2 1 5 8 13 4 1 2 18
38 บ้านแม่วะหลวง 2 1 2 5 5 2 0 5 7
39 บ้านวังตะเคียน 2 1 1 4 8 3 1 1 12
40 บ้านสันป่าไร่ 2 1 1 4 8 2 1 1 11
41 รวมไทยพัฒนา 5 2 1 1 4 6 8 2 0 16
42 บ้านวาเล่ย์ 2 1 0 3 8 1 0 1 9
43 บ้านห้วยปลาหลด 2 0 1 3 9 4 1 2 14
44 บ้านแม่ตาวแพะ 2 0 1 3 7 0 2 2 9
45 บ้านห้วยนกกก 1 6 2 9 16 15 3 4 34
46 รวมไทยพัฒนา 1 1 4 0 5 6 1 4 2 11
47 บ้านแม่กาษา 1 3 3 7 6 7 9 7 22
48 ภัทรวิทยา 1 3 2 6 9 4 3 4 16
49 ท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา 1 2 2 5 8 2 0 6 10
50 บ้านแม่กุเหนือ 1 2 0 3 4 2 2 0 8
51 บ้านแม่กุหลวง 1 2 0 3 4 1 0 2 5
52 ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล 1 1 1 3 16 6 5 4 27
53 บ้านยะพอ 1 1 0 2 7 3 0 0 10
54 บ้านป่าไร่เหนือ 1 0 3 4 6 2 0 0 8
55 ไทยรัฐวิทยา ๖๑ 1 0 2 3 16 14 6 2 36
56 บ้านน้ำหอม 1 0 2 3 5 2 1 2 8
57 บ้านแม่สละเหนือ 1 0 1 2 4 1 0 1 5
58 บ้านนุเซะโปล้ 1 0 1 2 4 0 4 0 8
59 สามัคคีวิทยา 1 0 1 2 2 0 0 0 2
60 บ้านแม่ตาวใต้ 1 0 0 1 5 4 0 1 9
61 บ้านช่องแคบ 1 0 0 1 3 2 1 0 6
62 บ้านปูแป้ 1 0 0 1 2 2 0 0 4
63 บ้านมอเกอ 1 0 0 1 1 3 2 1 6
64 บ้านทุ่งถ้ำ 1 0 0 1 1 0 2 0 3
65 บ้านห้วยกะโหลก 0 4 2 6 12 4 1 2 17
66 ญาณวิศิษฎ์ 0 4 0 4 4 5 1 3 10
67 บ้านอู่หู่ 0 2 1 3 7 4 2 1 13
68 ไทยราษฎร์คีรี 0 1 3 4 6 3 2 2 11
69 บ้านแม่จะเราสองแคว 0 1 2 3 10 1 3 4 14
70 บ้านกล้อทอ 0 1 2 3 5 2 1 3 8
71 บ้านห้วยไม้แป้น 0 1 2 3 4 1 0 0 5
72 บ้านแม่สละ 0 1 1 2 9 2 1 2 12
73 บ้านต้นผึ้ง 0 1 1 2 6 1 0 1 7
74 บ้านไม้กะพง 0 1 1 2 4 2 3 0 9
75 บ้านห้วยหินฝน 0 1 1 2 4 2 1 1 7
76 บ้านหัวฝาย 0 1 1 2 2 4 1 1 7
77 บ้านน้ำดิบ 0 1 0 1 4 2 1 1 7
78 บ้านแม่กลองใหม่ 0 1 0 1 3 2 0 1 5
79 บ้านถ้ำผาโด้ 0 1 0 1 2 2 0 0 4
80 บ้านแม่ละเมา 0 1 0 1 2 1 4 4 7
81 วัดสว่างอารมณ์ 0 1 0 1 2 1 0 1 3
82 บ้านสามหมื่น 0 1 0 1 2 0 2 1 4
83 บ้านพะละ 0 1 0 1 1 1 2 0 4
84 ปรีชาญาณศึกษา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
85 บ้านแม่ปะใต้ 0 0 2 2 6 2 1 0 9
86 บ้านปะหละทะ 0 0 2 2 5 3 1 0 9
87 สันถวไมตรีศึกษา 0 0 2 2 4 2 0 1 6
88 รวมไทยพัฒนา 6 0 0 2 2 3 2 0 1 5
89 ตชด.บ้านแม่กลองใหญ่ 0 0 2 2 3 1 0 0 4
90 บ้านแม่พลู 0 0 2 2 2 3 0 1 5
91 ตชด.บ้านแม่ออกฮู 0 0 2 2 2 2 2 0 6
92 อนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 0 0 2 2 2 1 1 0 4
93 บ้านป่าไร่ 0 0 1 1 2 2 0 1 4
94 บ้านแม่กลองเก่า 0 0 1 1 2 2 0 0 4
95 บ้านวังผา 0 0 1 1 2 1 1 4 4
96 บ้านจกปก 0 0 1 1 2 1 0 0 3
97 บ้านหนองหลวง 0 0 1 1 1 4 1 0 6
98 บ้านขุนห้วยแม่ท้อ 0 0 1 1 1 3 0 3 4
99 ศิริวรรณศึกษา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
100 อนุบาลการุณย์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
101 บ้านแม่กลองน้อย 0 0 1 1 0 0 1 1 1
102 บ้านม่อนหินเหล็กไฟ 0 0 1 1 0 0 1 0 1
103 บ้านแม่ระมาดน้อย 0 0 0 0 13 7 2 4 22
104 บ้านค้างภิบาล 0 0 0 0 5 3 1 0 9
105 บ้านพะเด๊ะ 0 0 0 0 4 4 3 2 11
106 บ้านร่มเกล้า 3 0 0 0 0 4 2 0 0 6
107 บ้านปรอผาโด้ 0 0 0 0 4 1 0 1 5
108 บ้านแม่ตื่น 0 0 0 0 3 1 0 1 4
109 ตชด.บ้านถ้ำเสือ 0 0 0 0 2 3 3 0 8
110 บ้านทุ่งมะขามป้อม 0 0 0 0 2 2 1 0 5
111 คริสเตียนแม่หละโกร 0 0 0 0 2 0 2 0 4
112 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน 0 0 0 0 2 0 1 0 3
113 บ้านทีกะเป่อ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
114 บ้านขุนห้วยนกแล 0 0 0 0 1 1 2 0 4
115 ตชด.เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (บ้านหม่องกั๊วะ จังหวัดตาก) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
116 ตชด.บ้านมอเกอร์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
117 บ้านธงชัย 0 0 0 0 1 0 1 1 2
118 บ้านแม่ปะเหนือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
119 ตชด.ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
120 ไทยราษฎร์คีรีสาขาบ้านสามยอดดอย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
121 บ้านแม่ออกผารู 0 0 0 0 0 2 2 0 4
122 อิสลามศึกษา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
123 ธรรมวัตรวิทยา(วัดดอนมูล) 0 0 0 0 0 1 2 0 3
124 บ้านแม่ตาวใหม่ 0 0 0 0 0 1 1 2 2
125 ตชด.จุฬา – ธรรมศาสตร์3 0 0 0 0 0 1 0 3 1
126 กลาโหมราชเสนา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
127 บ้านขุนห้วยช่องแคบ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
128 ชุมชนบ้านแม่กุน้อย 0 0 0 0 0 0 3 2 3
129 ศกร.ตชด.บ.แม่อมยะ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
130 ตชด.เทคนิคอาสา 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
131 บ้านแม่โพ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
132 บ้านเซอทะ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
133 บ้านห้วยโป่ง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
134 บ้านหมื่นฤาชัย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
135 อนุบาล 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 194 178 170 542 857 360 193 199 1,410