เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
15 ส.ค. 2556
16 ส.ค. 2556
5 ก.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
การตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและครูผู้ควบคุม
สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภูมิภาค(จ.เพชรบูรณ์) ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อนักเรียน/ครูผู้ควบคุม ตลอดจนการขอแก้ไข/เปลี่ยนตัว โดยดำเนินการแจ้งเขตพื้นที่เพื่อแก้ไขในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ ตุลาคมนี้ ก่อนที่จะส่งรายชื่อให้ระดับภูมิภาคต่อไป
วันพฤหัสบดี ที่ 17 ตุลาคม 2556 เวลา 11:43 น.
เปิดระบบพิมพ์เกียรติบัตรระดับเขตพื้นที่
สพป.อุทัยธานี เขต ๑ เปิดระบบให้โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน และครูผู้ควบคุมได้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ให้โรงเรียน download และ save ข้อมูลไว้ ส่วนกรรมการทางเขตจัดพิมพ์ให้(แต่ควร save file เกียรติบัตรของตนเองไว้ด้วย)
วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน 2556 เวลา 16:02 น.
ตารางการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๓ จังหวัดเพชบูรณ์
โรงเรียนสามารถติดตามความเคลื่อนไหว ตรวจสอบกิจกรรม สถานที่และตารางการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๓ จังหวัดเพชบูรณ์ ได้ที่ http://main.sil63pbn.net/index.php
วันจันทร์ ที่ 09 กันยายน 2556 เวลา 15:54 น.
ให้โรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อ
คณะทำงานได้ดำเนินการตรวจสอบ แก้ไขรายชื่อ นักเรียน ครูผู้ควบคุม และกรรมการตัดสิน ตามที่ท่านได้ขอแก้ไขในวันแข่งขัน(๑๕-๑๖ ส.ค.๕๖)แล้ว ในการนี้จึงขอให้ทางโรงเรียนช่วยตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่ออีกครั้งหนึ่งเพื่อความถูกต้องในการพิมพ์เกียรติบัตร ส่วนการเปิดระบบพิมพ์เกียรติบัตรจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันทุกกิจกรรม
วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2556 เวลา 15:55 น.
กำหนดการแข่งขันดนตรีไทย
สพป.อุทัยธานี เขต ๑ กำหนดจัดแข่งขันดนตรีไทย ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมราชาวดี (อาคาร ๒) สำหรับโรงเรียนที่ไม่มีคู่แข่งขันยังไม่ต้องนำนักเรียนมาแสดง
วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2556 เวลา 08:58 น.
การพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าแข่งขัน
การพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน/ครู ให้ดำเนินการภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน โดยเขตพื้นที่จะแจ้งวันที่เปิดระบบให้พิมพ์เกียรติบัตรอีกครั้งหนึ่ง
วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2556 เวลา 14:55 น.
การพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนและครูผ้ควบคุม
สพป.อุทัยธานี เขต ๑ จะเปิดระบบให้พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนและผู้ควบคุมนักเรียนที่เข้าแข่งขันในวันที่ ๑๓ สิงหาคม เป็นต้นไป
วันพฤหัสบดี ที่ 08 สิงหาคม 2556 เวลา 17:26 น.
การประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ระดับเขตพื้นที่ สพป.อน.เขต ๑
สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ได้จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับเขตพื้นที่ สพป.อน.เขต ๑ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมตวามพร้อมในการแข่งขันวันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี โดยมี ท่านรองบรรพต เหมือนทอง รอง ผอ.สพป.อุทัยธานีเขต ๑ เป็นประธานการประชุม ขอขอบคุณ ผอ.สิทธิศักดิ์ ชาติบุตร ผอ.โรงเรียนอนุบาลทัพทันที่อนุเคราะห์สถานที่ในการประชุม
วันพุธ ที่ 07 สิงหาคม 2556 เวลา 18:54 น.
ประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ปี ๒๕๕๖ ระดับเขตพื้นที่ สพป.อน.เขต ๑
ขอเชิญคณะกรรมการทุกท่านเข้าประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับเขตพื้นที่ สพป.อน.เขต ๑ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
วันอังคาร ที่ 06 สิงหาคม 2556 เวลา 10:45 น.
รายชื่อคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ระดับเขต
รายชื่อคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ระดับเขต อยู่ระหว่างการแก้ไขปรับปรุง รายชื่อที่ปรากฏอาจมีการแก้ไขตามที่กลุ่มโรงเรียนเสนอ
วันอาทิตย์ ที่ 04 สิงหาคม 2556 เวลา 16:16 น.
การลงทะเบียนนักเรียนที่เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุม
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 

  ผู้ประสานงาน นายธงชัย มั่นสุข โทร 0815345117 นายนิรันดร์ เกษรสุริย์วงศ์ โทร 0865926721 ผู้สนับสนุนการจัดงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  

 

ข่าวจากส่วนกลาง

ประกาศ การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
Download กติกาหุ่นยนต์ผสม และไฟล์สนามการแข่งขันหุ่นยนต์
การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ตัวแบ่งคั่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และ68
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 93
จำนวนทีม 895
จำนวนนักเรียน 1,889
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,396
จำนวนกรรมการ 574
ครู+นักเรียน 3,285
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,859
ประกาศผลแล้ว 181/325 (55.69%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 7
เมื่อวาน 5
สัปดาห์นี้ 56
สัปดาห์ที่แล้ว 122
เดือนนี้ 168
เดือนที่แล้ว 318
ปีนี้ 3,287
ทั้งหมด 122,447