หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน สิงหาคม 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 สพป.อุทัยธานี เขต 1 อาคาร 2 ห้องสมุดและห้อง ICT 16 ส.ค. 2556 10.00 น. เป็นต้นไป
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 สพป.อุทัยธานี เขต 1 อาคาร 2 ห้องสมุดและห้อง ICT 16 ส.ค. 2556 10.00 น. เป็นต้นไป
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 สพป.อุทัยธานี เขต 1 อาคาร 2 ห้องสมุดและห้อง ICT 16 ส.ค. 2556 10.00 น. เป็นต้นไป
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 สพป.อุทัยธานี เขต 1 อาคาร 2 ห้อง การศึกษาเอกชน อาคาร 2 16 ส.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 สพป.อุทัยธานี เขต 1 อาคาร 2 ห้อง ศึกษานิเทศก์ อาคาร 2 16 ส.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
-
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
-
-
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 สพป.อุทัยธานี เขต 1 อาคาร 2 ห้อง ศูนย์สือ อาคาร 2 15 ส.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
-
-
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
-
-
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
-
-
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
-
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 สพป.อุทัยธานี เขต 1 อาคาร 2 ห้องประชุมราชาวดี 16 ส.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
-
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 สพป.อุทัยธานี เขต 1 อาคาร 2 ห้องประชุมราชาวดี 16 ส.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
-
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 สพป.อุทัยธานี เขต 1 อาคาร 2 ห้องประชุมราชาวดี 16 ส.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
-
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารสมาธิ ชั้น 3 ห้อง 1312 15 ส.ค. 2556 10.00 น. เป็นต้นไป
-
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารสมาธิ ชั้น 3 ห้อง 1312 15 ส.ค. 2556 13.30 น. เป็นต้นไป
-
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารสมาธิ ชั้น 1 ห้อง 1101 15 ส.ค. 2556 10.00 น. เป็นต้นไป
-
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารสมาธิ ชั้น 1 ห้อง 1102 15 ส.ค. 2556 10.00 น. เป็นต้นไป
-
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 0865926721 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]