หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน สิงหาคม 2556

[ ทั้งหมด   15 ส.ค. 2556   16 ส.ค. 2556   5 ก.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 16 ส.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีสถิตฯ (วัดทุ่งแก้ว) อาคารพลศึกษา(โรงยิม) 16 ส.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีสถิตฯ (วัดทุ่งแก้ว) อาคารพลศึกษา(โรงยิม) 16 ส.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีสถิตฯ (วัดทุ่งแก้ว) อาคารพลศึกษา(โรงยิม) 16 ส.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
4 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีสถิตฯ (วัดทุ่งแก้ว) อาคารพลศึกษา(โรงยิม) 16 ส.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
5 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีสถิตฯ (วัดทุ่งแก้ว) อาคารพลศึกษา(โรงยิม) 16 ส.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 สพป.อุทัยธานี เขต 1 อาคาร 2 ห้องสมุดและห้อง ICT 16 ส.ค. 2556 10.00 น. เป็นต้นไป
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 สพป.อุทัยธานี เขต 1 อาคาร 2 ห้องสมุดและห้อง ICT 16 ส.ค. 2556 10.00 น. เป็นต้นไป
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 สพป.อุทัยธานี เขต 1 อาคาร 2 ห้องสมุดและห้อง ICT 16 ส.ค. 2556 10.00 น. เป็นต้นไป
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 สพป.อุทัยธานี เขต 1 อาคาร 2 ห้อง การศึกษาเอกชน อาคาร 2 16 ส.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 สพป.อุทัยธานี เขต 1 อาคาร 2 ห้อง ศึกษานิเทศก์ อาคาร 2 16 ส.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
6 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 สพป.อุทัยธานี เขต 1 อาคาร 2 ห้องประชุมราชาวดี 16 ส.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
7 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 สพป.อุทัยธานี เขต 1 อาคาร 2 ห้องประชุมราชาวดี 16 ส.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
8 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 สพป.อุทัยธานี เขต 1 อาคาร 2 ห้องประชุมราชาวดี 16 ส.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 สพป.อุทัยธานี เขต 1 อาคาร 2 หน้าอาคาร 2 16 ส.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
2 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารปัญญา ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 16 ส.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
3 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารปัญญา ชั้น 2 ห้อง ป.1/3 16 ส.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
4 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารปัญญา ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 16 ส.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
5 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารปัญญา ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 16 ส.ค. 2556 13.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารสมาธิ ห้อง 1207 16 ส.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
2 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารสมาธิ ห้อง 1207 16 ส.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารสมาธิ ห้อง 1207 16 ส.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารสมาธิ ห้อง 1208 16 ส.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารสมาธิ ห้อง 1208 16 ส.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารสมาธิ ห้อง 1209 16 ส.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
7 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารสมาธิ ห้อง 1209 16 ส.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
8 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารสมาธิ ห้อง 1210 16 ส.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
9 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารสมาธิ ห้อง 1211 16 ส.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
10 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารสมาธิ ห้อง 1306 16 ส.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
11 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารสมาธิ ห้อง 1306 16 ส.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
12 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี โซน C 16 ส.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
13 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี โซน B 16 ส.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
14 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี โซน A 16 ส.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
15 360 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สพป.อุทัยธานี เขต 1 อาคาร 1 ห้องประชุมสะแกกรัง ๒ 16 ส.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
16 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 สพป.อุทัยธานี เขต 1 อาคาร 1 ห้องประชุมสะแกกรัง ๒ 16 ส.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
17 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สพป.อุทัยธานี เขต 1 อาคาร 1 ห้องประชุมสะแกกรัง ๒ 16 ส.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
18 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สพป.อุทัยธานี เขต 1 อาคาร 1 ห้องประชุมสะแกกรัง ๒ 16 ส.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
19 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 สพป.อุทัยธานี เขต 1 อาคาร 1 ห้องประชุมสะแกกรัง ๒ 16 ส.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
20 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สพป.อุทัยธานี เขต 1 อาคาร 1 ห้องประชุมสะแกกรัง ๒ 16 ส.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารสมาธิ ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 16 ส.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
2 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารสมาธิ ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 16 ส.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
3 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารสมาธิ ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 16 ส.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
4 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารสมาธิ ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 16 ส.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
5 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารสมาธิ ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 16 ส.ค. 2556 13.00 น. เป็นต้นไป
6 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารสมาธิ ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 16 ส.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
7 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารสมาธิ ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 16 ส.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ค่ายลูกเสือจังหวัดอุทัยธานี 16 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารศีล ห้อง ป.3 16 ส.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
3 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารศีล ห้อง ป.3 16 ส.ค. 2556 11.00 น. เป็นต้นไป
4 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารศีล ห้อง ป.2 16 ส.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
5 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารศีล ห้อง ป.1 16 ส.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
6 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารศีล ห้อง อนุบาล 1 16 ส.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
7 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารศีล ห้อง อนุบาล 1 16 ส.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
8 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารศีล ห้อง ป.4 16 ส.ค. 2556 11.00 น. เป็นต้นไป
9 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารศีล ห้อง ป.4 16 ส.ค. 2556 11.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารสมาธิ ชั้น 2 ห้อง 1209 16 ส.ค. 2556 09.00 น.

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 0865926721 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]