หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุทัยธานี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 53 41 78.85% 7 13.46% 0 0% 4 7.69% 52
2 โรงเรียนบ้านวังเตย 49 29 63.04% 4 8.7% 5 10.87% 8 17.39% 46
3 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 40 25 62.5% 4 10% 2 5% 9 22.5% 40
4 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 43 16 39.02% 12 29.27% 3 7.32% 10 24.39% 41
5 โรงเรียนบ้านคลองข่อย 19 16 84.21% 2 10.53% 0 0% 1 5.26% 19
6 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 29 14 48.28% 8 27.59% 2 6.9% 5 17.24% 29
7 โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 28 14 51.85% 8 29.63% 0 0% 5 18.52% 27
8 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 23 14 60.87% 6 26.09% 0 0% 3 13.04% 23
9 โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 31 13 43.33% 11 36.67% 2 6.67% 4 13.33% 30
10 โรงเรียนบ้านวังเกษตร 26 13 50% 4 15.38% 1 3.85% 8 30.77% 26
11 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 27 12 44.44% 6 22.22% 1 3.7% 8 29.63% 27
12 โรงเรียนบ้านหนองแว่น 12 12 100% 0 0% 0 0% 0 0% 12
13 โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 25 11 47.83% 3 13.04% 2 8.7% 7 30.43% 23
14 โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 28 10 35.71% 7 25% 4 14.29% 7 25% 28
15 โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 20 10 52.63% 1 5.26% 3 15.79% 5 26.32% 19
16 โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 13 10 76.92% 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 13
17 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 30 9 31.03% 9 31.03% 5 17.24% 6 20.69% 29
18 โรงเรียนวัดเขาหินเทิน 23 8 38.1% 2 9.52% 2 9.52% 9 42.86% 21
19 โรงเรียนบ้านปากดง 11 8 88.89% 0 0% 0 0% 1 11.11% 9
20 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 21 7 38.89% 6 33.33% 3 16.67% 2 11.11% 18
21 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ 14 7 50% 1 7.14% 2 14.29% 4 28.57% 14
22 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 16 6 40% 6 40% 2 13.33% 1 6.67% 15
23 โรงเรียนวัดเนื้อร้อน 13 6 50% 2 16.67% 3 25% 1 8.33% 12
24 โรงเรียนบ้านคอดยาง 9 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
25 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า 15 5 33.33% 6 40% 1 6.67% 3 20% 15
26 โรงเรียนบ้านหนองเมน 15 5 38.46% 5 38.46% 0 0% 3 23.08% 13
27 โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง 16 5 35.71% 4 28.57% 2 14.29% 3 21.43% 14
28 โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
29 โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา ๓ 9 5 55.56% 0 0% 0 0% 4 44.44% 9
30 โรงเรียนวัดท่าโพ 9 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
31 โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด 9 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
32 โรงเรียนวัดดอนหวาย 12 4 33.33% 2 16.67% 0 0% 6 50% 12
33 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
34 โรงเรียนบ้านหนองรัก 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
35 โรงเรียนวัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์) 8 3 37.5% 2 25% 0 0% 3 37.5% 8
36 โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา ๔ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
37 โรงเรียนบ้านหัวดง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
38 โรงเรียนวัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
39 โรงเรียนวัดหนองตางู 15 2 13.33% 5 33.33% 1 6.67% 7 46.67% 15
40 โรงเรียนวัดดอนกลอย 9 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 9
41 โรงเรียนชุมชนวัดดงขวาง 10 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 5 55.56% 9
42 โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
43 โรงเรียนวัดทุ่งนาไทย 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
44 โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
45 โรงเรียนวัดดงแขวน 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
46 โรงเรียนวัดเขาดาวเรือง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
47 โรงเรียนวัดอุโปสถาราม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
48 โรงเรียนบ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) 12 1 8.33% 7 58.33% 1 8.33% 3 25% 12
49 โรงเรียนวัดหาดทนง 9 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
50 โรงเรียนวัดเขาปฐวี 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
51 โรงเรียนบ้านท่าดาน 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
52 โรงเรียนวัดหนองแฟบ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
53 โรงเรียนบ้านหนองกี่ 7 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 4 57.14% 7
54 โรงเรียนวัดหนองสระ 6 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 6
55 โรงเรียนบ้านเขาผาลาด 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
56 โรงเรียนบ้านเนินตูม 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
57 โรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง 5 1 20% 1 20% 0 0% 3 60% 5
58 โรงเรียนวัดหนองแก 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
59 โรงเรียนบ้านเนินก้าว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
60 โรงเรียนบ้านดงยางใต้ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
61 โรงเรียนวัดวังบุญ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
62 โรงเรียนบ้านท่าซุง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
63 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
64 โรงเรียนวัดตลุกดู่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
65 โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
66 โรงเรียนบ้านบ่อยาง 7 0 0% 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 6
67 โรงเรียนวัดตานาด 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
68 โรงเรียนวัดหนองเขื่อน 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
69 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
70 โรงเรียนอุทัยวิทยาลัย 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
71 โรงเรียนวัดวังสาริกา 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
72 โรงเรียนวัดทุ่งปาจาน 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
73 โรงเรียนวัดโนนเหล็ก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
74 โรงเรียนบ้านวังเตย สาขาบ้านสาลี 4 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
75 โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
76 โรงเรียนบ้านหนองยายดา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
77 โรงเรียนวัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง 3 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
78 โรงเรียนวัดสะพานหิน 3 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
79 โรงเรียนวัดจักษา 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 0865926721 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]