หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 065 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 23 48 41
2 038 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ 14 60 29
3 025 โรงเรียนชุมชนวัดดงขวาง 10 15 13
4 002 โรงเรียนชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ_สินอุปถัมภ์) 0 0 0
5 068 โรงเรียนบ้านคลองข่อย 19 50 29
6 047 โรงเรียนบ้านคอดยาง 9 21 12
7 005 โรงเรียนบ้านดงยางใต้ 2 8 5
8 069 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 40 95 70
9 008 โรงเรียนบ้านท่าซุง 1 3 2
10 040 โรงเรียนบ้านท่าดาน 5 10 9
11 082 โรงเรียนบ้านบ่อยาง 7 16 11
12 026 โรงเรียนบ้านปากดง 11 13 13
13 003 โรงเรียนบ้านภูมิธรรม 0 0 0
14 070 โรงเรียนบ้านวังเกษตร 26 49 39
15 056 โรงเรียนบ้านวังเตย 49 116 78
16 057 โรงเรียนบ้านวังเตย สาขาบ้านสาลี 4 4 4
17 073 โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 13 47 25
18 074 โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ สาขาบ้านหนองตะคลอง 0 0 0
19 058 โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 20 55 37
20 083 โรงเรียนบ้านหนองกี่ 7 20 11
21 049 โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 28 46 40
22 059 โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 3 7 3
23 085 โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด 9 22 16
24 086 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 29 55 43
25 075 โรงเรียนบ้านหนองยายดา 1 2 2
26 090 โรงเรียนบ้านหนองรัก 7 15 12
27 087 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 27 61 49
28 050 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 21 54 38
29 089 โรงเรียนบ้านหนองเข้ 0 0 0
30 041 โรงเรียนบ้านหนองเมน 15 30 21
31 084 โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ 2 3 2
32 076 โรงเรียนบ้านหนองแว่น 12 26 21
33 051 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 5 15 9
34 017 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 16 20 20
35 060 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 3 3 3
36 027 โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 25 51 42
37 052 โรงเรียนบ้านหัวดง 3 6 5
38 006 โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ 9 18 9
39 066 โรงเรียนบ้านเขาทองหลาง 0 0 0
40 039 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1 2 2
41 081 โรงเรียนบ้านเขาผาลาด 5 8 7
42 072 โรงเรียนบ้านเนินก้าว 2 3 3
43 009 โรงเรียนบ้านเนินตูม 3 6 5
44 048 โรงเรียนบ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) 12 20 16
45 055 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 43 87 72
46 012 โรงเรียนวัดจักษา 2 4 3
47 042 โรงเรียนวัดดงพิกุล 0 0 0
48 078 โรงเรียนวัดดงแขวน 3 5 5
49 030 โรงเรียนวัดดอนกลอย 9 14 12
50 080 โรงเรียนวัดดอนหวาย 12 22 18
51 062 โรงเรียนวัดตลุกดู่ 1 1 1
52 013 โรงเรียนวัดตานาด 4 9 5
53 044 โรงเรียนวัดทุ่งนาไทย 4 4 4
54 029 โรงเรียนวัดทุ่งปาจาน 2 3 3
55 031 โรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง 5 8 7
56 043 โรงเรียนวัดท่ามะขามป้อม 0 0 0
57 028 โรงเรียนวัดท่าโพ 9 16 15
58 010 โรงเรียนวัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์) 8 17 14
59 011 โรงเรียนวัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง 3 5 3
60 071 โรงเรียนวัดวังบุญ 2 2 2
61 053 โรงเรียนวัดวังสาริกา 3 4 3
62 014 โรงเรียนวัดสะพานหิน 3 5 4
63 004 โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี 1 1 1
64 021 โรงเรียนวัดหนองตางู 15 25 23
65 064 โรงเรียนวัดหนองนกยูง 0 0 0
66 022 โรงเรียนวัดหนองพังค่า (ประชานุกูล) 0 0 0
67 035 โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ 3 3 3
68 054 โรงเรียนวัดหนองสระ 6 13 10
69 023 โรงเรียนวัดหนองสลิด 0 0 0
70 032 โรงเรียนวัดหนองเขื่อน 3 5 5
71 045 โรงเรียนวัดหนองเรือโกลน 0 0 0
72 020 โรงเรียนวัดหนองแก 3 26 10
73 034 โรงเรียนวัดหนองแฟบ 3 6 5
74 033 โรงเรียนวัดหนองไผ่ 0 0 0
75 015 โรงเรียนวัดหาดทนง 9 11 10
76 036 โรงเรียนวัดห้วยรอบ 0 0 0
77 007 โรงเรียนวัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ) 3 9 5
78 016 โรงเรียนวัดอุโปสถาราม 2 3 3
79 077 โรงเรียนวัดเขาดาวเรือง 3 6 6
80 061 โรงเรียนวัดเขาปฐวี 6 11 7
81 088 โรงเรียนวัดเขาหินเทิน 23 37 32
82 018 โรงเรียนวัดเนื้อร้อน 13 20 17
83 019 โรงเรียนวัดโนนเหล็ก 1 6 2
84 046 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 30 61 45
85 024 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า 15 41 27
86 079 โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 28 41 37
87 037 โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง 16 26 23
88 001 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 53 136 87
89 093 โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 31 72 51
90 096 โรงเรียนอนุบาลรจนา 0 0 0
91 092 โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา ๓ 9 9 9
92 091 โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา ๔ 5 7 7
93 094 โรงเรียนอุทัยวิทยาลัย 3 5 4
รวม 895 1889 1396
3285

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 0865926721 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]