สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุทัยธานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเมืองอุทัยธานี 41 7 0 4 48
2 บ้านวังเตย 25 4 4 8 33
3 บ้านทุ่งมน 25 4 2 9 31
4 บ้านคลองข่อย 16 2 0 1 18
5 บ้านโป่งเก้ง 15 12 3 10 30
6 บ้านหนองตะเคียน 14 8 2 5 24
7 ชุมชนบ้านทุ่งสงบ 14 6 0 3 20
8 พิทักษ์ศิษย์วิทยา 13 11 2 4 26
9 บ้านหนองสมบูรณ์ 12 6 1 8 19
10 บ้านวังเกษตร 12 4 1 8 17
11 บ้านหนองแว่น 12 0 0 0 12
12 อนุบาลสว่างอารมณ์ 11 8 0 5 19
13 บ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 11 3 2 7 16
14 บ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 10 7 4 7 21
15 บ้านสระนารายณ์ 10 1 1 1 12
16 อนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 9 9 5 6 23
17 บ้านสวนขวัญ 9 1 3 5 13
18 วัดเขาหินเทิน 8 2 2 9 12
19 บ้านปากดง 8 0 0 1 8
20 ชุมชนบ้านโคกหม้อ 7 1 2 4 10
21 บ้านหนองโพธิ์ 6 6 2 1 14
22 บ้านคอดยาง 6 1 0 1 7
23 บ้านหนองหญ้าปล้อง 5 6 3 2 14
24 อนุบาลวัดหนองเต่า 5 6 1 3 12
25 บ้านหนองเมน 5 5 0 3 10
26 อนุบาลหนองขาหย่าง 5 4 2 3 11
27 วัดเนื้อร้อน 5 1 3 1 9
28 อนุศิษย์วิทยา ๓ 5 0 0 4 5
29 วัดท่าโพ 4 4 0 0 8
30 บ้านเกาะเทโพ 4 4 0 0 8
31 บ้านหนองชุมเห็ด 4 3 1 0 8
32 บ้านหนองรัก 3 4 0 0 7
33 วัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์) 3 2 0 3 5
34 อนุศิษย์วิทยา ๔ 3 1 1 0 5
35 บ้านหนองแห้ว 3 1 0 0 4
36 วัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ) 3 0 0 0 3
37 บ้านหัวดง 3 0 0 0 3
38 วัดหนองตางู 2 5 1 7 8
39 วัดดอนกลอย 2 2 3 2 7
40 วัดดอนหวาย 2 2 0 6 4
41 ชุมชนวัดดงขวาง 2 1 1 5 4
42 วัดหนองระแหงเหนือ 2 1 0 0 3
43 วัดทุ่งนาไทย 2 0 2 0 4
44 วัดเขาดาวเรือง 2 0 0 1 2
45 บ้านหนองจิกยาว 2 0 0 1 2
46 วัดดงแขวน 2 0 0 1 2
47 วัดอุโปสถาราม 2 0 0 0 2
48 บ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) 1 7 1 3 9
49 วัดหาดทนง 1 2 1 2 4
50 วัดเขาปฐวี 1 2 1 2 4
51 บ้านท่าดาน 1 2 1 1 4
52 วัดหนองแฟบ 1 2 0 0 3
53 บ้านหนองกี่ 1 1 1 4 3
54 วัดหนองสระ 1 1 1 3 3
55 บ้านเขาผาลาด 1 1 1 2 3
56 บ้านเนินตูม 1 1 1 0 3
57 วัดทุ่งพึ่ง 1 1 0 3 2
58 วัดหนองแก 1 1 0 1 2
59 บ้านเนินก้าว 1 1 0 0 2
60 วัดวังบุญ 1 0 1 0 2
61 บ้านดงยางใต้ 1 0 1 0 2
62 บ้านท่าซุง 1 0 0 0 1
63 วัดตลุกดู่ 1 0 0 0 1
64 บ้านเขาน้อย 1 0 0 0 1
65 บ้านบ่อยาง 0 3 2 1 5
66 วัดตานาด 0 3 1 0 4
67 วัดหนองเขื่อน 0 3 0 0 3
68 บ้านหนองไผ่ 0 2 0 1 2
69 อุทัยวิทยาลัย 0 2 0 1 2
70 วัดวังสาริกา 0 1 0 1 1
71 วัดทุ่งปาจาน 0 1 0 1 1
72 วัดโนนเหล็ก 0 1 0 0 1
73 บ้านวังเตย สาขาบ้านสาลี 0 0 1 1 1
74 บ้านหนองแขวนกูบ 0 0 1 1 1
75 บ้านหนองยายดา 0 0 1 0 1
76 วัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง 0 0 0 3 0
77 วัดสะพานหิน 0 0 0 3 0
78 วัดจักษา 0 0 0 2 0
รวม 391 193 70 185 839