สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุทัยธานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเมืองอุทัยธานี 23 12 7 42 41 7 0 4 48
2 บ้านทุ่งมน 13 6 5 24 25 4 2 9 31
3 บ้านวังเตย 10 11 5 26 25 4 4 8 33
4 พิทักษ์ศิษย์วิทยา 8 7 1 16 13 11 2 4 26
5 บ้านคลองข่อย 8 1 4 13 16 2 0 1 18
6 บ้านหนองแว่น 8 0 2 10 12 0 0 0 12
7 ชุมชนบ้านทุ่งสงบ 7 6 3 16 14 6 0 3 20
8 ชุมชนบ้านโคกหม้อ 6 0 1 7 7 1 2 4 10
9 บ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 5 6 2 13 10 7 4 7 21
10 บ้านหนองตะเคียน 5 2 3 10 14 8 2 5 24
11 บ้านหนองโพธิ์ 5 2 2 9 6 6 2 1 14
12 บ้านโป่งเก้ง 4 7 5 16 15 12 3 10 30
13 บ้านวังเกษตร 4 5 5 14 12 4 1 8 17
14 อนุบาลสว่างอารมณ์ 4 5 5 14 11 8 0 5 19
15 บ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 4 4 3 11 11 3 2 7 16
16 บ้านหนองสมบูรณ์ 4 3 3 10 12 6 1 8 19
17 บ้านสระนารายณ์ 4 1 3 8 10 1 1 1 12
18 บ้านคอดยาง 4 1 1 6 6 1 0 1 7
19 อนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 3 9 6 18 9 9 5 6 23
20 วัดเขาหินเทิน 3 3 1 7 8 2 2 9 12
21 บ้านสวนขวัญ 3 1 2 6 9 1 3 5 13
22 อนุศิษย์วิทยา ๓ 3 1 1 5 5 0 0 4 5
23 บ้านหนองหญ้าปล้อง 3 0 2 5 5 6 3 2 14
24 วัดเนื้อร้อน 3 0 2 5 5 1 3 1 9
25 บ้านหนองชุมเห็ด 3 0 2 5 4 3 1 0 8
26 วัดท่าโพ 3 0 1 4 4 4 0 0 8
27 วัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ) 3 0 0 3 3 0 0 0 3
28 บ้านหนองเมน 2 3 0 5 5 5 0 3 10
29 อนุบาลหนองขาหย่าง 2 1 1 4 5 4 2 3 11
30 อนุศิษย์วิทยา ๔ 1 1 1 3 3 1 1 0 5
31 วัดเขาดาวเรือง 1 1 1 3 2 0 0 1 2
32 บ้านหัวดง 1 1 0 2 3 0 0 0 3
33 บ้านหนองแห้ว 1 0 1 2 3 1 0 0 4
34 วัดหนองตางู 1 0 1 2 2 5 1 7 8
35 บ้านเนินก้าว 1 0 1 2 1 1 0 0 2
36 วัดทุ่งนาไทย 1 0 0 1 2 0 2 0 4
37 วัดหนองสระ 1 0 0 1 1 1 1 3 3
38 วัดทุ่งพึ่ง 1 0 0 1 1 1 0 3 2
39 วัดวังบุญ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
40 บ้านปากดง 0 4 3 7 8 0 0 1 8
41 อนุบาลวัดหนองเต่า 0 4 3 7 5 6 1 3 12
42 บ้านเกาะเทโพ 0 3 1 4 4 4 0 0 8
43 วัดดอนหวาย 0 1 2 3 2 2 0 6 4
44 ชุมชนวัดดงขวาง 0 1 1 2 2 1 1 5 4
45 บ้านหนองกี่ 0 1 1 2 1 1 1 4 3
46 บ้านเนินตูม 0 1 1 2 1 1 1 0 3
47 วัดดอนกลอย 0 1 0 1 2 2 3 2 7
48 บ้านหนองจิกยาว 0 1 0 1 2 0 0 1 2
49 วัดดงแขวน 0 1 0 1 2 0 0 1 2
50 บ้านท่าดาน 0 1 0 1 1 2 1 1 4
51 วัดหนองแฟบ 0 1 0 1 1 2 0 0 3
52 วัดหนองแก 0 1 0 1 1 1 0 1 2
53 บ้านดงยางใต้ 0 1 0 1 1 0 1 0 2
54 บ้านท่าซุง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
55 บ้านหนองรัก 0 0 2 2 3 4 0 0 7
56 บ้านบ่อยาง 0 0 2 2 0 3 2 1 5
57 วัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์) 0 0 1 1 3 2 0 3 5
58 วัดหาดทนง 0 0 1 1 1 2 1 2 4
59 บ้านเขาผาลาด 0 0 1 1 1 1 1 2 3
60 วัดตลุกดู่ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
61 บ้านหนองไผ่ 0 0 1 1 0 2 0 1 2
62 อุทัยวิทยาลัย 0 0 1 1 0 2 0 1 2
63 วัดวังสาริกา 0 0 1 1 0 1 0 1 1
64 วัดหนองระแหงเหนือ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
65 วัดอุโปสถาราม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
66 บ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) 0 0 0 0 1 7 1 3 9
67 วัดเขาปฐวี 0 0 0 0 1 2 1 2 4
68 บ้านเขาน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
69 วัดตานาด 0 0 0 0 0 3 1 0 4
70 วัดหนองเขื่อน 0 0 0 0 0 3 0 0 3
71 วัดทุ่งปาจาน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
72 วัดโนนเหล็ก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
73 บ้านวังเตย สาขาบ้านสาลี 0 0 0 0 0 0 1 1 1
74 บ้านหนองแขวนกูบ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
75 บ้านหนองยายดา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
76 วัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง 0 0 0 0 0 0 0 3 0
77 วัดสะพานหิน 0 0 0 0 0 0 0 3 0
78 วัดจักษา 0 0 0 0 0 0 0 2 0
รวม 167 123 106 396 391 193 70 185 654