การประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ระดับเขตพื้นที่ สพป.อน.เขต ๑
สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ได้จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับเขตพื้นที่ สพป.อน.เขต ๑ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมตวามพร้อมในการแข่งขันวันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี โดยมี ท่านรองบรรพต เหมือนทอง รอง ผอ.สพป.อุทัยธานีเขต ๑ เป็นประธานการประชุม ขอขอบคุณ ผอ.สิทธิศักดิ์ ชาติบุตร ผอ.โรงเรียนอนุบาลทัพทันที่อนุเคราะห์สถานที่ในการประชุม
วันพุธ ที่ 07 สิงหาคม 2556 เวลา 18:54 น.