การพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนและครูผ้ควบคุม
สพป.อุทัยธานี เขต ๑ จะเปิดระบบให้พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนและผู้ควบคุมนักเรียนที่เข้าแข่งขันในวันที่ ๑๓ สิงหาคม เป็นต้นไป
วันพฤหัสบดี ที่ 08 สิงหาคม 2556 เวลา 17:26 น.