การพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าแข่งขัน
การพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน/ครู ให้ดำเนินการภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน โดยเขตพื้นที่จะแจ้งวันที่เปิดระบบให้พิมพ์เกียรติบัตรอีกครั้งหนึ่ง
วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2556 เวลา 14:55 น.