กำหนดการแข่งขันดนตรีไทย
สพป.อุทัยธานี เขต ๑ กำหนดจัดแข่งขันดนตรีไทย ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมราชาวดี (อาคาร ๒) สำหรับโรงเรียนที่ไม่มีคู่แข่งขันยังไม่ต้องนำนักเรียนมาแสดง
วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2556 เวลา 08:58 น.