ตารางการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๓ จังหวัดเพชบูรณ์
โรงเรียนสามารถติดตามความเคลื่อนไหว ตรวจสอบกิจกรรม สถานที่และตารางการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๓ จังหวัดเพชบูรณ์ ได้ที่ http://main.sil63pbn.net/index.php
วันจันทร์ ที่ 09 กันยายน 2556 เวลา 15:54 น.