เปิดระบบพิมพ์เกียรติบัตรระดับเขตพื้นที่
สพป.อุทัยธานี เขต ๑ เปิดระบบให้โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน และครูผู้ควบคุมได้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ให้โรงเรียน download และ save ข้อมูลไว้ ส่วนกรรมการทางเขตจัดพิมพ์ให้(แต่ควร save file เกียรติบัตรของตนเองไว้ด้วย)
วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน 2556 เวลา 16:02 น.