การตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและครูผู้ควบคุม
สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภูมิภาค(จ.เพชรบูรณ์) ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อนักเรียน/ครูผู้ควบคุม ตลอดจนการขอแก้ไข/เปลี่ยนตัว โดยดำเนินการแจ้งเขตพื้นที่เพื่อแก้ไขในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ ตุลาคมนี้ ก่อนที่จะส่งรายชื่อให้ระดับภูมิภาคต่อไป
วันพฤหัสบดี ที่ 17 ตุลาคม 2556 เวลา 11:43 น.