การลงทะเบียนนักเรียนที่เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุม
สพป.อุทัยธานี เขต ๑ เปิดระบบให้แก้ไข เพิ่มรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขันและผู้ควบคุม ระหว่างวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๖.๐๐ น. และปิดระบบในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๒๐.๐๐ น. ให้โรงเรียนตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขตามกำหนด
วันอาทิตย์ ที่ 04 สิงหาคม 2556 เวลา 16:12 น.