ประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ปี ๒๕๕๖ ระดับเขตพื้นที่ สพป.อน.เขต ๑
ขอเชิญคณะกรรมการทุกท่านเข้าประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับเขตพื้นที่ สพป.อน.เขต ๑ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
วันอังคาร ที่ 06 สิงหาคม 2556 เวลา 10:45 น.