เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
29 ส.ค. 2556
30 ส.ค. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกแห่ง

           ตามที่ สพป.อุทัยธานี เขต ๒ จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวืทยา โรงเรียนหนองฉางวิทยา วัดหนองขุนชาติ และโรงเรียนวัดหัวเมือง โดยกิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ขอบคุณกรรมการทุกฝ่ายทั้งสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาและ สพม.เขต ๔๒ ทุกคน ขอบคุณทุกฝ่าย และขอบคุณ อบจ.อุทัยธานี และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี ที่สนับสนุนงบประมาณ

         ผลการแข่งขัน ดูได้จากสรุปผลการแข่งขันแต่ละกิจกรรม เกียรติบัตรของคณะกรรมการ วุฒิบัตรของนักเรียนและครูที่ปรึกษา โปรดรอนิด กำลังปรับข้อมูล

 
 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน

          วันนี้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กิจกรรมปฐมวัย แจ้งหัวข้อการปั้นดินน้ำมัน ชื่อเรื่อง สวนสนุกสุขหรรษา  กิจกรรมฉีกตัดปะ เรื่อง ประเพณีไทย แข่งขันวันที่ 29 ส.ค. 2556 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ

 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกแห่ง

เชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินทักษะวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ หนังสือแจ้ง และประกาศ ลงวันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๖ กรุณา Daownload ที่ http://www.uti2.go.th หากพบข้อมูลที่ต้องแก้ไข เปลี่ยนแปลงโปรดแจ้งกลุ่มนิเทศฯ หรือ ศน.วิเชียร จันทร   

 
 

การลงทะเบียนข้อมูลนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ

เรียน  ผอ.ร.ร.ทุกโรงเรียน

          ให้โรงเรียนลงทะเบียนข้อมูลนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ระบบจะทำการปิดในวีนที่ 9 สิงหาคม 2556 เวลา 24.00 น. และขอให้กลุ่มรงเรียนทุกกลุ่มส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน จัดกิจกรรมระดับกลุ่ม จำนวน 8,000 บาท  และส่งต้นฉบับรายชื่อนักเรียนการแข่งขันระดับกลุ่มทุกรายการ ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ที่กลุ่มนิเทศโดยด่วน

 

 
 

 สพป.อุทัยธานี เขต ๒ เชิญคณะกรรมการวิชาการระดับกลุ่มโรงเรียน ลงทะเบียนนักเรียนที่เป็นตัวแทนระดับกลุ่ม ส่งชื่อเข้าแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษาวันที่ ๙ ส.ค. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอุทัยเก่า สพป.อุทัยธานี เขต ๒ โดยให้นำ Computer Notebook มาเพื่อลงข้อมูลนักเรียน กิจกรรม โรงเรียนที่เป็นตัวแทน ครูที่ปรึกษา (ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)

 
 

ผู้สนับสนุน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี

 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 
 

ผู้ประสานงาน  ศน.วิเชียร  จันทร  โทร 0850546085  e-mail : wijan961@gmail.com

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:44 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 139
จำนวนทีม 2,130
จำนวนนักเรียน 3,571
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,081
จำนวนกรรมการ 828
ครู+นักเรียน 5,652
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,480
ประกาศผลแล้ว 208/314 (66.24%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 41
เมื่อวาน 56
สัปดาห์นี้ 97
สัปดาห์ที่แล้ว 292
เดือนนี้ 666
เดือนที่แล้ว 1,274
ปีนี้ 12,814
ทั้งหมด 170,469