หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ เบอร์โทรศัพท์
1 วัดหนองขุนชาติ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี นายวิเชียร จันทร   0850546085
2 โรงเรียนวัดหัวเมือง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี นายนพนเรนทร ชัชวาลย์   0822292445
3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี นางรัญญาภัทร์ อัยรา   0817277625
4 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี นางอนุสรณ์ อุ้ยสิงห์   0818863736
5 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี นายวิเชียร จันทร   0850546085

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มนิเทศฯ 0812330745 ศน.วิเชียร จันทร 0850546085 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]