หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุทัยธานี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดทัพหมัน 82 55 74.32% 6 8.11% 4 5.41% 9 12.16% 74
2 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 53 36 72% 5 10% 4 8% 5 10% 50
3 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 161 30 75% 4 10% 2 5% 4 10% 40
4 โรงเรียนบ้านหูช้าง 45 24 58.54% 10 24.39% 1 2.44% 6 14.63% 41
5 โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 41 23 60.53% 5 13.16% 6 15.79% 4 10.53% 38
6 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 45 20 46.51% 6 13.95% 11 25.58% 6 13.95% 43
7 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 84 20 62.5% 4 12.5% 2 6.25% 6 18.75% 32
8 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 42 19 47.5% 15 37.5% 4 10% 2 5% 40
9 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ 41 17 50% 11 32.35% 2 5.88% 4 11.76% 34
10 โรงเรียนอนุบาลลานสัก 25 15 71.43% 2 9.52% 3 14.29% 1 4.76% 21
11 โรงเรียนบ้านเขาวง 35 13 43.33% 9 30% 3 10% 5 16.67% 30
12 โรงเรียนบ้านหนองจอก 23 13 56.52% 4 17.39% 3 13.04% 3 13.04% 23
13 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 23 12 57.14% 3 14.29% 1 4.76% 5 23.81% 21
14 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 38 11 35.48% 14 45.16% 1 3.23% 5 16.13% 31
15 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 27 11 42.31% 6 23.08% 5 19.23% 4 15.38% 26
16 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 99 10 32.26% 12 38.71% 3 9.68% 6 19.35% 31
17 โรงเรียนบ้านท่าชะอม 29 10 38.46% 9 34.62% 5 19.23% 2 7.69% 26
18 โรงเรียนบ้านหนองฝาง 26 10 38.46% 6 23.08% 6 23.08% 4 15.38% 26
19 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ 25 10 43.48% 4 17.39% 5 21.74% 4 17.39% 23
20 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 148 9 42.86% 5 23.81% 2 9.52% 5 23.81% 21
21 โรงเรียนวัดทัพหลวง 19 9 47.37% 3 15.79% 6 31.58% 1 5.26% 19
22 โรงเรียนวัดหนองบัว 18 9 60% 3 20% 2 13.33% 1 6.67% 15
23 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา 28 8 32% 6 24% 5 20% 6 24% 25
24 โรงเรียนบ้านประดาหัก 41 8 38.1% 5 23.81% 4 19.05% 4 19.05% 21
25 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 25 8 40% 3 15% 4 20% 5 25% 20
26 โรงเรียนบ้านจัน 21 8 44.44% 3 16.67% 4 22.22% 3 16.67% 18
27 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 26 7 41.18% 4 23.53% 3 17.65% 3 17.65% 17
28 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 19 6 37.5% 2 12.5% 4 25% 4 25% 16
29 โรงเรียนบ้านน้ำรอบ 15 6 50% 2 16.67% 2 16.67% 2 16.67% 12
30 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 16 6 42.86% 1 7.14% 1 7.14% 6 42.86% 14
31 โรงเรียนวัดห้วยแห้ง 14 6 54.55% 1 9.09% 0 0% 4 36.36% 11
32 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 23 5 33.33% 3 20% 3 20% 4 26.67% 15
33 โรงเรียนบ้านพุต่อ 10 5 50% 2 20% 1 10% 2 20% 10
34 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
35 โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ 90 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 2 22.22% 9
36 โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 30 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 2 22.22% 9
37 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
38 โรงเรียนบ้านสมอทอง 29 4 17.39% 6 26.09% 5 21.74% 8 34.78% 23
39 โรงเรียนอนุบาลห้วยคต 27 4 23.53% 5 29.41% 3 17.65% 5 29.41% 17
40 โรงเรียนวัดทองหลาง 16 4 25% 4 25% 3 18.75% 5 31.25% 16
41 โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์ 12 4 36.36% 4 36.36% 2 18.18% 1 9.09% 11
42 โรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุง 11 4 36.36% 3 27.27% 1 9.09% 3 27.27% 11
43 โรงเรียนบ้านลานคา 11 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
44 โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน 15 4 40% 1 10% 2 20% 3 30% 10
45 โรงเรียนบ้านบุ่ง 9 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
46 โรงเรียนวัดผาทั่ง 8 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
47 โรงเรียนบ้านใหม่หนองแก 10 4 40% 0 0% 4 40% 2 20% 10
48 โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
49 โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 11 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
50 โรงเรียนวัดสะนำ 17 3 18.75% 5 31.25% 3 18.75% 5 31.25% 16
51 โรงเรียนอนุบาลรัศมี 17 3 18.75% 4 25% 5 31.25% 4 25% 16
52 โรงเรียนวัดหนองมะกอก 18 3 18.75% 4 25% 4 25% 5 31.25% 16
53 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย 106 3 21.43% 4 28.57% 4 28.57% 3 21.43% 14
54 โรงเรียนบ้านกลาง 18 3 23.08% 2 15.38% 2 15.38% 6 46.15% 13
55 โรงเรียนบ้านหนองผักกาด 8 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
56 โรงเรียนบ้านดงประดาพระ 8 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
57 โรงเรียนบ้านร่องตาที 6 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
58 โรงเรียนบ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
59 โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
60 โรงเรียนบ้านคลองชะนี 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
61 โรงเรียนบ้านเขากวางทอง 6 3 50% 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 6
62 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
63 โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
64 โรงเรียนวัดหนองยาง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
65 โรงเรียนบ้านคลองหวาย 20 2 20% 4 40% 2 20% 2 20% 10
66 โรงเรียนบ้านหินโหง่น 8 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
67 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง 8 2 25% 2 25% 1 12.5% 3 37.5% 8
68 โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย 12 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 5 55.56% 9
69 โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ 6 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
70 โรงเรียนบ้านหนองผักแพว 8 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
71 โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ 13 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 4 44.44% 9
72 โรงเรียนบ้านวังหิน 7 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 7
73 โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน 8 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 4 57.14% 7
74 โรงเรียนบ้านเจ้าวัด 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
75 โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ 5 2 40% 0 0% 3 60% 0 0% 5
76 โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
77 โรงเรียนบ้านหนองแกเชียงราย 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
78 โรงเรียนบ้านป่าเลา 7 2 40% 0 0% 0 0% 3 60% 5
79 โรงเรียนบ้านห้วยโศก 5 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
80 โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
81 โรงเรียนบ้านหนองอาสา 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
82 โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
83 โรงเรียนบ้านดง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
84 โรงเรียนบ้านบ่อทับใต้ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
85 โรงเรียนบ้านห้วยพลู 16 1 12.5% 3 37.5% 2 25% 2 25% 8
86 โรงเรียนบ้านโป่งข่อย 7 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
87 โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย 7 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 6
88 โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
89 โรงเรียนสง่ารวมราษฎร์ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
90 โรงเรียนบ้านนาทุ่งเชือก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
91 โรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
92 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนวัดห้วยขานาง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
94 โรงเรียนสีฟ้าพัฒนวิทย์ 7 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 5 71.43% 7
95 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) 4 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
96 โรงเรียนบ้านร่องมะดูก 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
97 โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้ง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
99 โรงเรียนบ้านวังพง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนวัดทุ่งโพ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนบ้านศาลาคลอง 6 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
103 โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนวัดทัพคล้าย 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
105 โรงเรียนวัดเขาผาแรต 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนวัดพุ่มบำเพ็ญธรรม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนวัดเทพนิมิต 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนบ้านเนินพยอม 3 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
109 โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
110 โรงเรียนบ้านวังตอสามัคคี 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
111 โรงเรียนอนุบาลสีฟ้า 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
112 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
113 โรงเรียนอุทัยธรรมานุว้ตรวิทยา 17 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
114 โรงเรียนบ้านน้ำวิ่ง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
115 โรงเรียนวัดหัวเมือง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มนิเทศฯ 0812330745 ศน.วิเชียร จันทร 0850546085 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]