หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 082 โรงเรียนจตุพรพิทยา 0 0 0
2 001 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา 28 50 45
3 121 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 26 67 37
4 095 โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน 8 12 8
5 006 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง 8 14 12
6 037 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 27 94 35
7 126 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพต 0 0 0
8 024 โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 41 101 43
9 139 โรงเรียนบ้านกลาง 18 38 20
10 119 โรงเรียนบ้านคลองชะนี 5 7 6
11 044 โรงเรียนบ้านคลองตะขาบ 0 0 0
12 050 โรงเรียนบ้านคลองหวาย 20 42 20
13 135 โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา 3 10 4
14 038 โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 2 11 4
15 031 โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 1 2 1
16 064 โรงเรียนบ้านจัน 21 42 27
17 069 โรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ 0 0 0
18 051 โรงเรียนบ้านดง 2 6 4
19 013 โรงเรียนบ้านดงประดาพระ 8 11 2
20 014 โรงเรียนบ้านดงประดาพระ สาขาบ้านทุ่งสบาย 0 0 0
21 136 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 25 56 33
22 039 โรงเรียนบ้านตะกรุด 0 0 0
23 097 โรงเรียนบ้านทัพยายปอน 0 0 0
24 070 โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน 5 5 5
25 054 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 0 0 0
26 094 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 23 45 26
27 043 โรงเรียนบ้านทุ่งหมัน 0 0 0
28 030 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 4 5 4
29 010 โรงเรียนบ้านท่าชะอม 29 71 36
30 060 โรงเรียนบ้านนาทุ่งเชือก 2 3 2
31 106 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 8 16 12
32 053 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 19 44 22
33 009 โรงเรียนบ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์ 5 16 11
34 099 โรงเรียนบ้านน้ำรอบ 15 34 19
35 123 โรงเรียนบ้านน้ำวิ่ง 1 6 2
36 055 โรงเรียนบ้านบุ่ง 9 13 9
37 100 โรงเรียนบ้านบุ่งกะเซอร์ 0 0 0
38 122 โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง 4 11 7
39 112 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 84 64 57
40 026 โรงเรียนบ้านบ่อทับใต้ 2 3 1
41 015 โรงเรียนบ้านประดาหัก 41 41 19
42 110 โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ 6 7 5
43 116 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ 41 69 48
44 002 โรงเรียนบ้านป่าเลา 7 7 7
45 089 โรงเรียนบ้านพุต่อ 10 16 14
46 075 โรงเรียนบ้านพุบอน 0 0 0
47 108 โรงเรียนบ้านร่องตาที 6 24 6
48 068 โรงเรียนบ้านร่องมะดูก 2 3 2
49 071 โรงเรียนบ้านลานคา 11 47 19
50 032 โรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮก 2 6 2
51 093 โรงเรียนบ้านวังตอสามัคคี 1 1 1
52 003 โรงเรียนบ้านวังผาลาด 0 0 0
53 045 โรงเรียนบ้านวังพง 1 2 2
54 042 โรงเรียนบ้านวังหิน 7 18 9
55 077 โรงเรียนบ้านศาลาคลอง 6 11 6
56 133 โรงเรียนบ้านสมอทอง 29 70 31
57 012 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 38 72 61
58 063 โรงเรียนบ้านหนองจอก 23 53 39
59 021 โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 11 20 14
60 073 โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย 12 25 12
61 096 โรงเรียนบ้านหนองผักกาด 8 27 11
62 137 โรงเรียนบ้านหนองผักแพว 8 33 8
63 067 โรงเรียนบ้านหนองฝาง 26 48 36
64 127 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 23 37 22
65 104 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 1 1
66 128 โรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุง 11 21 11
67 131 โรงเรียนบ้านหนองลันฯ สาขาบ้านหนองสี่เหลี่ยม 0 0 0
68 041 โรงเรียนบ้านหนองอาสา 3 4 3
69 040 โรงเรียนบ้านหนองแกเชียงราย 3 8 5
70 065 โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น 3 12 5
71 091 โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ 5 14 7
72 072 โรงเรียนบ้านหินงามสามัคคี 0 0 0
73 078 โรงเรียนบ้านหินตุ้ม 0 0 0
74 129 โรงเรียนบ้านหินโหง่น 8 16 14
75 066 โรงเรียนบ้านหูช้าง 45 106 75
76 103 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 2 2 2
77 092 โรงเรียนบ้านห้วยบง 0 0 0
78 079 โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก 4 19 8
79 059 โรงเรียนบ้านห้วยพลู 16 25 17
80 115 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 161 133 83
81 125 โรงเรียนบ้านห้วยโศก 5 5 2
82 034 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย 1 3 1
83 084 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย 106 36 19
84 016 โรงเรียนบ้านเขากวางทอง 6 26 10
85 011 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 5 7 5
86 124 โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน 2 4 2
87 046 โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ 13 23 18
88 120 โรงเรียนบ้านเขาวง 35 112 54
89 057 โรงเรียนบ้านเจ้าวัด 4 6 4
90 008 โรงเรียนบ้านเนินพยอม 3 5 5
91 102 โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 30 24 20
92 018 โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์ 12 23 20
93 109 โรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้ง 2 6 0
94 098 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 45 105 69
95 134 โรงเรียนบ้านโป่งข่อย 7 10 9
96 114 โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ 90 53 15
97 083 โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ 0 0 0
98 048 โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน 15 36 27
99 056 โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น 3 7 2
100 090 โรงเรียนบ้านใหม่หนองแก 10 22 16
101 118 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ 25 51 35
102 052 โรงเรียนวัดทองหลาง 16 27 16
103 086 โรงเรียนวัดทัพคล้าย 3 4 3
104 085 โรงเรียนวัดทัพหมัน 82 207 94
105 087 โรงเรียนวัดทัพหลวง 19 53 31
106 088 โรงเรียนวัดทัพหลวง สาขาบ้านป่าอูสามัคคี 0 0 0
107 023 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 16 37 30
108 007 โรงเรียนวัดทุ่งโพ 1 6 3
109 035 โรงเรียนวัดปทุมทอง 0 0 0
110 019 โรงเรียนวัดป่าช้า 0 0 0
111 061 โรงเรียนวัดผาทั่ง 8 39 12
112 058 โรงเรียนวัดพุ่มบำเพ็ญธรรม 1 3 1
113 005 โรงเรียนวัดมะพร้าวสูง 0 0 0
114 074 โรงเรียนวัดสะนำ 17 27 24
115 027 โรงเรียนวัดหนองบัว 18 45 30
116 033 โรงเรียนวัดหนองมะกอก 18 28 26
117 029 โรงเรียนวัดหนองยาง 3 5 3
118 022 โรงเรียนวัดหนองเต่า 0 0 0
119 020 โรงเรียนวัดหัวเมือง 1 9 1
120 028 โรงเรียนวัดห้วยขานาง 2 3 2
121 017 โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ 5 39 14
122 062 โรงเรียนวัดห้วยแห้ง 14 37 13
123 117 โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย 7 13 12
124 101 โรงเรียนวัดเขาผาแรต 2 6 2
125 107 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 148 43 24
126 004 โรงเรียนวัดเทพนิมิต 1 3 2
127 047 โรงเรียนสง่ารวมราษฎร์ 3 8 4
128 080 โรงเรียนสีฟ้าพัฒนวิทย์ 7 10 7
129 113 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 99 50 38
130 076 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 42 104 71
131 049 โรงเรียนอนุบาลรัศมี 17 26 21
132 105 โรงเรียนอนุบาลลานสัก 25 52 34
133 025 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 53 141 73
134 111 โรงเรียนอนุบาลศรีลานสัก 0 0 0
135 081 โรงเรียนอนุบาลสีฟ้า 1 3 1
136 130 โรงเรียนอนุบาลห้วยคต 27 70 31
137 132 โรงเรียนอนุบาลห้วยคต สาขาบ้านหนองจอกพัฒนา 0 0 0
138 036 โรงเรียนอุทัยธรรมานุว้ตรวิทยา 17 8 3
139 140 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) 4 4 3
รวม 2130 3571 2081
5652

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มนิเทศฯ 0812330745 ศน.วิเชียร จันทร 0850546085 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]