สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุทัยธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดทัพหมัน 25 18 10 53 55 6 4 9 65
2 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ 21 16 8 45 36 5 4 5 45
3 บ้านห้วยเปล้า 16 5 6 27 30 4 2 4 36
4 บ้านหูช้าง 8 9 7 24 24 10 1 6 35
5 บ้านโกรกลึก 7 6 3 16 20 6 11 6 37
6 อนุบาลลานสัก 7 3 3 13 15 2 3 1 20
7 บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 6 10 5 21 20 4 2 6 26
8 ทองประสาทเวทย์ 6 6 8 20 23 5 6 4 34
9 บ้านทุ่งสามแท่ง 6 2 3 11 12 3 1 5 16
10 บ้านจัน 5 5 1 11 8 3 4 3 15
11 บ้านท่าชะอม 5 4 2 11 10 9 5 2 24
12 วัดทัพหลวง 5 3 2 10 9 3 6 1 18
13 บ้านเขาวง 4 6 4 14 13 9 3 5 25
14 บ้านหนองกระทุ่ม 4 5 3 12 11 14 1 5 26
15 ห้วยขาแข้งวิทยาคม 4 4 4 12 10 12 3 6 25
16 วัดหนองบัว 4 4 1 9 9 3 2 1 14
17 อนุบาลบ้านไร่ 4 2 4 10 19 15 4 2 38
18 วัดทุ่งหลวง 4 2 3 9 6 1 1 6 8
19 บ้านหนองจอก 4 2 2 8 13 4 3 3 20
20 วัดเขาพระยาสังฆาราม 4 1 5 10 9 5 2 5 16
21 บ้านป่าอ้อ 3 5 4 12 17 11 2 4 30
22 บ้านตลิ่งสูง 3 4 2 9 8 3 4 5 15
23 รัตนโกสินทร์ ๒ 3 3 5 11 10 4 5 4 19
24 บ้านประดาหัก 3 2 2 7 8 5 4 4 17
25 อนุบาลห้วยคต 3 0 1 4 4 5 3 5 12
26 บ้านทุ่งนาสวน 3 0 0 3 4 0 1 0 5
27 บ้านใหม่คลองเคียน 2 3 2 7 4 1 2 3 7
28 บ้านโป่งสามสิบ 2 2 0 4 5 1 1 2 7
29 บ้านน้ำรอบ 2 1 3 6 6 2 2 2 10
30 บ้านพุต่อ 2 1 3 6 5 2 1 2 8
31 วัดห้วยแห้ง 2 1 2 5 6 1 0 4 7
32 บ้านหนองลันราษฎร์บำรุง 2 1 0 3 4 3 1 3 8
33 วัดผาทั่ง 2 0 1 3 4 1 2 0 7
34 บ้านนาไร่เดียว 2 0 0 2 5 2 1 0 8
35 อนุบาลรัศมี 2 0 0 2 3 4 5 4 12
36 บ้านน้ำพุ 1 3 1 5 6 2 4 4 12
37 บ้านเนินสาธารณ์ 1 2 3 6 4 4 2 1 10
38 ชุมชนบ้านทุ่งนา 1 2 0 3 8 6 5 6 19
39 วัดทองหลาง 1 2 0 3 4 4 3 5 11
40 บ้านลานคา 1 2 0 3 4 3 0 1 7
41 บ้านใหม่หนองแก 1 2 0 3 4 0 4 2 8
42 วัดสะนำ 1 2 0 3 3 5 3 5 11
43 ชุมชนบ้านทุ่งนางาม 1 1 2 4 7 4 3 3 14
44 วัดห้วยพระจันทร์ 1 1 0 2 2 0 3 0 5
45 บ้านคลองโป่ง 1 1 0 2 2 0 0 0 2
46 บ้านบุ่งฝาง 1 1 0 2 1 1 0 2 2
47 บ้านหนองจิกยาว 1 0 1 2 4 0 0 1 4
48 บ้านกลาง 1 0 1 2 3 2 2 6 7
49 บ้านคลองหวาย 1 0 1 2 2 4 2 2 8
50 ชุมชนบ้านประดู่ยืน 1 0 1 2 2 1 0 4 3
51 สีฟ้าพัฒนวิทย์ 1 0 1 2 1 0 1 5 2
52 บ้านสมอทอง 1 0 0 1 4 6 5 8 15
53 บ้านเขากวางทอง 1 0 0 1 3 0 1 2 4
54 บ้านหนองไม้แก่น 1 0 0 1 3 0 0 0 3
55 บ้านหนองผักแพว 1 0 0 1 2 1 3 0 6
56 บ้านคลองแห้งวิทยา 1 0 0 1 2 0 0 1 2
57 บ้านห้วยพลู 1 0 0 1 1 3 2 2 6
58 บ้านร่องมะดูก 1 0 0 1 1 0 0 1 1
59 บ้านเนินมะค่า 0 2 3 5 5 1 1 2 7
60 บ้านอีมาดอีทราย 0 2 3 5 3 4 4 3 11
61 ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 0 2 2 4 11 6 5 4 22
62 บ้านหนองฝาง 0 2 2 4 10 6 6 4 22
63 บ้านเขาน้อย 0 2 1 3 5 0 0 0 5
64 บ้านคลองชะนี 0 2 0 2 3 0 2 0 5
65 บ้านห้วยทราย 0 2 0 2 1 1 0 0 2
66 บ้านหนองมะสัง 0 1 3 4 5 3 3 4 11
67 วัดหนองมะกอก 0 1 1 2 3 4 4 5 11
68 บ้านดงประดาพระ 0 1 1 2 3 2 0 2 5
69 บ้านหน้าฝายบึงตาโพ 0 1 1 2 3 1 0 0 4
70 วัดหนองยาง 0 1 1 2 3 0 0 0 3
71 บ้านดง 0 1 1 2 2 0 0 0 2
72 บ้านเขาน้ำโจน 0 1 1 2 0 2 0 0 2
73 บ้านบุ่ง 0 1 0 1 4 1 2 1 7
74 บ้านหนองผักกาด 0 1 0 1 3 2 1 1 6
75 บ้านร่องตาที 0 1 0 1 3 1 0 1 4
76 บ้านป่าเลา 0 1 0 1 2 0 0 3 2
77 บ้านโป่งข่อย 0 1 0 1 1 2 3 1 6
78 วัดห้วยขานาง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
79 บ้านใหม่ร่มเย็น 0 1 0 1 1 0 0 0 1
80 วัดทุ่งโพ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
81 บ้านวังหิน 0 0 2 2 2 1 2 2 5
82 บ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์ 0 0 1 1 3 1 0 1 4
83 บ้านเจ้าวัด 0 0 1 1 2 1 0 1 3
84 บ้านห้วยป่าปก 0 0 1 1 2 0 1 1 3
85 บ้านห้วยโศก 0 0 1 1 2 0 0 1 2
86 บ้านหนองอาสา 0 0 1 1 2 0 0 1 2
87 บ้านบ่อทับใต้ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
88 วัดเขาฆ้องชัย 0 0 1 1 1 1 3 1 5
89 บ้านเพชรน้ำผึ้ง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
90 บ้านวังพง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
91 บ้านศาลาคลอง 0 0 1 1 0 2 1 1 3
92 บ้านทุ่งใหญ่ 0 0 0 0 3 0 1 0 4
93 บ้านหินโหง่น 0 0 0 0 2 3 2 0 7
94 ชุมชนบ้านหนองงาแซง 0 0 0 0 2 2 1 3 5
95 บ้านหนองบ่มกล้วย 0 0 0 0 2 2 0 5 4
96 บ้านปางไม้ไผ่ 0 0 0 0 2 2 0 1 4
97 บ้านเขาลูกโล่ 0 0 0 0 2 1 2 4 5
98 บ้านหนองแกเชียงราย 0 0 0 0 2 0 1 0 3
99 สง่ารวมราษฎร์ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
100 บ้านนาทุ่งเชือก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
101 บ้านล่อมเสือโฮก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
102 ไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) 0 0 0 0 1 0 0 2 1
103 บ้านห้วยไผ่ขุย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
104 วัดทัพคล้าย 0 0 0 0 0 1 1 1 2
105 วัดเขาผาแรต 0 0 0 0 0 1 0 0 1
106 วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
107 วัดเทพนิมิต 0 0 0 0 0 1 0 0 1
108 บ้านเนินพยอม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
109 บ้านงิ้วงาม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
110 บ้านวังตอสามัคคี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
111 อนุบาลสีฟ้า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
112 บ้านหนองม่วง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
113 อุทัยธรรมานุว้ตรวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 บ้านน้ำวิ่ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 วัดหัวเมือง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 208 184 152 544 629 274 195 246 1,098