สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุทัยธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดทัพหมัน 23 18 10 51 53 6 4 9 63
2 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ 21 16 8 45 36 5 4 5 45
3 บ้านห้วยเปล้า 14 5 6 25 28 4 2 4 34
4 บ้านหูช้าง 8 9 7 24 22 9 1 6 32
5 บ้านโกรกลึก 7 4 2 13 17 6 11 6 34
6 อนุบาลลานสัก 7 2 3 12 15 2 2 1 19
7 บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 6 8 3 17 17 3 2 6 22
8 ทองประสาทเวทย์ 6 6 8 20 23 5 6 4 34
9 บ้านทุ่งสามแท่ง 6 2 3 11 12 3 1 5 16
10 บ้านท่าชะอม 5 4 2 11 10 9 5 2 24
11 บ้านจัน 4 5 1 10 7 3 4 3 14
12 ห้วยขาแข้งวิทยาคม 4 4 4 12 10 12 3 6 25
13 วัดหนองบัว 4 4 1 9 9 3 2 1 14
14 วัดทุ่งหลวง 4 2 3 9 6 1 1 6 8
15 บ้านหนองจอก 4 2 1 7 12 4 3 3 19
16 วัดเขาพระยาสังฆาราม 4 1 5 10 9 5 2 4 16
17 วัดทัพหลวง 4 0 2 6 6 3 5 1 14
18 บ้านเขาวง 3 6 4 13 13 8 3 5 24
19 รัตนโกสินทร์ ๒ 3 3 5 11 10 4 5 4 19
20 บ้านป่าอ้อ 3 3 4 10 15 11 2 4 28
21 อนุบาลห้วยคต 3 0 1 4 4 5 3 5 12
22 บ้านหนองกระทุ่ม 2 4 3 9 8 12 1 5 21
23 บ้านตลิ่งสูง 2 4 1 7 6 3 4 5 13
24 บ้านใหม่คลองเคียน 2 3 2 7 4 1 2 3 7
25 อนุบาลบ้านไร่ 2 2 3 7 14 13 4 1 31
26 บ้านประดาหัก 2 2 2 6 8 5 3 4 16
27 บ้านโป่งสามสิบ 2 2 0 4 5 1 1 2 7
28 บ้านน้ำรอบ 2 1 3 6 6 2 2 2 10
29 บ้านพุต่อ 2 1 3 6 5 2 1 2 8
30 วัดห้วยแห้ง 2 1 2 5 6 1 0 4 7
31 บ้านหนองลันราษฎร์บำรุง 2 1 0 3 4 3 1 3 8
32 วัดผาทั่ง 2 0 1 3 4 1 2 0 7
33 อนุบาลรัศมี 2 0 0 2 3 4 5 4 12
34 บ้านทุ่งนาสวน 2 0 0 2 3 0 1 0 4
35 บ้านน้ำพุ 1 3 1 5 6 2 4 4 12
36 บ้านเนินสาธารณ์ 1 2 3 6 4 4 2 1 10
37 ชุมชนบ้านทุ่งนา 1 2 0 3 8 6 5 6 19
38 บ้านลานคา 1 2 0 3 4 3 0 1 7
39 บ้านใหม่หนองแก 1 2 0 3 4 0 4 2 8
40 วัดสะนำ 1 2 0 3 3 5 3 5 11
41 ชุมชนบ้านทุ่งนางาม 1 1 2 4 7 4 3 3 14
42 วัดทองหลาง 1 1 0 2 3 4 3 4 10
43 วัดห้วยพระจันทร์ 1 1 0 2 2 0 3 0 5
44 บ้านคลองโป่ง 1 1 0 2 2 0 0 0 2
45 บ้านบุ่งฝาง 1 1 0 2 1 1 0 2 2
46 บ้านกลาง 1 0 1 2 3 2 2 6 7
47 บ้านคลองหวาย 1 0 1 2 2 4 2 2 8
48 ชุมชนบ้านประดู่ยืน 1 0 1 2 2 1 0 4 3
49 สีฟ้าพัฒนวิทย์ 1 0 1 2 1 0 1 5 2
50 บ้านเขากวางทอง 1 0 0 1 3 0 1 2 4
51 บ้านหนองไม้แก่น 1 0 0 1 3 0 0 0 3
52 บ้านคลองแห้งวิทยา 1 0 0 1 2 0 0 1 2
53 บ้านห้วยพลู 1 0 0 1 1 3 2 2 6
54 บ้านเนินมะค่า 0 2 3 5 5 1 1 2 7
55 บ้านอีมาดอีทราย 0 2 3 5 3 4 4 3 11
56 ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 0 2 2 4 11 6 5 4 22
57 บ้านหนองฝาง 0 2 2 4 10 6 6 4 22
58 บ้านเขาน้อย 0 2 1 3 5 0 0 0 5
59 บ้านคลองชะนี 0 2 0 2 3 0 2 0 5
60 บ้านห้วยทราย 0 2 0 2 1 1 0 0 2
61 บ้านหนองมะสัง 0 1 3 4 5 3 3 4 11
62 วัดหนองมะกอก 0 1 1 2 3 4 4 5 11
63 บ้านดงประดาพระ 0 1 1 2 3 2 0 2 5
64 บ้านหน้าฝายบึงตาโพ 0 1 1 2 3 1 0 0 4
65 วัดหนองยาง 0 1 1 2 3 0 0 0 3
66 บ้านดง 0 1 1 2 2 0 0 0 2
67 บ้านเขาน้ำโจน 0 1 1 2 0 2 0 0 2
68 บ้านบุ่ง 0 1 0 1 4 1 2 1 7
69 บ้านหนองผักกาด 0 1 0 1 3 2 1 1 6
70 บ้านร่องตาที 0 1 0 1 3 1 0 1 4
71 บ้านป่าเลา 0 1 0 1 2 0 0 3 2
72 วัดห้วยขานาง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
73 บ้านใหม่ร่มเย็น 0 1 0 1 1 0 0 0 1
74 วัดทุ่งโพ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
75 บ้านวังหิน 0 0 2 2 2 1 2 2 5
76 บ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์ 0 0 1 1 3 1 0 1 4
77 บ้านหนองจิกยาว 0 0 1 1 3 0 0 1 3
78 บ้านเจ้าวัด 0 0 1 1 2 1 0 1 3
79 บ้านห้วยป่าปก 0 0 1 1 2 0 1 1 3
80 บ้านห้วยโศก 0 0 1 1 2 0 0 1 2
81 บ้านหนองอาสา 0 0 1 1 2 0 0 1 2
82 บ้านบ่อทับใต้ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
83 วัดเขาฆ้องชัย 0 0 1 1 1 1 3 1 5
84 บ้านวังพง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
85 บ้านศาลาคลอง 0 0 1 1 0 2 1 1 3
86 บ้านสมอทอง 0 0 0 0 4 6 4 7 14
87 บ้านทุ่งใหญ่ 0 0 0 0 3 0 1 0 4
88 บ้านหินโหง่น 0 0 0 0 2 3 2 0 7
89 บ้านปางไม้ไผ่ 0 0 0 0 2 2 0 1 4
90 บ้านนาไร่เดียว 0 0 0 0 2 2 0 0 4
91 บ้านเขาลูกโล่ 0 0 0 0 2 1 2 4 5
92 ชุมชนบ้านหนองงาแซง 0 0 0 0 2 1 1 2 4
93 บ้านหนองแกเชียงราย 0 0 0 0 2 0 1 0 3
94 บ้านโป่งข่อย 0 0 0 0 1 2 2 1 5
95 บ้านหนองบ่มกล้วย 0 0 0 0 1 2 0 5 3
96 บ้านหนองผักแพว 0 0 0 0 1 1 2 0 4
97 สง่ารวมราษฎร์ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
98 บ้านนาทุ่งเชือก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
99 บ้านล่อมเสือโฮก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
100 ไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) 0 0 0 0 1 0 0 2 1
101 บ้านห้วยไผ่ขุย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
102 วัดทัพคล้าย 0 0 0 0 0 1 1 1 2
103 วัดเขาผาแรต 0 0 0 0 0 1 0 0 1
104 วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
105 วัดเทพนิมิต 0 0 0 0 0 1 0 0 1
106 บ้านเนินพยอม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
107 บ้านงิ้วงาม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
108 บ้านวังตอสามัคคี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
109 อนุบาลสีฟ้า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
110 บ้านหนองม่วง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
111 อุทัยธรรมานุว้ตรวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 บ้านน้ำวิ่ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 บ้านเพชรน้ำผึ้ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 วัดหัวเมือง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 188 171 145 504 590 266 188 240 1,044