หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ เบอร์โทรศัพท์
1 สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ (หมอนไม้) นางปานทอง ปัญญาเดช นายชาญยุทธ มั่งคั่ง  
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ถ.พาดวารี ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายอุทัย พรมโสภา  
3 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม นางสาวสมพิศ รัตนสุวรรณ นางวนิดา อุปธารปรีชา  
4 โรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯ นายสุนทร อองกุลนะ นางวณกร มะโน  
5 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1 นายภณ แว่นวิชัย นายปรีชา สุขเกษม  
6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 นายเจริญ ตันบุญ นางสุนันทา รักพงษ์  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 0 5581 7761
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net ศน.วณกร มะโน โทร. 0931347518
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]