หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 1
ณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1,2 ,โรงเรียวัดอรัญญิการาม,โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์,สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ (หมอนไม้)
ระหว่าง วันที่

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อาคารสัตตบรรณ ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ , ห้องการงาน 7 ก.ย. 2556 09.00
-
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อาคารสัตตบรรณ ชั้น 1 ห้อง นันทนาการ,ห้องกิจการนักเรียน 7 ก.ย. 2556 09.00
-
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อาคารสัตตบรรณ ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 8 ก.ย. 2556 09.00
-
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อาคารสัตตบรรณ ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 7 ก.ย. 2556 09.00
-
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อาคารสัตตบรรณ ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 7 ก.ย. 2556 09.00
-
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อาคารสัตตบรรณ ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 8 ก.ย. 2556 09.00
-
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง ป.2/1 , ห้อง ป.2/2 7 ก.ย. 2556 09.00
-
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อาคารอินทนิล ห้อง ป.6/1 ,ห้อง ป.6/2 7 ก.ย. 2556 09.00
-
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อาคารสัตตบรรณ ชั้น 1 ห้อง นันทนาการ,ห้องการงาน 8 ก.ย. 2556 09.00
-
10 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อาคารสัตตบรรณ ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 ,ห้อง ป.5/2 8 ก.ย. 2556 09.00
-
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อาคารสัตตบรรณ ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 , ห้อง ป.5/2 7 ก.ย. 2556 09.00
-
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อาคารอินทนิล ห้อง ป.6/1 ,ห้อง ป.6/2 8 ก.ย. 2556 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 0 5581 7761
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net ศน.วณกร มะโน โทร. 0931347518
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]