หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 1
ณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1,2 ,โรงเรียวัดอรัญญิการาม,โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์,สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ (หมอนไม้)
ระหว่าง วันที่

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ (หมอนไม้) สนาม/ลานโล่ง 7 ก.ย. 2556 09.00
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ (หมอนไม้) สนาม/ลานโล่ง 7 ก.ย. 2556 09.00
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ (หมอนไม้) สนาม/ลานโล่ง 8 ก.ย. 2556 09.00
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 เรือนศีลธรรม 7 ก.ย. 2556 09.00
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 เรือนศีลธรรม 8 ก.ย. 2556 09.00
-
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 อาคารเรียน ชั้น 3 ห้อง ป.3/3 ,ห้อง ป.2/3 8 ก.ย. 2556 09.00
-
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 อาคารเรียน ชั้น 3 ห้อง ม.3/3 ,ห้อง ม.2/1 7 ก.ย. 2556 09.00
-
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 อาคารเรียน ชั้น 3 ห้อง ป.3/1 ,ห้อง ป.3/2 8 ก.ย. 2556 09.00
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 อาคารเรียน ห้อง สมุด 7 ก.ย. 2556 09.00
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 อาคารเรียน ห้อง สมุด 8 ก.ย. 2556 09.00
-
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 อาคารเรียน ชั้น 2 ห้อง ม.2/1,2/2,2/3 7 ก.ย. 2556 09.00
-
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 อาคารเรียน ชั้น 2 ห้อง ม.2/1,2/2 8 ก.ย. 2556 09.00
-
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 อาคารเรียน ชั้น 3 ห้อง ม.1/1,1/2,1/3 7 ก.ย. 2556 09.00
-
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 อาคารเรียน ชั้น 3 ห้อง ม.1/1,1/2 8 ก.ย. 2556 09.00
-
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 อาคารเรียน ชั้น 2 ห้อง ป.2/9 ,ป.3/9,ป.4/9 7 ก.ย. 2556 09.00
-
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 อาคารเรียน ชั้น 2 ห้อง ป.2/9 ,ป.3/9,ป.4/9 8 ก.ย. 2556 09.00
-
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 อาคารเรียน ชั้น 2 ห้อง ป.5/9 ,ป.6/9 7 ก.ย. 2556 09.00
-
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 อาคารเรียน ชั้น 2 ห้อง ป.5/9 ห้อง ป.6/9
-
-
19 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ (หมอนไม้) สนาม/ลานโล่ง 8 ก.ย. 2556 09.00
-
20 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ (หมอนไม้) สนาม/ลานโล่ง 8 ก.ย. 2556 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 0 5581 7761
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net ศน.วณกร มะโน โทร. 0931347518
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]