หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 134 95 70.9% 24 17.91% 3 2.24% 12 8.96% 134
2 โรงเรียนบ้านในเมือง 53 28 52.83% 13 24.53% 7 13.21% 5 9.43% 53
3 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 46 27 58.7% 12 26.09% 4 8.7% 3 6.52% 46
4 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 64 20 31.25% 21 32.81% 11 17.19% 12 18.75% 64
5 โรงเรียนเจริญวิทยา 31 20 64.52% 7 22.58% 2 6.45% 2 6.45% 31
6 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 37 19 51.35% 9 24.32% 1 2.7% 8 21.62% 37
7 โรงเรียนบ้านวังดิน 36 19 52.78% 6 16.67% 5 13.89% 6 16.67% 36
8 โรงเรียนบ้านปางวุ้น 24 15 62.5% 5 20.83% 2 8.33% 2 8.33% 24
9 โรงเรียนนาอินวิทยาคม 40 13 32.5% 12 30% 6 15% 9 22.5% 40
10 โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 29 13 44.83% 7 24.14% 4 13.79% 5 17.24% 29
11 โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 30 13 43.33% 7 23.33% 3 10% 7 23.33% 30
12 โรงเรียนบ้านชำสอง 28 13 46.43% 5 17.86% 4 14.29% 6 21.43% 28
13 โรงเรียนหวัวเฉียว 16 11 68.75% 3 18.75% 0 0% 2 12.5% 16
14 โรงเรียนบ้านนายาง 33 10 30.3% 11 33.33% 3 9.09% 9 27.27% 33
15 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 24 10 41.67% 8 33.33% 5 20.83% 1 4.17% 24
16 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 25 10 40% 8 32% 3 12% 4 16% 25
17 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด 23 10 43.48% 7 30.43% 4 17.39% 2 8.7% 23
18 โรงเรียนด่านแม่คำมัน 26 10 38.46% 6 23.08% 8 30.77% 2 7.69% 26
19 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 15 10 66.67% 3 20% 1 6.67% 1 6.67% 15
20 โรงเรียนชุมชนบ้านดง 34 9 26.47% 13 38.24% 6 17.65% 6 17.65% 34
21 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 24 9 37.5% 4 16.67% 6 25% 5 20.83% 24
22 โรงเรียนบ้านขุนฝาง 16 9 56.25% 3 18.75% 4 25% 0 0% 16
23 โรงเรียนจรัสศิลป์ 15 9 60% 2 13.33% 1 6.67% 3 20% 15
24 โรงเรียนบ้านนาอิซาง 13 9 69.23% 1 7.69% 1 7.69% 2 15.38% 13
25 โรงเรียนบ้านหลักร้อย 17 8 47.06% 9 52.94% 0 0% 0 0% 17
26 โรงเรียนบ้านแพะ 24 8 33.33% 7 29.17% 2 8.33% 7 29.17% 24
27 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 18 8 44.44% 6 33.33% 1 5.56% 3 16.67% 18
28 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา 31 8 25.81% 4 12.9% 12 38.71% 7 22.58% 31
29 โรงเรียนชุมชนบ้านโคน 16 8 50% 4 25% 3 18.75% 1 6.25% 16
30 โรงเรียนบ้านเหล่า 13 8 61.54% 3 23.08% 0 0% 2 15.38% 13
31 โรงเรียนบ้านร้องลึก 16 8 50% 1 6.25% 2 12.5% 5 31.25% 16
32 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 25 7 28% 12 48% 4 16% 2 8% 25
33 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ 23 7 30.43% 7 30.43% 3 13.04% 6 26.09% 23
34 โรงเรียนบ้านแสนขัน 19 7 36.84% 6 31.58% 4 21.05% 2 10.53% 19
35 โรงเรียนบ้านหาดสองแคว 14 7 50% 2 14.29% 2 14.29% 3 21.43% 14
36 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ 11 7 63.64% 1 9.09% 2 18.18% 1 9.09% 11
37 โรงเรียนบ้านกองโค 10 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
38 โรงเรียนภราดานุสรณ์ 17 6 35.29% 7 41.18% 2 11.76% 2 11.76% 17
39 โรงเรียนวัดแม่เฉย 23 6 26.09% 6 26.09% 5 21.74% 6 26.09% 23
40 โรงเรียนบ้านท่าสัก 17 6 35.29% 6 35.29% 3 17.65% 2 11.76% 17
41 โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง 11 6 54.55% 4 36.36% 0 0% 1 9.09% 11
42 โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 21 6 28.57% 3 14.29% 7 33.33% 5 23.81% 21
43 โรงเรียนบ้านข่อยสูง 24 5 20.83% 9 37.5% 6 25% 4 16.67% 24
44 โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 24 5 20.83% 9 37.5% 4 16.67% 6 25% 24
45 โรงเรียนบ้านคลองกล้วย 20 5 25% 9 45% 4 20% 2 10% 20
46 โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 14 5 35.71% 6 42.86% 1 7.14% 2 14.29% 14
47 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 19 5 26.32% 5 26.32% 5 26.32% 4 21.05% 19
48 โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง 16 5 31.25% 5 31.25% 5 31.25% 1 6.25% 16
49 โรงเรียนแหลมนกแก้ว 11 5 45.45% 5 45.45% 1 9.09% 0 0% 11
50 โรงเรียนวัดวังยาง 10 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
51 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ 14 5 35.71% 2 14.29% 2 14.29% 5 35.71% 14
52 โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
53 โรงเรียนวัดดงสระแก้ว 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
54 โรงเรียนนานกกก 17 5 29.41% 1 5.88% 6 35.29% 5 29.41% 17
55 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
56 โรงเรียนฤาษีพหลวิทยา 15 4 26.67% 4 26.67% 4 26.67% 3 20% 15
57 โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 14 4 28.57% 3 21.43% 4 28.57% 3 21.43% 14
58 โรงเรียนบ้านวังปรากฎ 10 4 40% 2 20% 0 0% 4 40% 10
59 โรงเรียนบ้านหัวหาด 6 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
60 โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี 6 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
61 โรงเรียนบ้านท่าอวน 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
62 โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) 13 3 23.08% 5 38.46% 4 30.77% 1 7.69% 13
63 โรงเรียนวัดคุ้งยาง 13 3 23.08% 5 38.46% 4 30.77% 1 7.69% 13
64 โรงเรียนวัดพระฝาง 12 3 25% 5 41.67% 2 16.67% 2 16.67% 12
65 โรงเรียนบ้านฟากบึง 11 3 27.27% 5 45.45% 1 9.09% 2 18.18% 11
66 โรงเรียนบ้านดารา 14 3 21.43% 4 28.57% 4 28.57% 3 21.43% 14
67 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา 14 3 21.43% 4 28.57% 1 7.14% 6 42.86% 14
68 โรงเรียนวัดผาจักร 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
69 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 10 3 30% 2 20% 3 30% 2 20% 10
70 โรงเรียนบ้านหนองกวาง 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
71 โรงเรียนเซนต์แมรี่อุตรดิตถ์ 8 3 37.5% 1 12.5% 4 50% 0 0% 8
72 โรงเรียนวัดดอย 8 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 2 25% 8
73 โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี 7 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
74 โรงเรียนบ้านวังสำโม 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
75 โรงเรียนวัดโรงม้า 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
76 โรงเรียนวัดสว่าง 6 3 50% 0 0% 3 50% 0 0% 6
77 โรงเรียนชายเขาวิทยา 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
78 โรงเรียนวัดดอนสัก 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
79 โรงเรียนบ้านปากคลอง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
80 โรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
81 โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ 11 2 18.18% 5 45.45% 1 9.09% 3 27.27% 11
82 โรงเรียนบ้านบ่อพระ 9 2 22.22% 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 9
83 โรงเรียนวัดใหม่ 10 2 20% 4 40% 4 40% 0 0% 10
84 โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 16 2 12.5% 3 18.75% 5 31.25% 6 37.5% 16
85 โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
86 โรงเรียนสามัคยาราม 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
87 โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี 9 2 22.22% 2 22.22% 5 55.56% 0 0% 9
88 โรงเรียนวัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) 11 2 18.18% 2 18.18% 4 36.36% 3 27.27% 11
89 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 8
90 โรงเรียนบ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
91 โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
92 โรงเรียนบ้านขอม 7 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 7
93 โรงเรียนบ้านเด่นสำโรง 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
94 โรงเรียนวัดห้องสูง 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
95 โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
96 โรงเรียนบ้านชำหนึ่ง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
97 โรงเรียนวัดน้ำใส 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
98 โรงเรียนนาน้อยวิทยา 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
99 โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
100 โรงเรียนวัดช่องลม 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
101 โรงเรียนบ้านคลองกะชี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
102 โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
103 โรงเรียนเทศบาลวัดเกษมจิตตาราม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนวัดดอกไม้ 8 1 12.5% 5 62.5% 2 25% 0 0% 8
105 โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ 7 1 14.29% 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 7
106 โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
107 โรงเรียนวัดพญาปันแดน 10 1 10% 3 30% 4 40% 2 20% 10
108 โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
109 โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) 7 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 3 42.86% 7
110 โรงเรียนบ้านป่าแต้ว 8 1 12.5% 2 25% 3 37.5% 2 25% 8
111 โรงเรียนไร่อ้อย 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
112 โรงเรียนบ้านดงช้างดี 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
113 โรงเรียนบ้านวังแดง 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
114 โรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
115 โรงเรียนราษฎร์ดำริ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
116 โรงเรียนวัดดอยแก้ว 7 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 4 57.14% 7
117 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
118 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
119 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านบึงพาด (นิคมราษฎร์สงเคราะห์) 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
121 โรงเรียนประชาชนอุทิศ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
122 โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
123 โรงเรียนวัดวังหมู (นิมมานโกวิท) 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
124 โรงเรียนบ้านดินแดง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
125 โรงเรียนบ้านนาป่าคาย 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
126 โรงเรียนบ้านทับใหม่ (ราษฎร์บำรุง) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยา 7 1 14.29% 0 0% 4 57.14% 2 28.57% 7
128 โรงเรียนวัดศรีธาราม 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
129 โรงเรียนบ้านคลองละมุง 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
130 โรงเรียนบ้านคลองละวาน 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
131 โรงเรียนบ้านหนองหิน 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
132 โรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
133 โรงเรียนบ้านห้วยขมิ้น 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
134 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
135 โรงเรียนบ้านเด่นด่าน 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
136 โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
137 โรงเรียนบ้านวังสะโม 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
138 โรงเรียนวัดคลองนาพง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
139 โรงเรียนบ้านชำทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนบ้านชำผักหนาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนบ้านนาคะนึง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนบ้านหัวค่าย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนบ้านไร่ห้วยพี้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนอนุบาลดวงใจลูกรัก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนอุตรดิตถ์คริสเตียน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนบ้านท้ายน้ำ 7 0 0% 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 7
148 โรงเรียนบ้านหาดทับยา 6 0 0% 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 6
149 โรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่ 10 0 0% 3 30% 4 40% 3 30% 10
150 โรงเรียนวัดไร่อ้อย 8 0 0% 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 8
151 โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) 5 0 0% 3 60% 0 0% 2 40% 5
152 โรงเรียนบ้านดอนโพ 4 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
153 โรงเรียนไผ่ใหญ่ (กลุ่มเกษตรกรอุปถัมภ์) 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
154 โรงเรียนบ้านไชยมงคล 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
155 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
156 โรงเรียนบ้านหัวดุม 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
157 โรงเรียนรัองประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
158 โรงเรียนบ้านปางหมิ่น 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
159 โรงเรียนบ้านแหลมทอง (ราษฎร์สามัคคี) 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
160 โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
161 โรงเรียนราษฎร์อำนวย 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
162 โรงเรียนบ้านวังโป่ง 4 0 0% 1 25% 0 0% 3 75% 4
163 โรงเรียนหนองกลาย (ราษฎร์อุทิศวิทยา) 4 0 0% 1 25% 0 0% 3 75% 4
164 โรงเรียนบ้านผักขวง 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
165 โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
166 โรงเรียนวัดนาทะเล 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
167 โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนวัดคุ้งวารี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนวัดท่าทอง (นิมมานโกวิทยพิทยา) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
170 โรงเรียนวัดวังผักรุง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
171 โรงเรียนศิลปศาสตร์วิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
172 โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
173 โรงเรียนหมู่สี่พัฒนา 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
174 โรงเรียนบ้านนาลับแลง 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
175 โรงเรียนบ้านน้ำไผ่ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
176 โรงเรียนบ้านเขาสัก 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
177 โรงเรียนปางต้นผึ้ง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
178 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
179 โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
180 โรงเรียนศรีอุทิศ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 0 5581 7761
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net ศน.วณกร มะโน โทร. 0931347518
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]