หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 042 โรงเรียนชายเขาวิทยา 4 20 7
2 033 โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา 9 16 11
3 069 โรงเรียนชุมชนบ้านดง 34 72 36
4 110 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 19 29 21
5 121 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 10 15 10
6 188 โรงเรียนชุมชนบ้านโคน 16 36 22
7 168 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 18 38 22
8 032 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 46 113 74
9 167 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 4 8 6
10 162 โรงเรียนด่านแม่คำมัน 26 50 37
11 156 โรงเรียนนานกกก 17 35 26
12 050 โรงเรียนนาน้อยวิทยา 3 5 3
13 062 โรงเรียนนาอินวิทยาคม 40 95 52
14 041 โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง 16 46 26
15 096 โรงเรียนบ้านกองโค 10 34 19
16 067 โรงเรียนบ้านขอม 7 16 8
17 045 โรงเรียนบ้านขุนฝาง 16 53 25
18 106 โรงเรียนบ้านข่อยสูง 24 38 34
19 097 โรงเรียนบ้านคลองกล้วย 20 47 32
20 194 โรงเรียนบ้านคลองกะชี 2 6 3
21 065 โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว 4 8 5
22 086 โรงเรียนบ้านคลองละมุง 4 11 6
23 193 โรงเรียนบ้านคลองละวาน 4 7 4
24 063 โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม 2 6 4
25 004 โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา 2 2 2
26 031 โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 16 23 18
27 090 โรงเรียนบ้านชำตก 0 0 0
28 119 โรงเรียนบ้านชำทอง 1 3 1
29 161 โรงเรียนบ้านชำผักหนาม 1 2 2
30 087 โรงเรียนบ้านชำสอง 28 52 37
31 089 โรงเรียนบ้านชำหนึ่ง 3 9 6
32 018 โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี 9 33 17
33 019 โรงเรียนบ้านดงช้างดี 5 11 5
34 095 โรงเรียนบ้านดอนโพ 4 4 4
35 092 โรงเรียนบ้านดารา 14 23 14
36 084 โรงเรียนบ้านดินแดง 3 7 3
37 021 โรงเรียนบ้านทับใหม่ (ราษฎร์บำรุง) 2 7 4
38 070 โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน 2 3 2
39 144 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 3 9 6
40 071 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 1 2 1
41 088 โรงเรียนบ้านท่าสัก 17 32 21
42 111 โรงเรียนบ้านท่าอวน 5 10 6
43 099 โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 1 1 1
44 102 โรงเรียนบ้านท้ายน้ำ 7 10 10
45 079 โรงเรียนบ้านนาคะนึง 1 3 1
46 135 โรงเรียนบ้านนาป่าคาย 3 7 3
47 075 โรงเรียนบ้านนายาง 33 46 35
48 136 โรงเรียนบ้านนาลับแลง 2 3 2
49 076 โรงเรียนบ้านนาอิซาง 13 32 19
50 132 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 64 113 75
51 142 โรงเรียนบ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 6 7 6
52 129 โรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่ 10 22 10
53 123 โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 30 49 46
54 034 โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ 5 12 6
55 027 โรงเรียนบ้านน้ำไผ่ 1 2 2
56 101 โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 24 42 35
57 104 โรงเรียนบ้านบึงพาด (นิคมราษฎร์สงเคราะห์) 3 15 3
58 005 โรงเรียนบ้านบ่อพระ 9 16 9
59 098 โรงเรียนบ้านปากคลอง 3 6 5
60 128 โรงเรียนบ้านปางวุ้น 24 47 33
61 145 โรงเรียนบ้านปางหมิ่น 3 8 3
62 072 โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ 11 18 12
63 012 โรงเรียนบ้านป่าถ่อน 0 0 0
64 195 โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 7 17 7
65 100 โรงเรียนบ้านป่าแต้ว 8 15 12
66 130 โรงเรียนบ้านผักขวง 3 4 3
67 066 โรงเรียนบ้านฟากบึง 11 26 15
68 126 โรงเรียนบ้านร้องลึก 16 42 18
69 047 โรงเรียนบ้านวังดิน 36 71 55
70 009 โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 14 56 28
71 138 โรงเรียนบ้านวังปรากฎ 10 23 14
72 093 โรงเรียนบ้านวังสะโม 2 5 2
73 081 โรงเรียนบ้านวังสำโม 6 13 6
74 140 โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) 13 52 26
75 059 โรงเรียนบ้านวังแดง 4 4 4
76 112 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 37 75 62
77 116 โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) 5 7 6
78 013 โรงเรียนบ้านวังโป่ง 4 5 4
79 078 โรงเรียนบ้านหนองกวาง 6 17 7
80 049 โรงเรียนบ้านหนองป่าไร่ 0 0 0
81 133 โรงเรียนบ้านหนองหิน 3 8 3
82 192 โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ 3 15 6
83 077 โรงเรียนบ้านหลักร้อย 17 37 22
84 191 โรงเรียนบ้านหัวค่าย 1 20 3
85 113 โรงเรียนบ้านหัวดาน 0 0 0
86 157 โรงเรียนบ้านหัวดุม 4 4 4
87 006 โรงเรียนบ้านหัวหาด 6 6 6
88 060 โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว 2 2 2
89 074 โรงเรียนบ้านหาดทับยา 6 17 11
90 103 โรงเรียนบ้านหาดสองแคว 14 24 14
91 007 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น 8 13 8
92 158 โรงเรียนบ้านห้วยขมิ้น 2 5 4
93 008 โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง 5 11 5
94 160 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 5 11 6
95 134 โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก 6 9 8
96 155 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ 14 37 21
97 131 โรงเรียนบ้านเขาสัก 1 1 1
98 052 โรงเรียนบ้านเด่นด่าน 3 5 3
99 105 โรงเรียนบ้านเด่นสำโรง 6 13 6
100 091 โรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือ 3 11 3
101 171 โรงเรียนบ้านเนินซ่าน 0 0 0
102 125 โรงเรียนบ้านเหล่า 13 44 25
103 044 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา 14 30 18
104 139 โรงเรียนบ้านแพะ 24 31 24
105 141 โรงเรียนบ้านแสนขัน 19 39 22
106 107 โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี 7 22 12
107 108 โรงเรียนบ้านแหลมทอง (ราษฎร์สามัคคี) 3 5 3
108 190 โรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 3 8 6
109 094 โรงเรียนบ้านในเมือง 53 109 72
110 115 โรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) 3 9 4
111 124 โรงเรียนบ้านไชยมงคล 3 7 5
112 043 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี 1 6 2
113 137 โรงเรียนบ้านไร่ห้วยพี้ 1 3 2
114 035 โรงเรียนประชาชนอุทิศ 3 4 3
115 040 โรงเรียนปางต้นผึ้ง 1 1 1
116 002 โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยา 7 8 7
117 003 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา 31 55 29
118 122 โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) 7 10 7
119 028 โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 14 45 22
120 025 โรงเรียนมิตรภาพที่ 39 0 0 0
121 029 โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม 1 1 1
122 120 โรงเรียนรัองประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) 4 6 6
123 036 โรงเรียนราษฎร์ดำริ 3 6 3
124 037 โรงเรียนราษฎร์อำนวย 2 2 2
125 038 โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ 3 10 4
126 169 โรงเรียนฤาษีพหลวิทยา 15 22 20
127 127 โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ 7 8 7
128 055 โรงเรียนวัดคลองนาพง 2 3 2
129 056 โรงเรียนวัดคุ้งยาง 13 39 15
130 014 โรงเรียนวัดคุ้งวารี 1 3 1
131 058 โรงเรียนวัดช่องลม 4 5 4
132 163 โรงเรียนวัดดงสระแก้ว 9 21 9
133 073 โรงเรียนวัดดอกไม้ 8 15 8
134 151 โรงเรียนวัดดอนสัก 4 11 5
135 026 โรงเรียนวัดดอย 8 25 8
136 057 โรงเรียนวัดดอยแก้ว 7 22 11
137 023 โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี 6 13 8
138 015 โรงเรียนวัดท่าทอง (นิมมานโกวิทยพิทยา) 1 2 1
139 150 โรงเรียนวัดท้องลับแล(ธรรมเนตรโสภณ) 0 0 0
140 146 โรงเรียนวัดนาทะเล 2 4 4
141 147 โรงเรียนวัดน้ำใส 4 9 4
142 080 โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 29 64 38
143 114 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 24 44 25
144 187 โรงเรียนวัดผาจักร 6 13 6
145 068 โรงเรียนวัดพญาปันแดน 10 18 12
146 054 โรงเรียนวัดพระฝาง 12 41 13
147 016 โรงเรียนวัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) 11 24 18
148 083 โรงเรียนวัดวังผักรุง 1 1 1
149 046 โรงเรียนวัดวังยาง 10 29 11
150 017 โรงเรียนวัดวังหมู (นิมมานโกวิท) 3 5 3
151 030 โรงเรียนวัดศรีธาราม 3 6 5
152 165 โรงเรียนวัดสว่าง 6 15 12
153 061 โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง 11 22 11
154 148 โรงเรียนวัดห้องสูง 5 8 7
155 010 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 25 45 25
156 152 โรงเรียนวัดเจดีย์ 0 0 0
157 039 โรงเรียนวัดแม่เฉย 23 38 24
158 164 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 2 4 3
159 189 โรงเรียนวัดโรงม้า 5 29 13
160 153 โรงเรียนวัดใหม่ 10 12 12
161 166 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 6 9 6
162 085 โรงเรียนวัดไร่อ้อย 8 14 8
163 109 โรงเรียนศรีอุทิศ 1 2 1
164 170 โรงเรียนศิลปศาสตร์วิทยา 1 3 2
165 024 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ 23 50 30
166 048 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 2 7 2
167 051 โรงเรียนสามัคยาราม 7 11 7
168 022 โรงเรียนหนองกลาย (ราษฎร์อุทิศวิทยา) 4 6 4
169 149 โรงเรียนหนองนาเกลือวิทยา 0 0 0
170 053 โรงเรียนหนองบัววิทยา 0 0 0
171 118 โรงเรียนหมู่สี่พัฒนา 2 2 2
172 117 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 15 53 16
173 154 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 24 55 44
174 001 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 134 364 219
175 159 โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 21 42 35
176 143 โรงเรียนเลอเดชประชานุสรณ์ 0 0 0
177 064 โรงเรียนแหลมนกแก้ว 11 18 11
178 020 โรงเรียนไผ่ใหญ่ (กลุ่มเกษตรกรอุปถัมภ์) 4 6 4
179 082 โรงเรียนไร่อ้อย 4 5 4
180 173 โรงเรียนจรัสศิลป์ 15 51 16
181 174 โรงเรียนภราดานุสรณ์ 17 29 20
182 180 โรงเรียนหวัวเฉียว 16 42 20
183 177 โรงเรียนอนุบาลคริสเตียน 0 0 0
184 176 โรงเรียนอนุบาลดวงใจลูกรัก 1 1 1
185 178 โรงเรียนอุตรดิตถ์คริสเตียน 1 3 2
186 172 โรงเรียนเจริญวิทยา 31 111 47
187 179 โรงเรียนเซนต์แมรี่อุตรดิตถ์ 8 13 8
188 175 โรงเรียนเปี่ยมเมธีวิทยาคาร 0 0 0
189 181 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 25 46 32
190 185 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ 11 34 13
191 182 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด 23 78 35
192 184 โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา 0 0 0
193 183 โรงเรียนเทศบาลวัดเกษมจิตตาราม 2 4 3
194 186 โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม 1 3 1
รวม 1940 4319 2582
6901

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 0 5581 7761
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net ศน.วณกร มะโน โทร. 0931347518
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]