หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตร/เกียรติบัตร
กรรมการ (รายคน)
บัตรรวม เกียรติบัตรรวม
1 701 13.100 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[5]  
2 702 13.200 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[5]  
3 703 13.300 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[5]  

กรรมการตัดสิน
กิจกรรม : การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

ลำดับ ชื่อ-สกุล บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวผกา สอนจรูญ  
2 นางอัมพร ปิ่นรัตน์  
3 นางสาวสุวรรณา จิตรแจ้ง  
4 นางพิษณุ แสนบุญศรี  
5 นางสาวจิราพร สอนแก้ว  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 0 5581 7761
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net ศน.วณกร มะโน โทร. 0931347518
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]