สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลอุตรดิตถ์ 95 24 3 12 122
2 บ้านในเมือง 27 12 7 5 46
3 เจริญวิทยา 20 7 2 2 29
4 บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 19 21 11 12 51
5 บ้านวังดิน 19 5 3 6 27
6 ชุมชนเมืองปากฝาง 15 8 3 3 26
7 บ้านปางวุ้น 15 5 2 2 22
8 บ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 14 8 1 8 23
9 วัดบ้านเกาะ 13 7 4 5 24
10 บ้านชำสอง 13 5 4 6 22
11 นาอินวิทยาคม 11 11 6 9 28
12 บ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 11 5 3 7 19
13 หวัวเฉียว 11 3 0 2 14
14 เทศบาลท่าอิฐ 10 8 3 4 21
15 เทศบาลวัดท้ายตลาด 10 7 4 2 21
16 ด่านแม่คำมัน 10 6 8 2 24
17 ชุมชนบ้านดง 9 13 6 6 28
18 บ้านนายาง 9 11 3 9 23
19 อนุบาลชุมชนหัวดง 9 4 6 5 19
20 บ้านขุนฝาง 9 2 4 0 15
21 จรัสศิลป์ 9 2 1 3 12
22 บ้านนาอิซาง 9 1 1 2 11
23 บ้านแพะ 8 7 2 7 17
24 หมู่ห้าสามัคคี 8 2 1 1 11
25 วัดอรัญญิการาม 7 11 4 2 22
26 สวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ 7 7 3 6 17
27 ชุมชนวัดบรมธาตุ 7 6 1 3 14
28 ชุมชนบ้านโคน 7 4 3 1 14
29 ป่าขนุนเจริญวิทยา 7 2 11 7 20
30 บ้านเหล่า 7 2 0 2 9
31 เทศบาลวัดคลองโพธิ์ 7 1 2 1 10
32 บ้านกองโค 7 1 1 1 9
33 วัดบ้านใหม่ 6 7 4 1 17
34 ภราดานุสรณ์ 6 7 2 2 15
35 วัดสิงห์ศรีสว่าง 6 4 0 1 10
36 อนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 6 3 7 5 16
37 บ้านร้องลึก 6 1 2 5 9
38 บ้านข่อยสูง 5 9 6 4 20
39 บ้านบึงท่ายวน 5 9 4 6 18
40 บ้านวังถ้ำ 5 6 1 2 12
41 บ้านหลักร้อย 5 6 0 0 11
42 ชุมชนบ้านวังหิน 5 5 5 4 15
43 น้ำริดราษฎร์บำรุง 5 5 5 1 15
44 บ้านแสนขัน 5 5 3 1 13
45 แหลมนกแก้ว 5 5 1 0 11
46 บ้านห้วยใต้ 5 2 2 5 9
47 บ้านหาดสองแคว 5 2 2 3 9
48 ชุมชนด่านวิทยา 5 2 1 1 8
49 วัดดงสระแก้ว 5 2 1 1 8
50 นานกกก 5 1 6 5 12
51 วัดวังยาง 5 1 2 0 8
52 วัดไผ่ล้อม 5 0 0 1 5
53 บ้านคลองกล้วย 4 8 2 0 14
54 บ้านท่าสัก 4 6 3 2 13
55 วัดแม่เฉย 4 5 4 6 13
56 พิชัยดาบหัก 1 4 3 4 3 11
57 บ้านวังปรากฎ 4 2 0 4 6
58 ฤาษีพหลวิทยา 4 1 4 3 9
59 บ้านหัวหาด 4 0 0 2 4
60 วัดทุ่งเศรษฐี 4 0 0 2 4
61 บ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) 3 5 4 1 12
62 วัดคุ้งยาง 3 5 4 1 12
63 วัดพระฝาง 3 5 2 2 10
64 บ้านดารา 3 4 4 3 11
65 บ้านเหล่าป่าสา 3 3 1 6 7
66 วัดผาจักร 3 3 0 0 6
67 ชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 3 2 3 2 8
68 บ้านหนองกวาง 3 2 0 1 5
69 เซนต์แมรี่อุตรดิตถ์ 3 1 4 0 8
70 บ้านแหลมถ่อนสามัคคี 3 1 2 1 6
71 วัดสว่าง 3 0 3 0 6
72 ชายเขาวิทยา 3 0 1 0 4
73 บ้านท่าอวน 3 0 0 1 3
74 วัดดอนสัก 3 0 0 1 3
75 บ้านปากคลอง 3 0 0 0 3
76 บ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 3 0 0 0 3
77 บ้านป่ากะพี้ 2 5 1 2 8
78 บ้านบ่อพระ 2 5 1 1 8
79 บ้านฟากบึง 2 5 0 1 7
80 วัดใหม่ 2 4 4 0 10
81 สามัคยาราม 2 3 1 1 6
82 บ้านซ่านสามัคคี 2 2 5 0 9
83 วัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) 2 2 2 3 6
84 บ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 2 2 0 2 4
85 บ้านคลองกะพั้ว 2 2 0 0 4
86 บ้านขอม 2 1 3 1 6
87 บ้านเด่นสำโรง 2 1 2 1 5
88 บ้านวังสำโม 2 1 1 1 4
89 วัดห้องสูง 2 1 1 0 4
90 วัดโรงม้า 2 1 0 1 3
91 บ้านชำหนึ่ง 2 1 0 0 3
92 บ้านห้วยปลาดุก 2 0 1 2 3
93 วัดน้ำใส 2 0 1 1 3
94 บ้านหน้าพระธาตุ 2 0 1 0 3
95 วัดช่องลม 2 0 0 2 2
96 บ้านคลองกะชี 2 0 0 0 2
97 บ้านคลองเรียงงาม 2 0 0 0 2
98 นาน้อยวิทยา 2 0 0 0 2
99 เทศบาลวัดเกษมจิตตาราม 2 0 0 0 2
100 วัดดอกไม้ 1 5 2 0 8
101 บ้านห้วยฉลอง 1 4 0 0 5
102 บ้านน้ำไคร้ 1 3 1 0 5
103 พงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) 1 3 0 3 4
104 บ้านงิ้วงาม 1 2 5 6 8
105 วัดพญาปันแดน 1 2 3 2 6
106 บ้านป่าแต้ว 1 2 3 2 6
107 ไร่อ้อย 1 2 1 0 4
108 บ้านดงช้างดี 1 2 0 2 3
109 บ้านวังแดง 1 2 0 1 3
110 บ้านเต่าไหเหนือ 1 2 0 0 3
111 ราษฎร์ดำริ 1 2 0 0 3
112 วัดดอย 1 1 2 2 4
113 บ้านหาดเสือเต้น 1 1 2 2 4
114 วัดดอยแก้ว 1 1 1 4 3
115 บ้านห้วยทราย 1 1 1 2 3
116 ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 1 1 1 1 3
117 บ้านท่าช้าง 1 1 1 0 3
118 บ้านบึงพาด (นิคมราษฎร์สงเคราะห์) 1 1 1 0 3
119 ประชาชนอุทิศ 1 1 1 0 3
120 ราษฎร์อุปถัมภ์ 1 1 1 0 3
121 วัดวังหมู (นิมมานโกวิท) 1 1 1 0 3
122 บ้านดินแดง 1 1 0 1 2
123 บ้านนาป่าคาย 1 1 0 1 2
124 บ้านทับใหม่ (ราษฎร์บำรุง) 1 1 0 0 2
125 ป่ากล้วยเสริมวิทยา 1 0 4 1 5
126 วัดศรีธาราม 1 0 2 0 3
127 บ้านคลองละวาน 1 0 1 2 2
128 บ้านคลองละมุง 1 0 1 2 2
129 บ้านหนองหิน 1 0 1 1 2
130 บ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) 1 0 1 1 2
131 บ้านห้วยขมิ้น 1 0 1 0 2
132 สามัคคีวิทยา 1 0 1 0 2
133 บ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 1 0 0 1 1
134 บ้านคุ้งตะเภา 1 0 0 1 1
135 บ้านวังสะโม 1 0 0 1 1
136 วัดคลองนาพง 1 0 0 1 1
137 บ้านหัวค่าย 1 0 0 0 1
138 อนุบาลดวงใจลูกรัก 1 0 0 0 1
139 บ้านชำทอง 1 0 0 0 1
140 บ้านนาคะนึง 1 0 0 0 1
141 บ้านชำผักหนาม 1 0 0 0 1
142 บ้านไผ่ล้อมสามัคคี 1 0 0 0 1
143 บ้านไร่ห้วยพี้ 1 0 0 0 1
144 อุตรดิตถ์คริสเตียน 1 0 0 0 1
145 วังโป่งดำรงวิทย์ 0 5 1 0 6
146 บ้านท้ายน้ำ 0 4 2 1 6
147 บ้านหาดทับยา 0 4 0 2 4
148 บ้านน้ำหมีใหญ่ 0 3 4 3 7
149 วัดไร่อ้อย 0 3 2 3 5
150 บ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) 0 3 0 2 3
151 บ้านดอนโพ 0 3 0 1 3
152 ไผ่ใหญ่ (กลุ่มเกษตรกรอุปถัมภ์) 0 2 1 1 3
153 บ้านไชยมงคล 0 2 0 1 2
154 วัดโพธิ์ทอง 0 2 0 0 2
155 บ้านหัวดุม 0 1 1 2 2
156 รัองประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) 0 1 1 2 2
157 บ้านปางหมิ่น 0 1 1 1 2
158 บ้านแหลมทอง (ราษฎร์สามัคคี) 0 1 1 1 2
159 บ้านหาดงิ้ว 0 1 1 0 2
160 ราษฎร์อำนวย 0 1 1 0 2
161 บ้านวังโป่ง 0 1 0 3 1
162 หนองกลาย (ราษฎร์อุทิศวิทยา) 0 1 0 3 1
163 บ้านผักขวง 0 1 0 2 1
164 บ้านทุ่งป่ากระถิน 0 1 0 1 1
165 วัดนาทะเล 0 1 0 1 1
166 เทศบาลวัดไผ่ล้อม 0 1 0 0 1
167 ม่อนดินแดงวิทยาคม 0 1 0 0 1
168 วัดคุ้งวารี 0 1 0 0 1
169 วัดท่าทอง (นิมมานโกวิทยพิทยา) 0 1 0 0 1
170 วัดวังผักรุง 0 1 0 0 1
171 ศิลปศาสตร์วิทยา 0 1 0 0 1
172 หมู่สี่พัฒนา 0 0 2 0 2
173 บ้านนาลับแลง 0 0 1 1 1
174 บ้านน้ำไผ่ 0 0 1 0 1
175 บ้านเขาสัก 0 0 1 0 1
176 ปางต้นผึ้ง 0 0 1 0 1
177 บ้านเด่นด่าน 0 0 0 2 0
178 บ้านท่ามะปราง 0 0 0 1 0
179 บ้านท่าเดื่อ 0 0 0 1 0
180 ศรีอุทิศ 0 0 0 1 0
รวม 715 484 297 327 1,823