สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลอุตรดิตถ์ 41 30 19 90 95 24 3 12 122
2 บ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 9 2 2 13 14 8 1 8 23
3 ชุมชนเมืองปากฝาง 7 3 0 10 15 8 3 3 26
4 เจริญวิทยา 6 4 3 13 20 7 2 2 29
5 บ้านวังดิน 6 4 2 12 19 5 3 6 27
6 ชุมชนบ้านโคน 6 1 0 7 7 4 3 1 14
7 บ้านนายาง 5 6 1 12 9 11 3 9 23
8 วัดบ้านเกาะ 5 3 2 10 13 7 4 5 24
9 หวัวเฉียว 5 1 1 7 11 3 0 2 14
10 บ้านในเมือง 4 11 10 25 27 12 7 5 46
11 บ้านปางวุ้น 4 2 1 7 15 5 2 2 22
12 บ้านนาอิซาง 4 2 0 6 9 1 1 2 11
13 บ้านชำสอง 4 1 5 10 13 5 4 6 22
14 บ้านแพะ 4 1 2 7 8 7 2 7 17
15 วัดไผ่ล้อม 4 0 0 4 5 0 0 1 5
16 นาอินวิทยาคม 3 7 4 14 11 11 6 9 28
17 จรัสศิลป์ 3 5 1 9 9 2 1 3 12
18 เทศบาลวัดท้ายตลาด 3 4 3 10 10 7 4 2 21
19 เทศบาลท่าอิฐ 3 3 3 9 10 8 3 4 21
20 อนุบาลชุมชนหัวดง 3 2 5 10 9 4 6 5 19
21 บ้านวังถ้ำ 3 1 1 5 5 6 1 2 12
22 บ้านหัวหาด 3 1 0 4 4 0 0 2 4
23 หมู่ห้าสามัคคี 3 0 3 6 8 2 1 1 11
24 บ้านขุนฝาง 3 0 1 4 9 2 4 0 15
25 บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 2 6 9 17 19 21 11 12 51
26 ด่านแม่คำมัน 2 6 3 11 10 6 8 2 24
27 ชุมชนบ้านวังหิน 2 3 1 6 5 5 5 4 15
28 บ้านห้วยใต้ 2 2 1 5 5 2 2 5 9
29 บ้านเหล่าป่าสา 2 1 1 4 3 3 1 6 7
30 บ้านหาดสองแคว 2 1 0 3 5 2 2 3 9
31 สวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ 2 0 3 5 7 7 3 6 17
32 บ้านแหลมถ่อนสามัคคี 2 0 1 3 3 1 2 1 6
33 บ้านท่าอวน 2 0 1 3 3 0 0 1 3
34 ป่าขนุนเจริญวิทยา 1 3 3 7 7 2 11 7 20
35 ภราดานุสรณ์ 1 3 1 5 6 7 2 2 15
36 บ้านข่อยสูง 1 3 0 4 5 9 6 4 20
37 วัดวังยาง 1 3 0 4 5 1 2 0 8
38 ชุมชนวัดบรมธาตุ 1 2 2 5 7 6 1 3 14
39 บ้านเหล่า 1 2 1 4 7 2 0 2 9
40 บ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) 1 2 0 3 3 5 4 1 12
41 นานกกก 1 1 3 5 5 1 6 5 12
42 วัดบ้านใหม่ 1 1 1 3 6 7 4 1 17
43 บ้านวังปรากฎ 1 1 1 3 4 2 0 4 6
44 บ้านปากคลอง 1 1 0 2 3 0 0 0 3
45 บ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 1 1 0 2 3 0 0 0 3
46 บ้านท่าสัก 1 0 2 3 4 6 3 2 13
47 วัดโรงม้า 1 0 2 3 2 1 0 1 3
48 บ้านกองโค 1 0 1 2 7 1 1 1 9
49 ชุมชนด่านวิทยา 1 0 1 2 5 2 1 1 8
50 วัดดงสระแก้ว 1 0 1 2 5 2 1 1 8
51 บ้านดารา 1 0 1 2 3 4 4 3 11
52 วัดผาจักร 1 0 1 2 3 3 0 0 6
53 บ้านคลองละวาน 1 0 1 2 1 0 1 2 2
54 พิชัยดาบหัก 1 1 0 0 1 4 3 4 3 11
55 บ้านคลองกะพั้ว 1 0 0 1 2 2 0 0 4
56 วัดห้องสูง 1 0 0 1 2 1 1 0 4
57 บ้านห้วยฉลอง 1 0 0 1 1 4 0 0 5
58 วัดดอยแก้ว 1 0 0 1 1 1 1 4 3
59 ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 1 0 0 1 1 1 1 1 3
60 บ้านท่าช้าง 1 0 0 1 1 1 1 0 3
61 บ้านบึงพาด (นิคมราษฎร์สงเคราะห์) 1 0 0 1 1 1 1 0 3
62 บ้านทับใหม่ (ราษฎร์บำรุง) 1 0 0 1 1 1 0 0 2
63 บ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 1 0 0 1 1 0 0 1 1
64 เซนต์แมรี่อุตรดิตถ์ 0 4 0 4 3 1 4 0 8
65 ชุมชนบ้านดง 0 2 5 7 9 13 6 6 28
66 บ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 0 2 2 4 11 5 3 7 19
67 เทศบาลวัดคลองโพธิ์ 0 2 1 3 7 1 2 1 10
68 บ้านร้องลึก 0 2 0 2 6 1 2 5 9
69 น้ำริดราษฎร์บำรุง 0 2 0 2 5 5 5 1 15
70 แหลมนกแก้ว 0 2 0 2 5 5 1 0 11
71 ฤาษีพหลวิทยา 0 2 0 2 4 1 4 3 9
72 บ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 0 2 0 2 2 2 0 2 4
73 วัดอรัญญิการาม 0 1 3 4 7 11 4 2 22
74 อนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 0 1 1 2 6 3 7 5 16
75 บ้านบึงท่ายวน 0 1 1 2 5 9 4 6 18
76 วัดพระฝาง 0 1 1 2 3 5 2 2 10
77 ชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 0 1 1 2 3 2 3 2 8
78 ชายเขาวิทยา 0 1 1 2 3 0 1 0 4
79 บ้านห้วยปลาดุก 0 1 1 2 2 0 1 2 3
80 บ้านแสนขัน 0 1 0 1 5 5 3 1 13
81 วัดทุ่งเศรษฐี 0 1 0 1 4 0 0 2 4
82 วัดสว่าง 0 1 0 1 3 0 3 0 6
83 วัดดอนสัก 0 1 0 1 3 0 0 1 3
84 วัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) 0 1 0 1 2 2 2 3 6
85 บ้านคลองกะชี 0 1 0 1 2 0 0 0 2
86 บ้านคลองเรียงงาม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
87 บ้านน้ำไคร้ 0 1 0 1 1 3 1 0 5
88 วัดพญาปันแดน 0 1 0 1 1 2 3 2 6
89 ไร่อ้อย 0 1 0 1 1 2 1 0 4
90 บ้านห้วยขมิ้น 0 1 0 1 1 0 1 0 2
91 บ้านหัวค่าย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
92 อนุบาลดวงใจลูกรัก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
93 บ้านน้ำหมีใหญ่ 0 1 0 1 0 3 4 3 7
94 เทศบาลวัดไผ่ล้อม 0 1 0 1 0 1 0 0 1
95 บ้านหลักร้อย 0 0 2 2 5 6 0 0 11
96 วัดแม่เฉย 0 0 2 2 4 5 4 6 13
97 วัดคุ้งยาง 0 0 2 2 3 5 4 1 12
98 วัดสิงห์ศรีสว่าง 0 0 1 1 6 4 0 1 10
99 บ้านคลองกล้วย 0 0 1 1 4 8 2 0 14
100 บ้านป่ากะพี้ 0 0 1 1 2 5 1 2 8
101 บ้านฟากบึง 0 0 1 1 2 5 0 1 7
102 วัดใหม่ 0 0 1 1 2 4 4 0 10
103 สามัคยาราม 0 0 1 1 2 3 1 1 6
104 บ้านซ่านสามัคคี 0 0 1 1 2 2 5 0 9
105 บ้านชำหนึ่ง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
106 วัดช่องลม 0 0 1 1 2 0 0 2 2
107 วัดดอกไม้ 0 0 1 1 1 5 2 0 8
108 พงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) 0 0 1 1 1 3 0 3 4
109 บ้านป่าแต้ว 0 0 1 1 1 2 3 2 6
110 วัดดอย 0 0 1 1 1 1 2 2 4
111 บ้านดินแดง 0 0 1 1 1 1 0 1 2
112 ป่ากล้วยเสริมวิทยา 0 0 1 1 1 0 4 1 5
113 บ้านหนองหิน 0 0 1 1 1 0 1 1 2
114 บ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) 0 0 1 1 1 0 1 1 2
115 บ้านชำทอง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
116 บ้านนาคะนึง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
117 บ้านหาดทับยา 0 0 1 1 0 4 0 2 4
118 บ้านวังโป่ง 0 0 1 1 0 1 0 3 1
119 บ้านหนองกวาง 0 0 0 0 3 2 0 1 5
120 บ้านบ่อพระ 0 0 0 0 2 5 1 1 8
121 บ้านขอม 0 0 0 0 2 1 3 1 6
122 บ้านเด่นสำโรง 0 0 0 0 2 1 2 1 5
123 บ้านวังสำโม 0 0 0 0 2 1 1 1 4
124 วัดน้ำใส 0 0 0 0 2 0 1 1 3
125 บ้านหน้าพระธาตุ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
126 นาน้อยวิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
127 เทศบาลวัดเกษมจิตตาราม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
128 บ้านงิ้วงาม 0 0 0 0 1 2 5 6 8
129 บ้านดงช้างดี 0 0 0 0 1 2 0 2 3
130 บ้านวังแดง 0 0 0 0 1 2 0 1 3
131 บ้านเต่าไหเหนือ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
132 ราษฎร์ดำริ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
133 บ้านหาดเสือเต้น 0 0 0 0 1 1 2 2 4
134 บ้านห้วยทราย 0 0 0 0 1 1 1 2 3
135 ประชาชนอุทิศ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
136 ราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
137 วัดวังหมู (นิมมานโกวิท) 0 0 0 0 1 1 1 0 3
138 บ้านนาป่าคาย 0 0 0 0 1 1 0 1 2
139 วัดศรีธาราม 0 0 0 0 1 0 2 0 3
140 บ้านคลองละมุง 0 0 0 0 1 0 1 2 2
141 สามัคคีวิทยา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
142 บ้านคุ้งตะเภา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
143 บ้านวังสะโม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
144 วัดคลองนาพง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
145 บ้านชำผักหนาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
146 บ้านไผ่ล้อมสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
147 บ้านไร่ห้วยพี้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
148 อุตรดิตถ์คริสเตียน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
149 วังโป่งดำรงวิทย์ 0 0 0 0 0 5 1 0 6
150 บ้านท้ายน้ำ 0 0 0 0 0 4 2 1 6
151 วัดไร่อ้อย 0 0 0 0 0 3 2 3 5
152 บ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) 0 0 0 0 0 3 0 2 3
153 บ้านดอนโพ 0 0 0 0 0 3 0 1 3
154 ไผ่ใหญ่ (กลุ่มเกษตรกรอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 2 1 1 3
155 บ้านไชยมงคล 0 0 0 0 0 2 0 1 2
156 วัดโพธิ์ทอง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
157 บ้านหัวดุม 0 0 0 0 0 1 1 2 2
158 รัองประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) 0 0 0 0 0 1 1 2 2
159 บ้านปางหมิ่น 0 0 0 0 0 1 1 1 2
160 บ้านแหลมทอง (ราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 0 1 1 1 2
161 บ้านหาดงิ้ว 0 0 0 0 0 1 1 0 2
162 ราษฎร์อำนวย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
163 หนองกลาย (ราษฎร์อุทิศวิทยา) 0 0 0 0 0 1 0 3 1
164 บ้านผักขวง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
165 บ้านทุ่งป่ากระถิน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
166 วัดนาทะเล 0 0 0 0 0 1 0 1 1
167 ม่อนดินแดงวิทยาคม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
168 วัดคุ้งวารี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
169 วัดท่าทอง (นิมมานโกวิทยพิทยา) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
170 วัดวังผักรุง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
171 ศิลปศาสตร์วิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
172 หมู่สี่พัฒนา 0 0 0 0 0 0 2 0 2
173 บ้านนาลับแลง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
174 บ้านน้ำไผ่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
175 บ้านเขาสัก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
176 ปางต้นผึ้ง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
177 บ้านเด่นด่าน 0 0 0 0 0 0 0 2 0
178 บ้านท่ามะปราง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
179 บ้านท่าเดื่อ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
180 ศรีอุทิศ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 189 178 155 522 715 484 297 327 1,496