สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลอุตรดิตถ์ 41 30 19 90 95 24 3 12 122
2 ชุมชนเมืองปากฝาง 16 7 1 24 27 12 4 3 43
3 บ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 13 2 2 17 19 9 1 8 29
4 เจริญวิทยา 6 4 3 13 20 7 2 2 29
5 บ้านวังดิน 6 4 3 13 19 6 5 6 30
6 ชุมชนบ้านโคน 6 1 0 7 8 4 3 1 15
7 บ้านนายาง 5 7 1 13 10 11 3 9 24
8 วัดบ้านเกาะ 5 3 2 10 13 7 4 5 24
9 หวัวเฉียว 5 1 1 7 11 3 0 2 14
10 บ้านในเมือง 4 12 10 26 28 13 7 5 48
11 บ้านปางวุ้น 4 2 1 7 15 5 2 2 22
12 บ้านนาอิซาง 4 2 0 6 9 1 1 2 11
13 บ้านชำสอง 4 1 5 10 13 5 4 6 22
14 หมู่ห้าสามัคคี 4 1 3 8 10 3 1 1 14
15 บ้านแพะ 4 1 2 7 8 7 2 7 17
16 บ้านหาดสองแคว 4 1 0 5 7 2 2 3 11
17 วัดไผ่ล้อม 4 0 0 4 5 0 0 1 5
18 นาอินวิทยาคม 3 9 5 17 13 12 6 9 31
19 บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 3 6 9 18 20 21 11 12 52
20 จรัสศิลป์ 3 5 1 9 9 2 1 3 12
21 เทศบาลวัดท้ายตลาด 3 4 3 10 10 7 4 2 21
22 เทศบาลท่าอิฐ 3 3 3 9 10 8 3 4 21
23 อนุบาลชุมชนหัวดง 3 2 5 10 9 4 6 5 19
24 บ้านวังถ้ำ 3 1 1 5 5 6 1 2 12
25 บ้านหัวหาด 3 1 0 4 4 0 0 2 4
26 บ้านขุนฝาง 3 0 2 5 9 3 4 0 16
27 ด่านแม่คำมัน 2 6 3 11 10 6 8 2 24
28 ชุมชนบ้านวังหิน 2 3 1 6 5 5 5 4 15
29 ฤาษีพหลวิทยา 2 3 0 5 4 4 4 3 12
30 วัดบ้านใหม่ 2 2 3 7 10 8 5 1 23
31 บ้านเหล่า 2 2 1 5 8 3 0 2 11
32 บ้านห้วยใต้ 2 2 1 5 5 2 2 5 9
33 บ้านร้องลึก 2 2 0 4 8 1 2 5 11
34 บ้านท่าสัก 2 1 2 5 6 6 3 2 15
35 บ้านเหล่าป่าสา 2 1 2 5 3 4 1 6 8
36 บ้านท่าอวน 2 1 1 4 4 0 0 1 4
37 สวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ 2 0 3 5 7 7 3 6 17
38 วัดโรงม้า 2 0 2 4 3 1 0 1 4
39 บ้านแหลมถ่อนสามัคคี 2 0 1 3 3 1 2 1 6
40 วัดวังยาง 1 4 0 5 5 3 2 0 10
41 ป่าขนุนเจริญวิทยา 1 3 4 8 8 4 12 7 24
42 ภราดานุสรณ์ 1 3 1 5 6 7 2 2 15
43 บ้านข่อยสูง 1 3 0 4 5 9 6 4 20
44 ชุมชนวัดบรมธาตุ 1 2 2 5 8 6 1 3 15
45 บ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) 1 2 0 3 3 5 4 1 12
46 บ้านหลักร้อย 1 1 4 6 8 9 0 0 17
47 วัดอรัญญิการาม 1 1 3 5 7 12 4 2 23
48 นานกกก 1 1 3 5 5 1 6 5 12
49 บ้านวังปรากฎ 1 1 1 3 4 2 0 4 6
50 บ้านปากคลอง 1 1 0 2 3 0 0 0 3
51 บ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 1 1 0 2 3 0 0 0 3
52 วัดแม่เฉย 1 0 2 3 6 6 5 6 17
53 บ้านกองโค 1 0 1 2 7 1 1 1 9
54 บ้านคลองกล้วย 1 0 1 2 5 9 4 2 18
55 ชุมชนด่านวิทยา 1 0 1 2 5 2 1 1 8
56 วัดดงสระแก้ว 1 0 1 2 5 2 1 1 8
57 บ้านดารา 1 0 1 2 3 4 4 3 11
58 วัดผาจักร 1 0 1 2 3 3 0 0 6
59 บ้านคลองละวาน 1 0 1 2 1 0 1 2 2
60 พิชัยดาบหัก 1 1 0 0 1 4 3 4 3 11
61 บ้านวังสำโม 1 0 0 1 3 1 1 1 5
62 บ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 1 0 0 1 2 3 1 1 6
63 บ้านหาดเสือเต้น 1 0 0 1 2 2 2 2 6
64 บ้านคลองกะพั้ว 1 0 0 1 2 2 0 0 4
65 วัดห้องสูง 1 0 0 1 2 1 2 0 5
66 วังโป่งดำรงวิทย์ 1 0 0 1 1 5 1 0 7
67 บ้านห้วยฉลอง 1 0 0 1 1 4 0 0 5
68 วัดดอยแก้ว 1 0 0 1 1 1 1 4 3
69 ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 1 0 0 1 1 1 1 1 3
70 บ้านท่าช้าง 1 0 0 1 1 1 1 0 3
71 บ้านบึงพาด (นิคมราษฎร์สงเคราะห์) 1 0 0 1 1 1 1 0 3
72 บ้านทับใหม่ (ราษฎร์บำรุง) 1 0 0 1 1 1 0 0 2
73 บ้านเด่นด่าน 1 0 0 1 1 0 0 2 1
74 เซนต์แมรี่อุตรดิตถ์ 0 4 0 4 3 1 4 0 8
75 บ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 0 3 3 6 13 7 3 7 23
76 ชุมชนบ้านดง 0 2 5 7 9 13 6 6 28
77 เทศบาลวัดคลองโพธิ์ 0 2 1 3 7 1 2 1 10
78 น้ำริดราษฎร์บำรุง 0 2 0 2 5 5 5 1 15
79 แหลมนกแก้ว 0 2 0 2 5 5 1 0 11
80 บ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 0 2 0 2 2 2 0 2 4
81 บ้านฟากบึง 0 1 2 3 3 5 1 2 9
82 วัดดอย 0 1 2 3 3 1 2 2 6
83 อนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 0 1 1 2 6 3 7 5 16
84 บ้านบึงท่ายวน 0 1 1 2 5 9 4 6 18
85 วัดพระฝาง 0 1 1 2 3 5 2 2 10
86 ชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 0 1 1 2 3 2 3 2 8
87 ชายเขาวิทยา 0 1 1 2 3 0 1 0 4
88 วัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) 0 1 1 2 2 2 4 3 8
89 บ้านห้วยปลาดุก 0 1 1 2 2 1 1 2 4
90 บ้านแสนขัน 0 1 0 1 7 6 4 2 17
91 วัดทุ่งเศรษฐี 0 1 0 1 4 0 0 2 4
92 วัดสว่าง 0 1 0 1 3 0 3 0 6
93 วัดดอนสัก 0 1 0 1 3 0 0 1 3
94 นาน้อยวิทยา 0 1 0 1 2 0 1 0 3
95 บ้านคลองกะชี 0 1 0 1 2 0 0 0 2
96 บ้านคลองเรียงงาม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
97 วัดพญาปันแดน 0 1 0 1 1 3 4 2 8
98 บ้านน้ำไคร้ 0 1 0 1 1 3 1 0 5
99 ไร่อ้อย 0 1 0 1 1 2 1 0 4
100 บ้านห้วยขมิ้น 0 1 0 1 1 0 1 0 2
101 บ้านหัวค่าย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
102 อนุบาลดวงใจลูกรัก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
103 บ้านน้ำหมีใหญ่ 0 1 0 1 0 3 4 3 7
104 เทศบาลวัดไผ่ล้อม 0 1 0 1 0 1 0 0 1
105 วัดคุ้งยาง 0 0 2 2 3 5 4 1 12
106 วัดสิงห์ศรีสว่าง 0 0 1 1 6 4 0 1 10
107 บ้านป่ากะพี้ 0 0 1 1 2 5 1 3 8
108 วัดใหม่ 0 0 1 1 2 4 4 0 10
109 สามัคยาราม 0 0 1 1 2 3 1 1 6
110 บ้านซ่านสามัคคี 0 0 1 1 2 2 5 0 9
111 บ้านชำหนึ่ง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
112 วัดช่องลม 0 0 1 1 2 0 0 2 2
113 วัดดอกไม้ 0 0 1 1 1 5 2 0 8
114 พงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) 0 0 1 1 1 3 0 3 4
115 บ้านป่าแต้ว 0 0 1 1 1 2 3 2 6
116 บ้านดินแดง 0 0 1 1 1 1 0 1 2
117 ป่ากล้วยเสริมวิทยา 0 0 1 1 1 0 4 2 5
118 บ้านหนองหิน 0 0 1 1 1 0 1 1 2
119 บ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) 0 0 1 1 1 0 1 1 2
120 บ้านชำทอง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
121 บ้านนาคะนึง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
122 บ้านหาดทับยา 0 0 1 1 0 4 0 2 4
123 บ้านวังโป่ง 0 0 1 1 0 1 0 3 1
124 บ้านหนองกวาง 0 0 0 0 3 2 0 1 5
125 บ้านบ่อพระ 0 0 0 0 2 5 1 1 8
126 บ้านงิ้วงาม 0 0 0 0 2 3 5 6 10
127 บ้านขอม 0 0 0 0 2 1 3 1 6
128 บ้านเด่นสำโรง 0 0 0 0 2 1 2 1 5
129 วัดน้ำใส 0 0 0 0 2 0 1 1 3
130 บ้านหน้าพระธาตุ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
131 เทศบาลวัดเกษมจิตตาราม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
132 บ้านดงช้างดี 0 0 0 0 1 2 0 2 3
133 บ้านวังแดง 0 0 0 0 1 2 0 1 3
134 บ้านเต่าไหเหนือ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
135 ราษฎร์ดำริ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
136 บ้านห้วยทราย 0 0 0 0 1 1 1 2 3
137 ประชาชนอุทิศ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
138 ราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
139 วัดวังหมู (นิมมานโกวิท) 0 0 0 0 1 1 1 0 3
140 บ้านนาป่าคาย 0 0 0 0 1 1 0 1 2
141 วัดศรีธาราม 0 0 0 0 1 0 2 0 3
142 บ้านคลองละมุง 0 0 0 0 1 0 1 2 2
143 สามัคคีวิทยา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
144 บ้านคุ้งตะเภา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
145 บ้านวังสะโม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
146 วัดคลองนาพง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
147 บ้านชำผักหนาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
148 บ้านไผ่ล้อมสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
149 บ้านไร่ห้วยพี้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
150 อุตรดิตถ์คริสเตียน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
151 บ้านท้ายน้ำ 0 0 0 0 0 4 2 1 6
152 วัดไร่อ้อย 0 0 0 0 0 3 2 3 5
153 บ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) 0 0 0 0 0 3 0 2 3
154 บ้านดอนโพ 0 0 0 0 0 3 0 1 3
155 ไผ่ใหญ่ (กลุ่มเกษตรกรอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 2 1 1 3
156 บ้านไชยมงคล 0 0 0 0 0 2 0 1 2
157 วัดโพธิ์ทอง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
158 บ้านหัวดุม 0 0 0 0 0 1 1 2 2
159 รัองประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) 0 0 0 0 0 1 1 2 2
160 บ้านปางหมิ่น 0 0 0 0 0 1 1 1 2
161 บ้านแหลมทอง (ราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 0 1 1 1 2
162 บ้านหาดงิ้ว 0 0 0 0 0 1 1 0 2
163 ราษฎร์อำนวย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
164 หนองกลาย (ราษฎร์อุทิศวิทยา) 0 0 0 0 0 1 0 3 1
165 บ้านผักขวง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
166 บ้านทุ่งป่ากระถิน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
167 วัดนาทะเล 0 0 0 0 0 1 0 1 1
168 ม่อนดินแดงวิทยาคม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
169 วัดคุ้งวารี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
170 วัดท่าทอง (นิมมานโกวิทยพิทยา) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
171 วัดวังผักรุง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
172 ศิลปศาสตร์วิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
173 หมู่สี่พัฒนา 0 0 0 0 0 0 2 0 2
174 บ้านนาลับแลง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
175 บ้านน้ำไผ่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
176 บ้านเขาสัก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
177 ปางต้นผึ้ง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
178 บ้านท่ามะปราง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
179 บ้านท่าเดื่อ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
180 ศรีอุทิศ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 222 197 169 588 774 520 313 333 1,607