สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลอุตรดิตถ์ 95 24 3 12 122
2 บ้านในเมือง 28 13 7 5 48
3 ชุมชนเมืองปากฝาง 27 12 4 3 43
4 บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 20 21 11 12 52
5 เจริญวิทยา 20 7 2 2 29
6 บ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 19 9 1 8 29
7 บ้านวังดิน 19 6 5 6 30
8 บ้านปางวุ้น 15 5 2 2 22
9 นาอินวิทยาคม 13 12 6 9 31
10 วัดบ้านเกาะ 13 7 4 5 24
11 บ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 13 7 3 7 23
12 บ้านชำสอง 13 5 4 6 22
13 หวัวเฉียว 11 3 0 2 14
14 บ้านนายาง 10 11 3 9 24
15 วัดบ้านใหม่ 10 8 5 1 23
16 เทศบาลท่าอิฐ 10 8 3 4 21
17 เทศบาลวัดท้ายตลาด 10 7 4 2 21
18 ด่านแม่คำมัน 10 6 8 2 24
19 หมู่ห้าสามัคคี 10 3 1 1 14
20 ชุมชนบ้านดง 9 13 6 6 28
21 อนุบาลชุมชนหัวดง 9 4 6 5 19
22 บ้านขุนฝาง 9 3 4 0 16
23 จรัสศิลป์ 9 2 1 3 12
24 บ้านนาอิซาง 9 1 1 2 11
25 บ้านหลักร้อย 8 9 0 0 17
26 บ้านแพะ 8 7 2 7 17
27 ชุมชนวัดบรมธาตุ 8 6 1 3 15
28 ป่าขนุนเจริญวิทยา 8 4 12 7 24
29 ชุมชนบ้านโคน 8 4 3 1 15
30 บ้านเหล่า 8 3 0 2 11
31 บ้านร้องลึก 8 1 2 5 11
32 วัดอรัญญิการาม 7 12 4 2 23
33 สวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ 7 7 3 6 17
34 บ้านแสนขัน 7 6 4 2 17
35 บ้านหาดสองแคว 7 2 2 3 11
36 เทศบาลวัดคลองโพธิ์ 7 1 2 1 10
37 บ้านกองโค 7 1 1 1 9
38 ภราดานุสรณ์ 6 7 2 2 15
39 วัดแม่เฉย 6 6 5 6 17
40 บ้านท่าสัก 6 6 3 2 15
41 วัดสิงห์ศรีสว่าง 6 4 0 1 10
42 อนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 6 3 7 5 16
43 บ้านข่อยสูง 5 9 6 4 20
44 บ้านบึงท่ายวน 5 9 4 6 18
45 บ้านคลองกล้วย 5 9 4 2 18
46 บ้านวังถ้ำ 5 6 1 2 12
47 ชุมชนบ้านวังหิน 5 5 5 4 15
48 น้ำริดราษฎร์บำรุง 5 5 5 1 15
49 แหลมนกแก้ว 5 5 1 0 11
50 วัดวังยาง 5 3 2 0 10
51 บ้านห้วยใต้ 5 2 2 5 9
52 ชุมชนด่านวิทยา 5 2 1 1 8
53 วัดดงสระแก้ว 5 2 1 1 8
54 นานกกก 5 1 6 5 12
55 วัดไผ่ล้อม 5 0 0 1 5
56 ฤาษีพหลวิทยา 4 4 4 3 12
57 พิชัยดาบหัก 1 4 3 4 3 11
58 บ้านวังปรากฎ 4 2 0 4 6
59 บ้านหัวหาด 4 0 0 2 4
60 วัดทุ่งเศรษฐี 4 0 0 2 4
61 บ้านท่าอวน 4 0 0 1 4
62 บ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) 3 5 4 1 12
63 วัดคุ้งยาง 3 5 4 1 12
64 วัดพระฝาง 3 5 2 2 10
65 บ้านฟากบึง 3 5 1 2 9
66 บ้านดารา 3 4 4 3 11
67 บ้านเหล่าป่าสา 3 4 1 6 8
68 วัดผาจักร 3 3 0 0 6
69 ชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 3 2 3 2 8
70 บ้านหนองกวาง 3 2 0 1 5
71 เซนต์แมรี่อุตรดิตถ์ 3 1 4 0 8
72 วัดดอย 3 1 2 2 6
73 บ้านแหลมถ่อนสามัคคี 3 1 2 1 6
74 บ้านวังสำโม 3 1 1 1 5
75 วัดโรงม้า 3 1 0 1 4
76 วัดสว่าง 3 0 3 0 6
77 ชายเขาวิทยา 3 0 1 0 4
78 วัดดอนสัก 3 0 0 1 3
79 บ้านปากคลอง 3 0 0 0 3
80 บ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 3 0 0 0 3
81 บ้านป่ากะพี้ 2 5 1 3 8
82 บ้านบ่อพระ 2 5 1 1 8
83 วัดใหม่ 2 4 4 0 10
84 บ้านงิ้วงาม 2 3 5 6 10
85 บ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 2 3 1 1 6
86 สามัคยาราม 2 3 1 1 6
87 บ้านซ่านสามัคคี 2 2 5 0 9
88 วัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) 2 2 4 3 8
89 บ้านหาดเสือเต้น 2 2 2 2 6
90 บ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 2 2 0 2 4
91 บ้านคลองกะพั้ว 2 2 0 0 4
92 บ้านขอม 2 1 3 1 6
93 บ้านเด่นสำโรง 2 1 2 1 5
94 วัดห้องสูง 2 1 2 0 5
95 บ้านห้วยปลาดุก 2 1 1 2 4
96 บ้านชำหนึ่ง 2 1 0 0 3
97 วัดน้ำใส 2 0 1 1 3
98 นาน้อยวิทยา 2 0 1 0 3
99 บ้านหน้าพระธาตุ 2 0 1 0 3
100 วัดช่องลม 2 0 0 2 2
101 บ้านคลองกะชี 2 0 0 0 2
102 บ้านคลองเรียงงาม 2 0 0 0 2
103 เทศบาลวัดเกษมจิตตาราม 2 0 0 0 2
104 วัดดอกไม้ 1 5 2 0 8
105 วังโป่งดำรงวิทย์ 1 5 1 0 7
106 บ้านห้วยฉลอง 1 4 0 0 5
107 วัดพญาปันแดน 1 3 4 2 8
108 บ้านน้ำไคร้ 1 3 1 0 5
109 พงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) 1 3 0 3 4
110 บ้านป่าแต้ว 1 2 3 2 6
111 ไร่อ้อย 1 2 1 0 4
112 บ้านดงช้างดี 1 2 0 2 3
113 บ้านวังแดง 1 2 0 1 3
114 บ้านเต่าไหเหนือ 1 2 0 0 3
115 ราษฎร์ดำริ 1 2 0 0 3
116 วัดดอยแก้ว 1 1 1 4 3
117 บ้านห้วยทราย 1 1 1 2 3
118 ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 1 1 1 1 3
119 บ้านท่าช้าง 1 1 1 0 3
120 บ้านบึงพาด (นิคมราษฎร์สงเคราะห์) 1 1 1 0 3
121 ประชาชนอุทิศ 1 1 1 0 3
122 ราษฎร์อุปถัมภ์ 1 1 1 0 3
123 วัดวังหมู (นิมมานโกวิท) 1 1 1 0 3
124 บ้านดินแดง 1 1 0 1 2
125 บ้านนาป่าคาย 1 1 0 1 2
126 บ้านทับใหม่ (ราษฎร์บำรุง) 1 1 0 0 2
127 ป่ากล้วยเสริมวิทยา 1 0 4 2 5
128 วัดศรีธาราม 1 0 2 0 3
129 บ้านคลองละวาน 1 0 1 2 2
130 บ้านคลองละมุง 1 0 1 2 2
131 บ้านหนองหิน 1 0 1 1 2
132 บ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) 1 0 1 1 2
133 บ้านห้วยขมิ้น 1 0 1 0 2
134 สามัคคีวิทยา 1 0 1 0 2
135 บ้านเด่นด่าน 1 0 0 2 1
136 บ้านคุ้งตะเภา 1 0 0 1 1
137 บ้านวังสะโม 1 0 0 1 1
138 วัดคลองนาพง 1 0 0 1 1
139 บ้านหัวค่าย 1 0 0 0 1
140 อนุบาลดวงใจลูกรัก 1 0 0 0 1
141 บ้านชำทอง 1 0 0 0 1
142 บ้านนาคะนึง 1 0 0 0 1
143 บ้านชำผักหนาม 1 0 0 0 1
144 บ้านไผ่ล้อมสามัคคี 1 0 0 0 1
145 บ้านไร่ห้วยพี้ 1 0 0 0 1
146 อุตรดิตถ์คริสเตียน 1 0 0 0 1
147 บ้านท้ายน้ำ 0 4 2 1 6
148 บ้านหาดทับยา 0 4 0 2 4
149 บ้านน้ำหมีใหญ่ 0 3 4 3 7
150 วัดไร่อ้อย 0 3 2 3 5
151 บ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) 0 3 0 2 3
152 บ้านดอนโพ 0 3 0 1 3
153 ไผ่ใหญ่ (กลุ่มเกษตรกรอุปถัมภ์) 0 2 1 1 3
154 บ้านไชยมงคล 0 2 0 1 2
155 วัดโพธิ์ทอง 0 2 0 0 2
156 บ้านหัวดุม 0 1 1 2 2
157 รัองประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) 0 1 1 2 2
158 บ้านปางหมิ่น 0 1 1 1 2
159 บ้านแหลมทอง (ราษฎร์สามัคคี) 0 1 1 1 2
160 บ้านหาดงิ้ว 0 1 1 0 2
161 ราษฎร์อำนวย 0 1 1 0 2
162 บ้านวังโป่ง 0 1 0 3 1
163 หนองกลาย (ราษฎร์อุทิศวิทยา) 0 1 0 3 1
164 บ้านผักขวง 0 1 0 2 1
165 บ้านทุ่งป่ากระถิน 0 1 0 1 1
166 วัดนาทะเล 0 1 0 1 1
167 เทศบาลวัดไผ่ล้อม 0 1 0 0 1
168 ม่อนดินแดงวิทยาคม 0 1 0 0 1
169 วัดคุ้งวารี 0 1 0 0 1
170 วัดท่าทอง (นิมมานโกวิทยพิทยา) 0 1 0 0 1
171 วัดวังผักรุง 0 1 0 0 1
172 ศิลปศาสตร์วิทยา 0 1 0 0 1
173 หมู่สี่พัฒนา 0 0 2 0 2
174 บ้านนาลับแลง 0 0 1 1 1
175 บ้านน้ำไผ่ 0 0 1 0 1
176 บ้านเขาสัก 0 0 1 0 1
177 ปางต้นผึ้ง 0 0 1 0 1
178 บ้านท่ามะปราง 0 0 0 1 0
179 บ้านท่าเดื่อ 0 0 0 1 0
180 ศรีอุทิศ 0 0 0 1 0
รวม 774 520 313 333 1,607