ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 1
ณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1,2 ,โรงเรียวัดอรัญญิการาม,โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์,สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ (หมอนไม้)
ระหว่าง วันที่

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าอวน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 90.02 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนด่านแม่คำมัน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 82.2 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหลักร้อย สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 80.6 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแสนขัน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 78.4 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดคุ้งยาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 77.4 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหาดทับยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 77.2 เงิน 10  
11 โรงเรียนเจริญวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 77.2 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านวังถ้ำ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 76.2 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 72.4 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านฟากบึง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 70 เงิน 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน