หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-utt2

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับอำเภอท่าปลา
ณ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๑ อำเภอท่าปลา
ระหว่าง วันที่ 10 เดือน ตุลาคม 2559

 

002 คณิตศาสตร์

1. 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 2. 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
3. 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 4. 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
5. 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 6. 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
7. 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 8. 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
9. 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 10. 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
11. 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12. 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๑
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]