หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-utt2

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับอำเภอท่าปลา
ณ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๑ อำเภอท่าปลา
ระหว่าง วันที่ 10 เดือน ตุลาคม 2559

 

004 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1. 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 2. 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
3. 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 4. 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
5. 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 6. 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
7. 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 8. 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
9. 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 10. 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน
11. 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 12. 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน
13. 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 14. 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
15. 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 16. 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
17. 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 18. 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
19. 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 20. 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๑
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]