หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-utt2

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับอำเภอท่าปลา
ณ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๑ อำเภอท่าปลา
ระหว่าง วันที่ 10 เดือน ตุลาคม 2559

 

005 สุขศึกษา และพลศึกษา

1. 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 2. 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
3. 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 4. 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
5. 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 6. 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๑
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]