หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับอำเภอท่าปลา
ณ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๑ อำเภอท่าปลา
ระหว่าง วันที่ 10 เดือน ตุลาคม 2559

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 บริเวณหน้าเสาธง 27 ก.ย. 2556 9.00 น. เป็นต้นไป
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 สนามกีฬา(ฟุตบอล) ด้านหน้าอาคารน้ำปาด 27 ก.ย. 2556 9.00 น. เป็นต้นไป
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 มี 1 ทีม คือ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 (ไม่มีการแข่งขัน)
-
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 มี 1 ทีม คือ โรงเรียนบ้านม่วง (ไม่มีการแข่งขัน)
-
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
-
-
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
-
-
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 อาคาร ICT ห้อง ป.5/2 28 ก.ย. 2556 9.00 น. เป็นต้นไป
-
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 อาคาร ICT ห้อง ป.6/2 28 ก.ย. 2556 9.00 น. เป็นต้นไป
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
-
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
-
-
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 อาคารน้ำปาด ห้อง สาระภาษาอังกฤษ 27 ก.ย. 2556 09.30 - 16.00
-
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 อาคารน้ำปาด ห้อง สาระศิลปะ 27 ก.ย. 2556 09.30 - 16.00
-
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 2/1 28 ก.ย. 2556 9.00 น. เป็นต้นไป
-
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 1/3 28 ก.ย. 2556 9.00 น. เป็นต้นไป
-
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 2/2 28 ก.ย. 2556 9.00 น. เป็นต้นไป
-
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 1/2 28 ก.ย. 2556 9.00 น. เป็นต้นไป
-
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 อาคาร ICT ห้อง กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 27 ก.ย. 2556 9.00 น. เป็นต้นไป
-
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 1/1 28 ก.ย. 2556 9.00 น. เป็นต้นไป
-
19 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
-
-
20 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๑
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]