หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับอำเภอท่าปลา
ณ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๑ อำเภอท่าปลา
ระหว่าง วันที่ 10 เดือน ตุลาคม 2559

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 อาคารโรงเรียนดีประจำตำบล ห้อง ป.3/2 27 ก.ย. 2556 09.30 - 12.00
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 อาคารโรงเรียนดีประจำตำบล ห้อง ป.3/1 27 ก.ย. 2556 09.30 - 12.00
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 อาคารโรงเรียนดีประจำตำบล ห้อง ป 4 27 ก.ย. 2556 09.30-12.00
-
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 อาคารโรงเรียนดีประจำตำบล ชั้น ล่าง 27 ก.ย. 2556 09.30 - 12.30
-
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 อาคารโรงเรียนดีประจำตำบล ชั้น ล่าง 27 ก.ย. 2556 09.00 - 12.30
-
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 อาคารโรงเรียนดีประจำตำบล ชั้น ล่าง 27 ก.ย. 2556 09.00 - 12.30
-
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 อาคารโรงเรียนดีประจำตำบล ชั้น ล่าง 27 ก.ย. 2556 09.30 - 12.30
-
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 อาคารไกรลาส ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 27 ก.ย. 2556 09.30 - 12.30
-
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 อาคารไกรลาส ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 27 ก.ย. 2556 09.30 - 12.30
-
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 อาคารโรงเรียนดีประจำตำบล ห้อง กลุ่มสาระสังคมฯ 27 ก.ย. 2556 09.30 - 12.30
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 อาคารโรงเรียนดีประจำตำบล ห้อง กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ 27 ก.ย. 2556 09.30 - 12.30
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 อาคาร ICT ห้อง กลุ่มสาระภาษาไทย 27 ก.ย. 2556 09.30 - 12.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๑
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]